Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (969.04 KB, 67 trang )

Bạn đã xem: Ý nghĩa kỹ thuật và thực tiễn của đề bài là gì

- nhiệm vụ nghiên cứu: Để đã đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là nêu ra những đại lý lý luận, phân tích reviews thị trường thứ tínhViệt Nam, hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt, những tác động ảnh hưởng của hội nhập, làm cửa hàng cho vấn đề định hướng, đặt ra những giải pháp.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn nghiên cứu tình hình cung - cầu máy vi tính ở Việt Nam giữa những năm gần đây.- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào các doanh nghiệp làm máy vi tính thương hiệu Việt, người tiêu dùng.4. Phương thức nghiên cứu:Để tiến hành đề tài, các phương pháp được áp dụng gồm: - cách thức thu thập và xử trí thông tin: tiến hành thu thập thông tin, dữliệu từ các nguồn khác biệt như báo chí, thơng tin bên trên mạng, những số liệu của doanh nghiệp, những báo báo của những tổ chức chuyên ngành IDG, Hội tin học tp HốChí Minh,…, từ đó gồm sự phân tích, nhận xét tổng hợp. - phương thức điều tra, thống kê: tiến hành khảo sát ý kiến fan tiêu dùngvề sản phẩm máy tính, đối tượng điều tra là những người đã đi làm ở tp Hồ Chí Minh, đang có thời hạn tiếp xúc, thực hiện với đồ vật tính; triển khai thống kê và xửlý số liệu. - phương thức phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp gặp gỡ gỡ, hiệp thương với một sốchuyên gia vào ngành trang bị tính; với phần đa cán bộ nhân viên phụ trách trực tiếp việc kinh doanh, bảo hành, đính ráp của một công ty lớn làm laptop thương hiệuViệt; với những người sử dụng laptop thơng thường,… -Các phương thức khác: như cách thức tổng hợp, phân tích, suy diễn, logic, …5. Ý nghĩa khoa học và trong thực tế của đề tài:- Tổng quát, reviews được tình hình cung - mong của thị trường máy tính Việt Nam, tình hình sale máy tính chữ tín Việt, ….- so với những tác động của hội nhập, phân tích SWOT của sale máy tính uy tín Việt.- Đề xuất được các kim chỉ nan và phương án cụ thể để phát triển kinh doanh máy tính uy tín Việt.6. Tiêu giảm của đề tài:Luận văn chưa tiến hành khảo sát được nhiều các doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt để hiểu được hầu hết khó khăn, thuận lợi ví dụ của bọn họ trong quátrình gớm doanh; chưa điều tra không thiếu thốn các nhóm người sử dụng là những doanh nghiệp, những cơ quan bao gồm phủ,… để có đánh giá tốt hơn về yêu ước của người sử dụng đốivới món đồ máy tính, để có cơ sở làm cho đề tài hoàn thiện hơn.7. Kết cấu nội dung:Nội dung luận văn gồm tất cả 3 phần bao gồm với kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, hội nhập thế giới và thương hiệuChương 2. Đánh giá thực trạng kinh doanh laptop thương hiệu vn và ảnh hưởng của hội nhập quốc tếChương 3. Một số giải pháp thúc đẩy phân phát triển marketing máy tính thương hiệu Việt Nam

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG HIỆU
Bạn đang xem: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

*

Một số chiến thuật thúc đẩy phạt triển sale máy tính thương hiệu việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế673,9942
*Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi, Tài Liệu Ôn Thi

(969.04 KB) - Một số giải pháp thúc đẩy phạt triển marketing máy tính mến hiệu vn trong toàn cảnh hội nhập quốc tế-67 (trang)