Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh học tập Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng bình an Tiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

ta có:

x4-8x2-9=0

x4+9x2-x2-9=0x4-x2+9x2-9=0x2(x2-1)+9(x2-10=0(x2-1)(x2+9)=0

=>x2-1=0=>x=1

=>x2+9=0=>x=-3


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1và x2là nhì nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào các chỗ trống (...):

8x2– x + 1 = 0 ;

Δ = …; x1+ x2= …; x1.x2= …;


8x2– x + 1 = 0

Có a = 8 ; b = -1 ; c = 1

Δ = b2– 4ac = (-1)2– 4.8.1 = -31

Phương trình vô nghiệm đề xuất không lâu dài x1; x2.

Bạn đang xem: Giải phương trình sau:x4


1.Giải những phương trình sau:

a) 2x2+16 -6 = 4(sqrtxleft(x+8 ight))

b) x4-8x2+ x-2(sqrtx-1)+ 16=0

2. Hotline x1;x2là nghiệm phương trình x2-3x -7 =0. Ko giải phương trình tính những giá trị của biểu thức sau:

A =(dfrac1x_1-1+dfrac1x_2-1)

B=(x^2_1+x_2^2)

C= |x1- x2|

D=(x_1^4+x_2^4)

E= (3x1+ x2) (3x2+ x1)


Cho phương trình−8x2+100x+40m=0. Tra cứu m để phương trình chỉ bao gồm một nghiệm.

A.m=16125

B.m=−16125

C.m=0

D.Không kiếm được giá trị


Đáp án B

Ta cóa=−8;b=100;c=40m⇒b"=50

Δ"=b"2−ac=502−−8.40m=2500+320m

Để phương trình có một nghiệm thìΔ"=0

⇔2500+320m=0

⇔m=−16125


Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1và x2là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào phần lớn chỗ trống (...):

a)2x2–17x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;b)5x2–x–35=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;c)8x2–x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;d)25x2+10x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;


a)2x2–17x+1=0

Có a = 2; b = -17; c = 1

Δ=b2–4ac=(-17)2–4.2.1=281>0.

Xem thêm: #100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Cấp Tỉnh Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Theo hệ thức Vi-et: phương trình gồm hai nghiệm x1; x2thỏa mãn:

x1+x2=−b/a=17/2x1x2=c/a=1/2

b)5x2–x–35=0

Có a = 5 ; b = -1 ; c = -35 ;

Δ=b2–4ac=(-1)2–4.5.(-35)=701>0

Theo hệ thức Vi-et, phương trình có hai nghiệm x1; x2thỏa mãn:

x1+x2=−b/a=1/5x1⋅x2=c/a=−35/5=−7

c)8x2–x+1=0

Có a = 8 ; b = -1 ; c = 1

Δ=b2–4ac=(-1)2–4.8.1=-31Phương trình vô nghiệm nên không tồn tại x1; x2.

d)25x2+10x+1=0

Có a = 25 ; b = 10 ; c = 1

Δ=b2–4ac=102–4.25.1=0

Khi kia theo hệ thức Vi-et có:

x1+x2=−b/a=−10/25=−2/5x1x2=c/a=1/25


Đúng(0)
04.Vẽ+đồ+thị+hàm+số+(P):y=X..." class="glaskragujevca.net-text-link">

giúp vs ạ

1.xác định hệ số a,b,c của phương trình bâc nhì 4x2+ 5x-2019=0

2. Tính chu vi hình tròn trụ có nửa đường kính bằng 5cm

3.cho hàm số y=(5m+10)x2tìm m nhằm hàm số đồng biến hóa khi x>0

4.Vẽ thứ thị hàm số (P):y=X2

5 Giải phương trình trùng phương x4- 8x2-9 =0

6 tính tổng và tính tích các nghiệm của PT 2x3-3x-2=0


#Toán lớp 9
0

Cho phương trình 4x^2-2√(10)x+1=0 có 2 no x1 và x2 . Không giải pt hãy tính cực hiếm của biểu thức√(x1^4+8x2^2) +√(x2^4 +8x1^2)

(sqrt_ )


#Toán lớp 9
1
Trần Phúc Khang

Bạn xem thêm ở trên đây nhé

https://glaskragujevca.net/hoi-dap/detail/221533389558.html


Đúng(0)

Bài 1:a)Chứng minh rằng không tồn tại những cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình nghiệm nguyên 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2(sqrt2-2x^2)=3(sqrtx+3sqrt2-x)


#Toán lớp 9
0

Giúp mình bài này ạ:

Bài 1:a)Chứng minh rằng không tồn tại các cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình nghiệm nguyên 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2√2−2x22−2x2=3√x+3√2−x


#Toán lớp 9
0

Hệ phương trìnhx+y+2xy=-8x2+y2=10có bao nhiêu nghiệm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4


#Toán lớp 9
1
Cao Minh Tâm

*

*

*

Đáp án D


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


glaskragujevca.net
glaskragujevca.net)