Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh học Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninh Tiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

ta có:

x4-8x2-9=0

x4+9x2-x2-9=0x4-x2+9x2-9=0x2(x2-1)+9(x2-10=0(x2-1)(x2+9)=0

=>x2-1=0=>x=1

=>x2+9=0=>x=-3


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1và x2là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống (...):

8x2– x + 1 = 0 ;

Δ = …; x1+ x2= …; x1.x2= …;


8x2– x + 1 = 0

Có a = 8 ; b = -1 ; c = 1

Δ = b2– 4ac = (-1)2– 4.8.1 = -31

Phương trình vô nghiệm nên không tồn tại x1; x2.

Bạn đang xem: Giải phương trình sau:x4


1.Giải các phương trình sau:

a) 2x2+16 -6 = 4\(\sqrt{x\left(x+8\right)}\)

b) x4-8x2+ x-2\(\sqrt{x-1}\)+ 16=0

2. Gọi x1;x2là nghiệm phương trình x2-3x -7 =0. Không giải phương trình tính các giá trị của biểu thức sau:

A =\(\dfrac{1}{x_1-1}+\dfrac{1}{x_2-1}\)

B=\(x^2_1+x_2^2\)

C= |x1- x2|

D=\(x_1^4+x_2^4\)

E= (3x1+ x2) (3x2+ x1)


Cho phương trình−8x2+100x+40m=0. Tìm m để phương trình chỉ có một nghiệm.

A.m=16125

B.m=−16125

C.m=0

D.Không tìm được giá trị


Đáp án B

Ta cóa=−8;b=100;c=40m⇒b"=50

Δ"=b"2−ac=502−−8.40m=2500+320m

Để phương trình có một nghiệm thìΔ"=0

⇔2500+320m=0

⇔m=−16125


Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1và x2là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống (...):

a)2x2–17x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;b)5x2–x–35=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;c)8x2–x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;d)25x2+10x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;


a)2x2–17x+1=0

Có a = 2; b = -17; c = 1

Δ=b2–4ac=(-17)2–4.2.1=281>0.

Xem thêm: #100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Cấp Tỉnh Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Theo hệ thức Vi-et: phương trình có hai nghiệm x1; x2thỏa mãn:

x1+x2=−b/a=17/2x1x2=c/a=1/2

b)5x2–x–35=0

Có a = 5 ; b = -1 ; c = -35 ;

Δ=b2–4ac=(-1)2–4.5.(-35)=701>0

Theo hệ thức Vi-et, phương trình có hai nghiệm x1; x2thỏa mãn:

x1+x2=−b/a=1/5x1⋅x2=c/a=−35/5=−7

c)8x2–x+1=0

Có a = 8 ; b = -1 ; c = 1

Δ=b2–4ac=(-1)2–4.8.1=-31Phương trình vô nghiệm nên không tồn tại x1; x2.

d)25x2+10x+1=0

Có a = 25 ; b = 10 ; c = 1

Δ=b2–4ac=102–4.25.1=0

Khi đó theo hệ thức Vi-et có:

x1+x2=−b/a=−10/25=−2/5x1x2=c/a=1/25


Đúng(0)
04.Vẽ+đồ+thị+hàm+số+(P):y=X..." class="glaskragujevca.net-text-link">

giúp vs ạ

1.xác định hệ số a,b,c của phương trình bâc hai 4x2+ 5x-2019=0

2. tính chu vi hình tròn có bán kính bằng 5cm

3.cho hàm số y=(5m+10)x2tìm m để hàm số đồng biến khi x>0

4.Vẽ đồ thị hàm số (P):y=X2

5 Giải phương trình trùng phương x4- 8x2-9 =0

6 tính tổng và tính tích các nghiệm của PT 2x3-3x-2=0


#Toán lớp 9
0

Cho phương trình 4x^2-2√(10)x+1=0 có 2 no x1 và x2 . không giải pt hãy tính giá trị của biểu thức√(x1^4+8x2^2) +√(x2^4 +8x1^2)

\(\sqrt{_{ }}\)


#Toán lớp 9
1
Trần Phúc Khang

Bạn tham khảo ở đây nhé

https://glaskragujevca.net/hoi-dap/detail/221533389558.html


Đúng(0)

Bài 1:a)Chứng minh rằng không tồn tại các cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình nghiệm nguyên 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2\(\sqrt{2-2x^2}\)=3\(\sqrt{x}+3\sqrt{2-x}\)


#Toán lớp 9
0

Giúp mình bài này ạ:

Bài 1:a)Chứng minh rằng không tồn tại các cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình nghiệm nguyên 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2√2−2x22−2x2=3√x+3√2−x


#Toán lớp 9
0

Hệ phương trìnhx+y+2xy=-8x2+y2=10có bao nhiêu nghiệm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4


#Toán lớp 9
1
Cao Minh Tâm

*

*

*

Đáp án D


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


glaskragujevca.net
glaskragujevca.net)