Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following.

Bạn đang xem: Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

 (Đánh dấu vần âm A, B, C hoặc D bên trên phiếu trả lời của người tiêu dùng để chỉ ra từ hoặc cụm từ bao gồm nghĩa giáp nhất cho phần được gạch chân trong những phần sau)

Whenever problems come up, we discuss them frankly và find solutions quickly

A. clean

B. encounter

C. arrive

D. happen

Trả lời:

Chọn đáp án D. Happen

Giải thích: come up: xảy đến = happen: xảy ra

Các lời giải còn lại

A. Clean: dọn sạch

B. Encounter: va trán

C. Arrive: đến

Whenever problems happen, we discuss them frankly & find solutions quickly

Dịch nghĩa: Bất cư lúc nào có vụ việc xảy ra, chúng tôi đều bàn bạc một biện pháp thẳng thắn cùng tìm ra giải pháp nhanh chóng.

Cùng vị trí cao nhất lời giải bài viết liên quan về Come up nhé:

1.“COME UP” NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là trong số những cụm trường đoản cú phổ biến, nghĩa của Come up = Happen. “Come Up” được phát âm là xuất hiện, diễn ra. Come up được thực hiện trong văn cảnh hướng giỏi nói với ai đó về sự dịch chuyển của mình, hôm nay nó tức là tiến tới, dịch rời tới sát ai đó hoặc nơi nào đó…

Come up được sử dụng trong ngữ cảnh hướng tuyệt nói cùng với ai đó về sự di chuyển của mình, bây giờ nó có nghĩa là tiến tới, di chuyển tới gần ai kia hoặc nơi nào đó…

Ex: I came up to lớn her & asked for the book (Tôi đang tiến tới sát cô ấy cùng xin cuốn sách).

2. Lúc đặt sử dụng trong câu hỏi đưa ra vụ việc nào đó yêu cầu thỏa luận, đề cập, nói tới… Thì rất có thể sử dụng Come up.

Ex: This plan came up for discussion (Kế hoạch này được đưa ra để thảo luận).

3. Là cụm từ có thể diễn tả sự bất ngờ, tức là đạt tới, bắt kịp, lên tới…

That result didn’t come up lớn what I hoped (Kết quả này đã không đạt mức những gì tôi kỳ vọng) plan comes up for discussion.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA “COME UP” trong TIẾNG ANH.

Có không ít cách áp dụng của “Come Up”. “Come Up” được reviews là từ bao gồm độ nặng nề cao vì được sử dụng và ứng dụng trong vô số nhiều trường hợp. 

Đầu tiên, nhằm chỉ việc đến ai đó, theo ai đó ta sử dụng kết cấu sau;

 COME UP to somebody

 Trong trường hòa hợp này chỉ áp dụng với những câu chỉ người. Các bạn có thể bài viết liên quan qua những ví dụ sau:

 Ví dụ:

- She came up khổng lồ me và asked for money.

Cô ấy đuổi theo tôi cùng hỏi mượn chút tiền.

*

 

Một bí quyết dùng khác, “Come Up” được dùng làm chỉ một thứ gì đấy được nói đến hoặc được đề cập mang lại trong một cuộc hội thảo hay cuộc họp. Được đưa ra với mục tiêu nào kia ta sử dụng kết cấu sau;

COME UP for doing something

Cấu trúc này sẽ không nhất thiết sử dụng. Hoàn toàn có thể loại quăng quật vế for. Bài viết liên quan qua ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ:

- The idea came up at the meeting.

Ý tưởng được khuyến cáo trong buổi họp.

Xem thêm: Tìm Phân Số Có Tổng Tử Số Và Mẫu Số Bằng 25 Mẫu Số Lớn Hơn Tử Số 7 Đơn Vị

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng “Come Up” để diễn tả hoạt rượu cồn mọc lên của phương diện trời, mặt trăng. Trong nghành máy tính, “Come Up” cũng khá được dùng nhằm chỉ các cửa sổ, những tab thao tác hiện lên ở trên màn hình máy tính xách tay của bạn. Cũng có thể dùng “Come Up” để chỉ những cơ hội, các bước đang mang lại với bạn,... Bên cạnh đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa chỉ sự xuất hiện, xẩy ra một cách không ngờ đến.