Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm bên dưới mỗi gạch của tia số


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 6 trang 8

*

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào vị trí chấm bên dưới mỗi vén của tia số

*
 

2. Gửi phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. đưa thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = …………. = ………….. cr và 9 over 25 = …………. = ………….. cr & 200 over 1000 = …………. = ………….. cr & 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. một tấm học tất cả 30 học tập sinh, trong số ấy có số học sinh thích học môn Toán, số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân tương thích vào địa điểm chấm dưới mỗi vạch của tia số

*
 

2. đưa phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign và 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr và 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3.

Xem thêm: Discover Solo Squad 'S Popular Videos, Discover Solo Squad 'S Popular Videos

đưa thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr và 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một tấm học bao gồm 30 học tập sinh, trong những số ấy có (90 over 100) số học viên thích học môn Toán, (80 over 100) số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học viên thích học tập vẽ?