Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Diện tích hình chữ nhật Trang 62 toán 3 tập 2, nhằm học giỏi toán 3 tập 2 . Nội dung bài viết này giúp những em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải những bài tập của bài bác Luyện tập. Giải thuật được biên soạn đầy đủ, chi tiết và ví dụ

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Bài tập 1: Trang 62 vbt toán 3 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

15cm

9cm

15 x 9 = 135 (cm2)

(15 + 9) x 2 = 48 (cm)

12cm

6cm

 

 

20cm

8cm

 

 

25cm

7cm

 

 

Hướng dẫn giải:

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

15cm

9cm

15 x 9 = 135 (cm2)

(15 + 9) x 2 = 48 (cm)

12cm

6cm

12 x 6 = 72 (cm2)

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

20cm

8cm

20 x 8 = 160 (cm2)

(20 + 8) x 2 = 56 (cm)

25cm

7cm

25 x 7 = 175 (cm2)

(25 + 7) x 2 = 64 (cm)

Bài tập 2 : Trang 62 vbt toán 3 tập 2

Một nhãn vở hình chữ nhật tất cả chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó.

*

Hướng dẫn giải:

Diện tích của nhãn vở hình chữ nhật là :

8 ⨯ 5 = 40 (cm2)

Đáp số : 40cm2

Bài tập 3: Trang 62 vbt toán 3 tập 2

Tính diện tích s hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 2dm, chiều rộng lớn 9cm.

*

Hướng dẫn giải:

Đổi: 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2

Bài tập 4: Trang 62 vbt toán 3 tập 2

 Tính diện tích các hình chữ nhật : AMND, MBCN và ABCD có kích cỡ ghi bên trên hình vẽ.