Trong những kỳ thi cuối kỳ trung học phổ thông, trung học đại lý hay các kỳ thi reviews năng lực giờ đồng hồ anh như Ielts, Toeic,… thường xuất hiện câu đk loại hai. Để có thể hiểu về câu điều kiện loại 2, bạn cần phải học định hướng thuần thục và thực hành thực tế làm bài bác tập câu đk loại 2 thường xuyên. Dưới đấy là lý thuyết cơ bản và các dạng bài bác tập câu điều kiện loại 2 có đáp án.Bạn đang xem: ️ bài xích tập viết lại câu điều kiện trong giờ anh


*

Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu đk loại 2 là câu điều kiện nói tới một vụ việc không thể thực sự xẩy ra trong lúc này nếu tất cả một điều kiện nào đó. Ta còn rất có thể gọi câu đk loại 2 là câu đk hiện tại ko thật.

Bạn đang xem: Viết lại câu với if

Cấu trúc câu đk loại 2:

If + S + V_ed/V2, S + would / could / should + V1 (wouldn’t / couldn’t + V1)

( IF + S + Động từ chia ở thì thừa khứ đơn, S + WOULD/ COULD + Động trường đoản cú nguyên mẫu.)

Ví dụ câu điều kiện loại 2:

If I were you, I wouldn’t go to the cinema.

Cách áp dụng câu điều kiện loại 2:

– Câu đk loại 2 dùng để miêu tả sự việc, kĩ năng trái ngược hoặc ko thể diễn ra ở thực tại hoặc tương lai.

– Câu đk loại 2 dùng để làm khuyên bảo.

Một số lưu ý về câu đk loại 2:

– Ở mệnh đề IF, nếu đụng từ là to lớn BE thì ta cần sử dụng WERE cho toàn bộ các nhà ngữ.

– trong mệnh đề bao gồm của câu đk loại 1, không tính trợ hễ từ would, ta còn rất có thể dùng could, might,…

– vấn đề đang xảy ra không tồn tại thật: 

If + thì vượt khứ tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

– thừa nhận mạnh hành động đang diễn ra: 

If + thì vượt khứ đơn, S + would be + V-ing


*

Một số dạng bài bác tập câu đk loại 2 có đáp án:

Bài tập về câu điều kiện loại 2 dạng phân tách động từ:

1/ If I (have)……….. A typewriter, I could type it myself.

2/ If he (be)………… here now, the buổi tiệc ngọt would be more exciting.

3/ You could make much progress if you (attend)………….. Class regularly.

4/ If we (live)…………. In a big city, we could get access lớn the mạng internet easily.

5/ If you (arrive)…………. Ten minutes earlier, you would have got a seat.

Đáp án:

1 – had; 2 – were; 3 – attended; 4 – lived; 5 – arrived


*

Bài tập về câu đk loại 2 dạng chọn câu trả lời đúng

1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

A. Would have visited

B. Visited

C. Had visited

D. Visit

2. __________more help, I would call my neighbor.

A. Needed

B. Should I need

C. I have needed

D. I should need

3. __________more help, I would call my neighbor.

A. Needed

B. Should I need 

C. I have needed 

D. I should need

4. Had you told me that this was going to lớn happen, I __________it.

A. Would have never believed

B. Don’t believe

C. Hadn’t believed

D. Can’t believe

5. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

A. Doesn’t agree

B. Didn’t agree

C. Hadn’t agreed

D. Wouldn’t agree

6. If you __________, I would have brought my friends over lớn your house yesterday to lớn watch T.V, but I didn’t want to lớn bother you.

A. Had studied

B. Studied

C. Hadn’t studied

D. Didn’t study

7. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

A. Was

B. Is

C. Were

D. Had been

8. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

A. Doesn’t agree

B. Didn’t agree

C. Hadn’t agreed 

D. Wouldn’t agree

9. The patient will not recover unless he __________ an operation.

A. Had undergone

B. Would undergo

C. Undergoes

D. Was undergoing

10. If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

A. Be

B. Is

C. Was

D. Were

Đáp án

 1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.C 9.C 10.B


*

Bài tập viết lại câu điều kiện loại 2: 

1) I’m not going khổng lồ buy that smartphone phone because it’s too expensive.

2) If he wasn’t very ill, he would be at work ( Unless)

3) He is fat but he doesn’t play sport.

4) He is ill. He can’t go skiing.

5) I can’t see you this Friday because I have lớn work.

6) My oto is out of order. I won’t drive you there.

7) Mary is sad because she has a small flat.

8) I don’t know his email so I can’t send him an invitation.

9) You aren’t lucky. You won’t win.

10) I like to buy a new car but I don’t have enough money.


*

Đáp án bài bác tập viết lại câu đk loại 2:

1) If that thiết bị di động phone weren’t so expensive, I would buy it.

2) Unless he was very ill, he would be at work.

3) If he played sports, he wouldn’t be fat.

4) If he wasn’t ill, he could go skiing.

5) If I didn’t have lớn work, I could be able khổng lồ see you tomorrow.

6) If my car wasn’t out of order, I would drive you there.

7) If Mary didn’t have a small flat, he wouldn’t be sad.

Xem thêm: Giao Ước Thi Đua Giữa Công Đoàn Và Chính Quyền, Giao Ước Thi Đua Năm 2019

9) If you were lucky, you would win

10) If I had enough money, I would buy a new car.

Trên đấy là một số bài bác tập câu điều kiện loại 2 để chúng ta luyện tập nhằm mục đích nắm chắc kiến thức về câu điều kiện này. ở kề bên việc nạm chắc lý thuyết câu điều kiện loại 2 chúng ta hãy chịu khó luyện tập những bà tập về câu đk loại 2 cùng kiểu tra câu trả lời lại nhé!