Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số giảm tuy vậy số dân vẫn tăng nhanh, vì vn có quy mô dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, số tín đồ trong lứa tuổi sinh đẻ cao.

Bạn đang xem: Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh


Cho bảng số liệu sau:

Dân số nước ta phân theo nhóm tuổi, năm 1989, 1999, 2009

a) Vẽ biểu đồ miêu tả quy mô cùng cơ cấu dân sinh phân theo đội tuổi của vn trong bố năm 1989, 1999 với 2009.

b) dấn xét và phân tích và lý giải sự biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của việt nam trong tiến độ 1989 - 2009.


Cho bảng số liệu sau:

Dân số và tỉ suất tăng thêm dân số tự nhiên và thoải mái ở nước ta, quy trình tiến độ 1960 - 2009

a) Vẽ biểu đồ biểu lộ quy mô cùng tỉ suất tăng thêm dân số thoải mái và tự nhiên ở nước ta, quy trình 1960 - 2009.

b) dấn xét và lý giải tình hình tăng dân số nước ta trong tiến trình trên.


Cho bảng số liệu sau:

Tỉ suất sinh, t suất tử nước ta, giai đoạn 1960 – 2011

(Đơn vị: %o)

a) Vẽ biểu đồ tương thích thể hiện tại tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất tăng thêm dân số tự nhiên và thoải mái của nước ta, quy trình tiến độ 1960 - 2011.

b) Rút ra nhấn xét đề xuất thiết


Dựa vào Atlat Địa lí việt nam và kỹ năng đã học, hãy dấn xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta năm 1999 cùng năm 2007.

Xem thêm: Flexin Là Gì ? Flexing Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân sinh theo giới tính và nhóm tuổi ở nước ta (%)

a) thừa nhận xét và giải thích về sự chuyển đổi cơ cấu theo team tuổi. Sự biến đổi cơ cấu theo lứa tuổi có ảnh hưởng gì đến việc phát triển tài chính - làng hội nước ta?

b) thừa nhận xét về cơ cấu giới tính với sự biến hóa cơ cấu giới tính ở nước ta.


Tại sao cơ cấu dân sinh theo độ tuổi bao gồm vai trò rất đặc biệt quan trọng trong sự vạc triển kinh tế - làng mạc hội của nước ta?


*