Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 29: (có đáp án) Đặc điểm thông thường và vai trò của ngành chân khớp (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 48: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, cỗ Thú huyệt, bộ Thú túi (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 50: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, cỗ Ăn sâu bọ, cỗ Gặm nhấm (phần 2) !!
Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 51: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, các bộ Guốc móng và cỗ Linh (phần 2) !!

A. Vì hệ thống ống khí cải cách và phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

Bạn đang xem: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển

B. Vì khối hệ thống ống khí cải cách và phát triển giúp bày bán chất dinh dưỡng, sút tải sứ mệnh của hệ tuần hoàn

C. Bởi hệ tuần trả không thực hiện tính năng cung cấp ôxi bởi đã có khối hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khi sẽ đảm nhiệm toàn bộ các công dụng của hệ tuần hoàn.

Xem thêm: Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ, Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em Về


* giải đáp giải

Đáp án CHệ tuần trả ở sâu bọ lại đơn giản và dễ dàng đi khi hệ thống ống khí cách tân và phát triển vì hệ tuần trả không thực hiện tính năng cung cấp cho ôxi vị đã có khối hệ thống ống khí đảm nhiệm.


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm sau đây !

Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 27: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm của lớp sâu bọ (phần 2) !!


*