*Bạn đang xem: Vết thù trên lưng ngựa

ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời Đồng cỏ nào xanh ngát sống lưng trời ngựa chiến phi như cuồng loạn Giữa cánh đồng bên dưới cơn giông do trên sườn lưng cong oằn đều vết roi vẫn in hằn Một hôm ngựa chiến bỗng thấy thanh thản Thảm cỏ tình yêu bên dưới chân bản thân Ân tình open ra với mình ngựa hoang thốt nhiên thấy mơ Để quên đa số vết thù con ngữa hoang mong muốn về rửa ráy sông nhẫn nhục Giòng sông mộng mị mát vào thơm ngọt ngựa chiến hoang quên thù oán thù căm từ nơi u tối về miền tươi sáng Ngựa hoang về cho tới bến sông rồi toá mở lòng ra với cõi đời tuy nhiên đời ngựa chiến hoang chết gục với trên sống lưng nó ôi Còn nguyên phần lớn vết thù

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xử Nữ Và Nhân Mã - : Là Sự Kết Hợp Thú Vị Hay Thách Thức

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.