*
công thức vật lý 10 chương 4" width="606">

I. Động lượng - Định luật pháp bảo toàn rượu cồn lượng

1. Động lượng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 2)" width="600">

2. Xung lượng của lực:

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 3)" width="116">

Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

3. Định nguyên lý bảo toàn hễ lượng

* Hệ cô lập: là hệ đồ gia dụng mà không tồn tại ngoại lực tính năng lên hệ.

Bạn đang xem: Vật lý 10 chương 4

* Hệ đồ được xem như là hệ xa lánh khi:

+ Σ nước ngoài lực = 0.

+ Σ nội lực >> nước ngoài lực.

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 4)" width="390">

Chú ý: Định cách thức bảo toàn đụng lượng chỉ nghiệm đúng trong các hệ cô lập.

4. Vận dụng định mức sử dụng bảo toàn rượu cồn lượng đối với chuyển động bằng bội phản lực

+ chuyển động bằng bội phản lực

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 5)" width="600">

Chú ý: thương hiệu lửa cất cánh lên vùng phía đằng trước ngược với hướng khí phụt ra, không phụ thuộc vào môi trường bên phía ngoài là không khí tốt chân không. Đó là phép tắc của chuyển động bằng bội phản lực.

+ Va va mềm

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 6)" width="527">

Theo định hình thức bảo toàn hễ lượng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 7)" width="133">

II. Công - Công suất 


1. Công: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 8)" width="599">

A = Fscos α

F: Độ béo lực tác dụng (N)

S: Đoạn đường vật dịch rời (m)

A: Công (J).

α : góc thích hợp bởi hướng của lực cùng với hướng di chuyển của vật

Biện luận

- khi 0 ≤ α o thì cosα > 0 ⇒ A > 0

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 9)" width="236">

- lúc α = 90o thì A = 0

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 10)" width="579">

- lúc 90o o thì cosα

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 11)" width="397">

Đơn vị công: 1 kJ = 1000J ; 1 Wh = 3600J; 1 kWh = 3600 kJ.

2. Công suất: Công suất là đại lượng đo bằng công hiện ra trong một đơn vị thời gian.

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 12)" width="86">

A: công (J); t: thời hạn thực hiện công (s)

P : năng suất (W)

Đơn vị: 1 kW = 1000 W; 1HP = 736 W.

III. Định phép tắc bảo toàn cơ năng

1. Động năng: Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó đang gửi động.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 13)" width="151">

m: trọng lượng vật (kg)

v: gia tốc ( m/s)

2. Định lý cồn năng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 14)" width="347">

Khi Σ > 0 rượu cồn năng tăng.

Khi Σ 2).

z: Độ cao của đồ dùng so cùng với gốc cố năng (m)

Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có giá trị dương, âm hoặc bằng không, nhờ vào vào vị trí lựa chọn làm gốc nạm năng.

* Công của trọng lực: AP = Wt1 – Wt2

* khi vật bớt độ cao, cố gắng năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương. Ngược lại khi vật tăng độ cao, rứa năng của trang bị tăng thì trọng lực sinh công âm.

4. Ráng năng bầy hồi: Thế năng bọn hồi là dạng năng lượng của một đồ gia dụng chịu tính năng của lực lũ hồi.

Xem thêm: Điều Chế Nh3 Từ Hỗn Hợp A Gồm N2 Và H2 Theo Tỉ Lệ 1 3 Về Thể Tích

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 15)" width="391">

5. Định dụng cụ bảo toàn cơ năng: W1 = W2

Hay Wt1 + Wđ1 = Wt2 + Wđ2

Trường vừa lòng vật vận động chỉ dưới tác dụng của trọng lực:

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 16)" width="299">

Trường hợp đồ chịu tác dụng của lực đàn hồi và không đổi khác độ cao:

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 17)" width="360">

Chú ý: * Định lý lẽ bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng khi vật chịu chức năng của trọng lực, lực bầy hồi (gọi là lực thế).

* Nếu thiết bị còn chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản , khả năng kéo …(gọi là lực không thế) thì :