*

*

Lý thuyết trang bị lý 10 bài xích 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của nhì lực với của ba lực không tuy vậy song


kim chỉ nan Vật lý 10: bài 17. Thăng bằng của một vật chịu đựng tác dụng của nhì lực với của tía lực không tuy nhiên song

I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA nhì LỰC

1. Thể nghiệm

*

2. Điều kiện cân nặng bằng

Muốn cho 1 vật chịu tính năng của nhị lực sống trạng thái cân đối thì nhì lực đó phải cùng giá, cùng độ béo và ngược chiều.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 10

*

3. Cách khẳng định trọng trung khu của một thiết bị phẳng, mỏng bằng phương thức thực nghiệm

*

Buộc dây vào một trong những lỗ bé dại A ở mép của trang bị rồi treo nó lên. đồ gia dụng đứng yên ổn dưới chức năng của nhị lực cân nặng bằng: trọng tải của vật đặt tại giữa trung tâm và trương lực của dây đặt ở điểm A. Bởi vì đó, trọng tâm của vật phải nằm trên đường kéo dài của dây treo, có nghĩa là đường AB trên vật. Sau đó, buộc dây vào trong 1 điểm không giống C làm việc mép đồ dùng rồi treo trang bị lên. Khi ấy, trọng tâm phải nằm trên đường CD. Như vậy, trọng tâm G là giao điểm của hai tuyến phố thẳng AB cùng CD.

II. CÂN BẰNG MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA tía LỰC KHÔNG song SONG

1. Nghiên cứu

*

2. Nguyên tắc tổng đúng theo hai lực có giá đồng quy

Muốn tổng hòa hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một thiết bị rắn, thứ nhất ta nên trượt hai vectơ lực đó trên giá của chúng tới điểm đồng quy, rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm phù hợp lực.

Xem thêm: Chuyển Giá Là Gì - Giải Đáp Tất Cả Các Vấn Đề Về Chủ Đề

3. Điều kiện cân đối của một vật chịu tính năng của ba lực không tuy nhiên song

Muốn cho một vật chịu chức năng của cha lực 

*
không tuy nhiên song sinh hoạt trạng thái thăng bằng thì:

- tía lực kia phải có mức giá đồng phẳng và đồng quy;

- hợp lực của nhì lực phải cân bằng với lực lắp thêm ba.

*