Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT nhằm mục đích hổ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Ứng dụng của axit photphoric


*

A. AXXIT PHOPHORIC

I. Cấu tạo phân tử

- bí quyết phân tử :H3PO4

- phương pháp cấu tạo:

*

- nhấn xét: p có số lão hóa + 5 và bao gồm hóa trị V.

II. đặc thù vật lí

- Tồn tại nghỉ ngơi dạng lỏng siro, không màu, ko mùi, dễ tan vào nước và rượu, không độc.

III. Tính chất hóa học

1. Là axit trung bình

- Trong dung dịch H3PO4phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

H3PO4↔ H++ H2PO4-

H2PO4-↔H++ HPO42-

HPO42-↔H++ PO43-

* lưu ý: trong dung dịchH3PO4chứa đồng thời các ionH+,H2PO4-,HPO42-,PO43-vàH3PO4

- làm cho quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.

- tính năng với oxit bazơ →muối + H2O

2H3PO4+ 3Na2O→2Na3PO4+ 3H2O

- tính năng với bazơ→muối + H2O .

KOH + H3PO4→KH2PO4+ H2O

2KOH + H3PO4→K2HPO4+ 2H2O

3KOH + H3PO4→K3PO4+ 3H2O

* giữ ý:Tùy theo tỉ lệ phản ứng rất có thể tạo thành các muối khác nhau:

GọinOH-/ n H3PO4 = T thì

+ T → muốiH2PO4- + T = 2→HPO42- + 1 →2 muối:H2PO4-vàHPO42-

+ 2 →2 muối:HPO42-vàPO43- + T >hoặc= 3→PO43-

- tính năng với kim loại đứng trước H2→muối + H2

2H3PO4+ 3Mg→Mg3(PO4)2+ 3H2

- tính năng với muối→muối new + axit mới

H3PO4+ 3AgNO3→3HNO3+ Ag3PO4

2. Tính thoái hóa - khử

trong H3PO4, phường có mức oxi hóa +5 là nấc oxi hóa tối đa nhưng H3PO4không bao gồm tính oxi hóa như HNO3vì nguyên tử p. Có bán kính to hơn so với nửa đường kính của N→mật độ năng lượng điện dương trên phường nhỏ→khả năng dìm e kém.

3. Các phản ứng do công dụng của nhiệt

2H3PO4→H4P2O7+ H2O (200 – 2500C)

Axit điphotphoric

H4P2O7→2HPO3+ H2O (400 – 5000C)

Axit metaphotphoric

* lưu giữ ý:Axit photphorơ H3PO3là axit 2 lần axit.

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí điểm

P + 5HNO3đặc→H3PO4+ 5NO2+ H2O (t0)

2. Vào công nghiệp:

Ca3(PO4)2+ 3H2SO4đặc→3CaSO4+ 2H3PO4(t0)

* lưu lại ý:Để điều chếH3PO4với độ trong sáng cao ta dùng sơ đồ:P→P2O5→H3PO4

4P + 5O2→2P2O5

P2O5+ 3H2O→2H3PO4

B. MUỐI PHOTPHAT

I. Khái niệm

- muối phophat là muối hạt của axit phophoric

- gồm 3 loại: muối hạt photphat (PO43-), muối hạt hidrophotphat (HPO42-) và muối đihidrophophat (H2PO4-).

II. đặc thù vật lí

- toàn bộ muối H2PO4-đều tan; muối hạt PO43-và HPO42-chỉ gồm muối của kim loại kiềm và amoni tan được.

III. Tính chất hóa học

- muối bột photphat có tương đối đầy đủ các tính chất hóa học của muối.

- những muối photphat của sắt kẽm kim loại kiềm dễ bị thủy phân trong dung dịch tạo môi trường bazơ:

Na3PO4→3Na++ PO43-

PO43-+ H2O→HPO42-+ OH-

- muối bột axit còn biểu hiện tính chất của axit.

NaH2PO4+ NaOH→Na2HPO4+ H2O

IV. Điều chế

- đến P2O5hoặc H3PO4tác dụng với dung dịch kiềm.

- cần sử dụng phản ứng dàn xếp ion.

Xem thêm: Ngoại Hình Bạn Trai Chuyển Giới Của Miko Lan Trinh Sau Cắt Ngực

IV. Nhận thấy ion photphat

- tạo ra kết tủa vàng với dung dịch AgNO3.

3Ag++ PO43-→ Ag3PO4

Trung vai trung phong luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC