Tượng đơn vị mồ là một trái đất sống động, mỗi cống phẩm được làm cho là một “cuộc trò chuyện” giữa fan sống và fan đã khuất. Thế cho nên khi ngắm tượng công ty mồ, có fan tỏ ra ưa thích thú, ý vị nhưng cũng có thể có kẻ cau mặt, nghĩ về ngợi…

Tất cả hồ hết trạng thái xúc cảm ấy cho thấy thêm sự túng bấn ẩn, độc đáo của mô hình nghệ thuật này.


Ai cũng công nhận tượng gỗ dân gian Tây Nguyên không còn sức đặc sắc và độc đáo. Bao gồm điều, chần chừ tư duy hình tượng thẩm mỹ của nó bắt đầu từ đâu cùng phải xác thực như ráng nào?

Chúng tôi mang câu hỏi đó mang đến với các nhà phân tích văn hóa dân gian và các nghệ nhân bao gồm thâm niên trên địa phận Tây Nguyên nhằm tìm câu trả lời.


*
*
*
*
*
Lễ vứt mả Pơ Thi – Văn hóa bản địa đặc sắc đồng bào JraiLễ mừng lúa bắt đầu người bố Na ở thị xã KbangThổ cẩm người Bahnar – Độc đáo nghệ thuật nhuộmKhu dự trữ sinh quyển trái đất Cao nguyên Kon Hà NừngThác Chín Tầng ngay cạnh Chư Păh và Ia Grai