Bạn vẫn xem văn bản tài liệu Bài tập về tam giác đồng dạng và tứ giác nội tiếp, để mua tài liệu về máy các bạn click vào nút download ở trên


Bạn đang xem: Tứ giác đồng dạng

BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG VÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾPCâu 1 đến hình bình hành ABCD tất cả đỉnh D nằm trên tuyến đường tròn đường kính AB . Hạ BN và DM cùng vuông góc cùng với đường chéo cánh AC . Minh chứng :Tứ giác CBMD nội tiếp . B) lúc điểm D di động cầm tay trên trên phố tròn thì không đổi c) DB . DC = doanh nghiệp . AC Cõu2 : mang đến tứ giác ABCD nội tiếp trong con đường tròn trung ương O . Call I là giao điểm của nhị đường chéo cánh AC cùng BD , còn M là trung điểm của cạnh CD . Nối MI kéo dài cắt cạnh AB sinh hoạt N . Từ B kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với MN , con đường thẳng kia cắt những đường thẳng AC sống E . Qua E kẻ mặt đường thẳng song song cùng với CD , mặt đường thẳng này giảm đường trực tiếp BD làm việc F .Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp .Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BF với AI . IE = IB2 .Chứng minh Câu 3: đến đường tròn vai trung phong O . A là một trong điểm ở ở ngoài đường tròn , trường đoản cú A kẻ tiếp đường AM , AN với đường tròn , cát tuyến từ A cắt đường tròn tại B cùng C ( B nằm trong lòng A cùng C ) . Gọi I là trung điểm của BC .Chứng minh rằng 5 điểm A , M , I , O , N nằm ở một con đường tròn .Một mặt đường thẳng qua B song song với AM cắt MN và MC thứu tự tại E với F . Chứng minh tứ giác BENI là tứ giác nội tiếp và E là trung điểm của EF .Câu 4 Cho hình vuông ABCD cố định , có độ nhiều năm cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E không giống D ) , con đường thẳng AE giảm đường trực tiếp BC trên F , đường thẳng vuông góc cùng với AE tại A giảm đường trực tiếp CD trên K .Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ kia suy ra tam giác AFK vuông cân nặng .Gọi I là trung điểm của FK , chứng tỏ I là vai trung phong đường tròn đi qua A , C, F , K .Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đường tròn .Câu 5 Cho hai tuyến đường tròn (O1) với (O2) có nửa đường kính bằng R giảm nhau trên A cùng B , qua A vẽ cát tuyến cắt hai tuyến đường tròn (O1) với (O2) thứ tự tại E cùng F , đường thẳng EC , DF giảm nhau tại p. .Chứng minh rằng : BE = BF .Một mèo tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O1) cùng (O2) theo thứ tự tại C,D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc cùng với EF .Tính diện tích s phần giao nhau của hai tuyến đường tròn khi AB = R.Câu 6 mang lại góc vuông xOy , bên trên Ox , Oy lần lượt mang hai điểm A và B làm sao để cho OA = OB . M là một trong điểm bất kỳ trên AB .Dựng đường tròn trọng điểm O1 đi qua M với tiếp xúc cùng với Ox tại A , con đường tròn trung tâm O2 đi qua M với tiếp xúc với Oy trên B , (O1) cắt (O2) tại điểm sản phẩm công nghệ hai N .Chứng minh tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của góc ANB .Chứng minh M nằm ở một cung tròn thắt chặt và cố định khi M biến đổi .Xác định vị trí của M để khoảng cách O1O2 là ngắn duy nhất .Câu 7Cho tứ giác ABCD nội tiếp mặt đường tròn (O) . Minh chứng AB.CD + BC.AD = AC.BD mang đến tam giác nhọn ABC nội tiếp trong con đường tròn (O) 2 lần bán kính AD . Đường cao của tam giác kẻ trường đoản cú đỉnh A giảm cạnh BC tại K và giảm đường tròn (O) trên E .Chứng minh : DE//BC .Câu 8 Cho hai tuyến đường tròn (O1) với (O2) cắt nhau tại A với B . Một đường thẳng trải qua A giảm đường tròn (O1) , (O2) lần lượt tại C,D , điện thoại tư vấn I , J là trung điểm của AC và AD .Chứng minh tứ giác O1IJO2 là hình thang vuông .Gọi M là giao diểm của CO1 và DO2 . Chứng tỏ O1 , O2 , M , B vị trí một con đường tròn E là trung điểm của IJ , đường thẳng CD quay quanh A . Tìm kiếm tập thích hợp điểm E.Xác xác định trí của dây CD để dây CD gồm độ dài lớn nhất .Câu 9 cho tam giác ABC , góc B với góc C nhọn . Các đường tròn 2 lần bán kính AB , AC cắt nhau trên D . Một đường thẳng qua A cắt đường tròn đường kính AB , AC theo thứ tự tại E với F .Chứng minh B , C , D thẳng hàng .Chứng minh B, C , E , F nằm tại một con đường tròn .Xác định vị trí của mặt đường thẳng qua A để EF gồm độ dài lớn số 1 .Câu 10 mang lại đường tròn chổ chính giữa O và mèo tuyến CAB ( C ở ở ngoài đường tròn ) . Tự điểm ở trung tâm của cung mập AB kẻ đường kính MN cắt AB trên I , CM cắt đường tròn tại E , EN giảm đường trực tiếp AB trên F .Chứng minh tứ giác MEFI là tứ giác nội tiếp .Chứng minh góc CAE bởi góc MEB .Chứng minh : CE . Cm = CF . CI = CA . CB Câu 11 cho tam giác ABC vuông sống A cùng một điểm D nằm trong lòng A cùng B . Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E . Các đường trực tiếp CD , AE lần lượt giảm đường tròn tại các điểm máy hai F , G . Chứng tỏ : a) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD . B) Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được vào một đường tròn . C) AC tuy nhiên song với FG . D) các đường trực tiếp AC , DE với BF đồng quy . Câu 12Cho tam giác ABC nội tiếp con đường tròn trọng tâm O . M là 1 trong điểm bên trên cung AC ( không đựng B ) kẻ MH vuông góc cùng với AC ; MK vuông góc với BC . 1) minh chứng tứ giác MHKC là tứ giác nội tiếp . 2) chứng minh 3) chứng tỏ D AMB đồng dạng với D HMK . Câu 13 Tứ giác ABCD nội tiếp con đường tròn đường kính AD . Nhì đường chéo cánh AC , BD giảm nhau tại E . Hình chiếu vuông góc của E bên trên AD là F . Đường thẳng CF cắt đường tròn trên điểm đồ vật hai là M . Giao điểm của BD cùng CF là N chứng tỏ : a) CEFD là tứ giác nội tiếp . B) Tia FA là tia phân giác của góc BFM . C) BE . Doanh nghiệp = EN . BD bài xích 14.Cho nửa mặt đường tròn (0) 2 lần bán kính AB, M trực thuộc cung AB, C thuộc OA. Trên nửa phương diện phẳng bờ AB gồm chứa M kẻ tia Ax,By vuông góc cùng với AB .Đường thẳng qua M vuông góc cùng với MC giảm Ax, By tại p và Q .AM cắt CP trên E, BM cắt CQ trên F.a/ minh chứng : Tứ giác APMC, EMFC nội tiếp b/ chứng tỏ : EF//ABc/ Tìm địa chỉ của điểm C để tứ giác AEFC là hình bình hànhBài 15.Cho con đường tròn (0; R), một dây CD tất cả trung điểm M. Bên trên tia đối của tia DC lấy điểm S, qua S kẻ các tiếp tuyến đường SA, SB với đường tròn. Đường thẳng AB cắt những đường trực tiếp SO ; OM tại p. Và Q.Chứng minh tứ giác SPMQ, tứ giác ABOM nội tiếp.Chứng minh SA2 = SD. SC. Chứng minh OM. OQ không phụ thuộc vào vị trí điểm S.Khi BC // SA. Chứng tỏ tam giác ABC cân tại AXác xác định điểm S trên tia đối của tia DC để C, O, B trực tiếp hàng cùng BC // SA.Cõu16Cho con đường tròn (O), một đường kính AB nắm định, trên đoạn OA rước điểm I làm thế nào để cho AI = . Kẻ dây MN vuông góc cùng với AB trên I. điện thoại tư vấn C là vấn đề tuỳ ý nằm trong cung bự MN ( C không trùng cùng với M, N, B).

Xem thêm: 650 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Có Đáp Án

Nối AC giảm MN tại E.Chứng minh : Tứ giác IECB nội tiếp.Chứng minh : những tam giác AME, ACM đồng dạng và AM2 = AE . ACChứng minh : AE .AC – AI .IB = AI2.Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ tuổi nhất.