Phân hạng chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

Theo đó, chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên THCS trong các trường trung học cơ sở công lập thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:- Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số: V.07.04.10.

Bạn đang xem: Tt 22/2015/ttlt-bgdđt-bnv

- Giáo viên thcs hạng II - Mã số: V.07.04.11.- Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số: V.07.04.12.Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quy định về chỉ định và xếp lương theo chức danh công việc và nghề nghiệp nêu bên trên được hướng dẫn ví dụ tại Thông tứ liên tịch này.Thông bốn liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là căn cứ để tiến hành việc tuyển dụng, thực hiện và quản lý giáo viên THCS trong những trường thcs công lập thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.Các trường trung học cơ sở ngoài công lập rất có thể vận dụng biện pháp này nhằm tuyển dụng, sử dụng và làm chủ đội ngũ thầy giáo THCS.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNGHỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP

Căn cứ khí cụ Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, áp dụng và quảnlý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chính phủ về cơ chế tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 12 năm trước đó của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạovà bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông bốn liên tịch khí cụ mã số, tiêu chuẩn chỉnh chứcdanh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cửa hàng công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này biện pháp mãsố, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghềnghiệp cô giáo trung học cơ sở trong trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, giáodục tiếp tục và giáo dục và đào tạo chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốcdân tất cả cấp trung học cửa hàng (sau trên đây gọi bình thường là trường trung học các đại lý cônglập).

2. Thông bốn liên tịch này áp dụngđối với gia sư trung học tập cơ sở trong số trường trung học các đại lý công lậpthuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Mã số vàphân hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập cơ sở trong số trường trunghọc cơ sở công lập

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trunghọc cơ sở trong số trường trung học các đại lý công lập thuộc hệ thống giáo dục quốcdân bao gồm:

1. Gia sư trung học cửa hàng hạng I- Mã số: V.07.04.10

2. Gia sư trung học các đại lý hạng II- Mã số: V.07.04.11

3. Gia sư trung học cửa hàng hạng III- Mã số: V.07.04.12

Điều 3. Tiêu chuẩnchung về đạo đức nghề nghiệp và công việc của cô giáo trung học tập cơ sở

1. Gồm ý thức trau dồi đạo đức, nêu caotinh thần trách nhiệm, duy trì gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gươngmẫu trước học tập sinh;

2. Yêu quý yêu, đối xử vô tư và tôntrọng nhân bí quyết của học sinh; đảm bảo các quyền với lợi ích quang minh chính đại của học sinh;đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp.

3. Những tiêu chuẩn đạo đức nghềnghiệp không giống của giáo viên nguyên tắc tại Luật giáo dục và đào tạo và nguyên lý Viên chức.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANHNGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Điều 4. Giáo viêntrung học đại lý hạng I - Mã số V.07.04.10

1. Nhiệm vụ

Ngoài những trọng trách của gia sư trunghọc cơ sở hạng II, gia sư trung học các đại lý hạng I phải triển khai những nhiệmvụ sau:

a) gia nhập biên tập, biên soạn, pháttriển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học viên trung học cơ sở;

b) công ty trì các nội dung bồi dưỡng, sinhhoạt chăm đề trong phòng trường hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, sángkiến kinh nghiệm tay nghề cấp huyện trở lên;

c) thâm nhập hướng dẫn, đánh giá, xétduyệt ý tưởng kinh nghiệm, đề tài phân tích khoa học tập sư phạm ứng dụng của đồngnghiệp từ cấp huyện trở lên;

d) Tham gia công tác kiểm tra chuyênmôn, nhiệm vụ cho gia sư trung học cửa hàng cấp thị xã trở lên;

đ) Tham gia ban giám khảo hội thi giáoviên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm tốt hoặc tổng phụ trách đội xuất sắc cấp huyệntrở lên.

e) gia nhập tổ chức, reviews cáchội thi của học sinh trung học cửa hàng từ cấp huyện trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

a) có bằng giỏi nghiệp đại học sưphạm trở lên hoặc đại học những chuyên ngành cân xứng với cỗ môn huấn luyện và đào tạo trở lênvà có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm đối với giáo viên trung học tập cơ sở;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theoquy định trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của cỗ Giáodục cùng Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho việt nam hoặc cóchứng chỉ giờ dân tộc so với những vị trí việc làm yêu thương cầu sử dụng tiếng dântộc;

Đối với thầy giáo dạy nước ngoài ngữ thìtrình độ ngoại ngữ thiết bị hai phải đạt bậc 3 theo mức sử dụng tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo cách thức tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ tin tức và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng technology thông tin;

d) Có chứng từ bồi chăm sóc giáo viêntrung học cửa hàng hạng I.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ

a) chủ động tuyên truyền và vậnđộng đồng nghiệp triển khai chủ trương, mặt đường lối, bao gồm sách, quy định củaĐảng, đơn vị nước, điều khoản và yêu mong của ngành, địa phương về giáo dục và đào tạo trung họccơ sở;

b) gợi ý được người cùng cơ quan thực hiệnkế hoạch, chương trình giáo dục đào tạo trung học tập cơ sở;

c) Vận dụng trí tuệ sáng tạo và tiến công giáđược việc vận dụng những kiến thức về giáo dục đào tạo học và trung khu sinh lý lứa tuổi vàothực tiễn giáo dục học sinh trung học đại lý của đồng nghiệp;

d) áp dụng linh hoạt hầu như kiếnthức về tởm tế, văn hóa, làng hội trong nước và thế giới để lý thuyết nghềnghiệp học viên trung học tập cơ sở;

đ) tích cực và lành mạnh và chủ động phối hợpvới đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo chohọc sinh trung học tập cơ sở;

e) có tác dụng vận dụng trí tuệ sáng tạo vàphổ biến ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm hoặc sản phẩm phân tích khoa học sư phạm ứngdụng từ cấp huyện trở lên;

g) có khả năng hướng dẫn đánh giásản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật của học viên trung học tập cơ sở;

h) Được thừa nhận là chiến sĩ thi đuacấp cửa hàng hoặc thầy giáo dạy giỏi hoặc giáo viên nhà nhiệm tốt hoặc tổng phụtrách đội tốt cấp huyện trở lên;

i) Viên chức thăng hạng từ bỏ chức danhgiáo viên trung học cửa hàng hạng II lên chức danh giáo viên trung học các đại lý hạngI nên có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học cửa hàng hạng II hoặc tươngđương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh công việc và nghề nghiệp giáoviên trung học đại lý hạng II từ đầy đủ 01 (một năm) trở lên.

Điều 5. Giáo viêntrung học các đại lý hạng II - Mã số V.07.04.11

1. Nhiệm vụ

Ngoài những trọng trách của gia sư trunghọc đại lý hạng III, cô giáo trung học các đại lý hạng II còn phải tiến hành những nhiệmvụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minhhọa ở những lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cửa hàng hoặc dạy dỗ thử nghiệm các môhình, cách thức mới;

b) chỉ dẫn sinh viên thực hành sưphạm lúc được phân công;

c) chủ trì các nội dung bồi dưỡng vàsinh hoạt chuyên đề ở tổ siêng môn;

d) Viết ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm; thamgia tiến công giá, xét duyệt sáng tạo độc đáo kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập sưphạm vận dụng của đồng nghiệp từ cung cấp trường trở lên;

đ) Tham tối ưu tác kiểm soát chuyênmôn, nghiệp vụ cho gia sư trung học đại lý cấp trường trở lên;

e) Tham gia ban giám khảo hội thi giáoviên dạy dỗ giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trởlên;

g) thâm nhập tổ chức, reviews cáchội thi của học viên trung học các đại lý từ cung cấp trường trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng

a) tất cả bằng giỏi nghiệp đại học sưphạm trở lên trên hoặc có bằng giỏi nghiệp đại học các chuyên ngành cân xứng với bộmôn đào tạo và huấn luyện trở lên với có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với giáoviên trung học cơ sở;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theoquy định trên Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ Giáodục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam hoặc cóchứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí vấn đề làm yêu thương cầu thực hiện tiếng dântộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thìtrình độ ngoại ngữ đồ vật hai đề nghị đạt bậc 2 theo mức sử dụng tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo dụng cụ tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông media quy định chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viêntrung học cửa hàng hạng II.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn,nghiệp vụ

a) nắm vững chủ trương, con đường lối, chínhsách, quy định của Đảng, nhà nước, giải pháp và yêu mong của ngành, địa phươngvề giáo dục đào tạo trung học tập cơ sở;

b) thực hiện có công dụng kế hoạch, chươngtrình, giáo dục trung học tập cơ sở;

c) áp dụng linh hoạt và trả lời đồngnghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục đào tạo học và chổ chính giữa sinh lý lứa tuổi vàothực tiễn giáo dục học sinh trung học tập cơ sở;

d) Vận dụng giỏi những kỹ năng và kiến thức về kinhtế, văn hóa, làng mạc hội trong support hướng nghiệp học viên trung học tập cơ sở;

đ) lành mạnh và tích cực phối phù hợp với đồngnghiệp, phụ huynh học sinh và xã hội để nâng cấp hiệu quả giáo dục học sinhtrung học cơ sở;

e) có tác dụng vận dụng hiệu quả,đánh giá hoặc giải đáp đồng nghiệp viết ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm, thành phầm nghiêncứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

g) có tác dụng đánh giá sản phẩm nghiêncứu kỹ thuật kỹ thuật của học sinh trung học tập cơ sở;

h) Được công nhận là đồng chí thiđua cấp cửa hàng hoặc thầy giáo dạy tốt hoặc giáo viên công ty nhiệm giỏi hoặc tổngphụ trách đội xuất sắc cấp ngôi trường trở lên;

i) Viên chức thăng hạng từ chức danhgiáo viên trung học cửa hàng hạng III lên chức danh giáo viên trung học các đại lý hạngII nên có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học các đại lý hạng III hoặc tươngđương từ đầy đủ 06 (sáu) năm trở lên, vào đó thời hạn giữ hạng chức danh nghềnghiệp thầy giáo trung học cửa hàng hạng III từ đủ 01 (một) năm và giỏi nghiệp đạihọc sư phạm hoặc đại học các chuyên ngành khác cân xứng với cỗ môn đào tạo và huấn luyện từđủ 01 (một) năm trở lên.

Điều 6. Giáo viêntrung học các đại lý hạng III - Mã số V.07.04.12

1. Nhiệm vụ

a) dạy học và giáo dục đào tạo theo chương trình,kế hoạch giáo dục và đào tạo cấp trung học cơ sở;

b) thâm nhập phát hiện tu dưỡng họcsinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém cấp trung học cơ sở;

c) Vận dụng các sáng con kiến kinhnghiệm, công dụng nghiên cứu công nghệ sư phạm áp dụng vào thực tế giảng dạy,giáo dục học viên và làm cho đồ dùng, thiết bị dạy học cung cấp trung học cơ sở;

d) Đổi mới phương pháp dạy học với đánhgiá hiệu quả học tập theo phía phát huy tính công ty động, tích cực, hình thànhnăng lực và phương pháp tự học của học sinh trung học tập cơ sở;

đ) hoàn thành các công tác bồi dưỡng;tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ;tham gia các vận động chuyên môn;

e) Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệpcho học viên và cha mẹ học sinh trung học cơ sở;

g) Tham tối ưu tác phổ cập giáodục trung học tập cơ sở;

h) Phối phù hợp với giáo viên chủnhiệm, các giáo viên khác, Đội thiếu niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, mái ấm gia đình vàcác tổ chức xã hội tương quan để tổ chức, lí giải các vận động giáo dục họcsinh trung học tập cơ sở;

i) tổ chức cho học viên trung học cơsở tham gia các chuyển động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo và các hội thi;

k) tiến hành các trọng trách khác vì hiệutrưởng phân công.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồidưỡng

a) bao gồm bằng tốt nghiệp cđ sư phạmtrở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành tương xứng với cỗ môn huấn luyện và đào tạo trở lên vàcó chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với giáo viên trung học cơ sở;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 theoquy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ Giáodục và Đào tạo ban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho việt nam hoặc cóchứng chỉ giờ đồng hồ dân tộc so với những vị trí việc làm yêu cầu áp dụng tiếng dântộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thìtrình độ nước ngoài ngữ thứ hai yêu cầu đạt bậc 1 theo chính sách tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo chế độ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng chuyên môn,nghiệp vụ

a) nạm được công ty trương, đường lối, chínhsách, quy định của Đảng, nhà nước, vẻ ngoài và yêu ước của ngành, địa phươngvề giáo dục trung học tập cơ sở;

b) tiến hành được chương trình, kế hoạchgiáo dục trung học cơ sở;

c) Biết áp dụng những kiến thức vềgiáo dục học và trọng tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên trung học cơsở;

d) Biết vận dụng những kỹ năng vềkinh tế, văn hóa, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp học viên trung học tập cơ sở;

đ) Biết phối phù hợp với đồng nghiệp, chamẹ học viên và xã hội để nâng cao hiệu trái giáo dục học viên trung học tập cơ sở;

e) có khả năng vận dụng hoặc viết sángkiến ghê nghiệm, nghiên cứu khoa học tập sư phạm ứng dụng;

g) có chức năng hướng dẫn học viên nghiêncứu kỹ thuật kỹ thuật.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀXẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Nguyên tắcbổ nhiệm với xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp so với viên chức

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp so với viên chức vẻ ngoài tại Thông tư liên tịch này phải địa thế căn cứ vào vịtrí câu hỏi làm, chức trách, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đang phụ trách của viên chức cùng theoquy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch này.

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiệngiữ vào chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng không được kếthợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Cáctrường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

Viên chức đang được bổ nhiệm vào những ngạchgiáo viên trung học cửa hàng theo luật pháp tại ra quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08tháng 6 năm 1994 của bộ trưởng, trưởng phòng ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan chính phủ về việcban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy (sauđây viết tắt là ra quyết định số 202/TCCP-VC); quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày15 mon 6 năm 2005 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danhvà mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo, văn hóa -thông tin (sau đây viết tắt là quyết định số 61/2005/QĐ-BNV), ni được té nhiệmvào chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học cơ sở luật tại Thông bốn liêntịch này, như sau:

1. Chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) so với viên chứchiện đang nắm dữ ngạch thầy giáo trung học thời thượng (mã số 15.112);

2. Chỉ định vào chức danh nghềnghiệp thầy giáo trung học đại lý hạng II (mã số V.07.04.11) so với viên chứchiện đang dữ ngạch thầy giáo trung học tập cơ sở thiết yếu (mã số 15a.201);

3. Bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp cô giáo trung học các đại lý hạng III (mã số V.07.04.12) so với viên chứchiện đang dữ ngạch thầy giáo trung học cửa hàng (mã số 15a.202).

Điều 9. Cáchxếp lương

1. Những chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viêntrung học cơ sở phương tiện tại Thông bốn liên tịch này được vận dụng Bảng lươngchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp củaNhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng thiết bị (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP)như sau:

a) Chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trunghọc cơ sở hạng I được vận dụng hệ số lương của viên chức một số loại A2, nhóm A2.2 (từhệ số lương 4,00 đến thông số lương 6,38);

b) Chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trunghọc cửa hàng hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A1 (từ thông số lương2,34 đến thông số lương 4,98).

c) Chức danh nghề nghiệp giáo viên trunghọc cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức một số loại A0 (từ hệ số2,10 đến thông số lương 4,89).

2. Việc xếp lương vào chức danhnghề nghiệp viên chức phép tắc tại Khoản 1 Điều này so với viên chức sẽ đượcxếp lương vào những ngạch thầy giáo trung học cửa hàng theo phương pháp tại Quyết địnhsố 202/TCCP-VC ; đưa ra quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ; Khoản 3 Mục II Thông tứ liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10tháng 8 năm 2005 của cục Nội vụ và cỗ Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lươngcũ thanh lịch lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức bắt đầu được vấp ngã phânloại công chức, viên chức trực thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo và đào tạo, văn hóa truyền thống -thông tin, y tế và cai quản thị ngôi trường được triển khai như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danhnghề nghiệp thầy giáo trung học cửa hàng có thông số bậc lương bởi ở ngạch cũ thìthực hiện xếp ngang bậc lương và tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên vượt form (nếucó) đã hưởng ngơi nghỉ ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặcxét hưởng phụ cung cấp thâm niên vượt size nếu gồm ở ngạch cũ) vào chức vụ nghềnghiệp mới được bửa nhiệm;

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị E sẽ xếp ngạchgiáo viên trung học cửa hàng (mã số 15a.202), bậc 4, thông số lương 3,03 tính từ lúc ngày 01tháng 02 năm 2013. Ni được cơ quan tất cả thẩm quyền chỉ định vào chức vụ nghề nghiệpgiáo viên trung học các đại lý hạng III (mã số V.07.04.12) thì xếp bậc 4, hệ sốlương 3,03 của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cửa hàng hạng III kể từ ngàyký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính tính từ lúc ngày 01tháng 02 năm 2013.

3. Câu hỏi thăng hạng viên chức giáo viêntrung học đại lý được thực hiện sau khi đã được cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm vàochức danh giáo viên trung học cơ sở công cụ tại Thông bốn liên tịch này với thựchiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông bốn số02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của cỗ Nội vụ trả lời xếp lương khinâng ngạch, đưa ngạch, chuyển một số loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệulực thi hành tính từ lúc ngày 03 mon 11 năm 2015.

2. Huỷ bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạchcông chức ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo so với giáo viên trung học đại lý quy địnhtại ra quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của bộ trưởng, Trưởng banTổ chức - Cán bộ cơ quan chính phủ về việc phát hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch côngchức ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo.

3. Bãi bỏ các quy định về chức danhvà mã số ngạch viên chức cô giáo trung học đại lý tại đưa ra quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 ngày 6 tháng 2005 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thờichức danh cùng mã số ngạch một trong những ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo, vănhóa - thông tin.

4. Bãi bỏ những quy định về danh mục ngạchviên chức thầy giáo trung học cửa hàng học ở trong Danh mục các ngạch công chức vàngạch viên chức phát hành kèm theo quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11năm 2004 của cục trưởng bộ Nội vụ.

Điều 11. Điều khoảnáp dụng

1. Viên chức đã được chỉ định vào cácngạch thầy giáo trung học cửa hàng theo phương pháp tại quyết định số 202/TCCP-VC ; Quyếtđịnh số 61/2005/QĐ-BNV , ni được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp giáo viêntrung học cơ sở phép tắc tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan bao gồm thẩm quyềnquản lý, sử dụng viên chức có trọng trách tạo đk để viên chức bổ sungnhững tiêu chuẩn còn thiếu thốn của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học tập cơ sởđược vấp ngã nhiệm.

2. Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạchgiáo viên trung học đại lý chưa đạt chuẩn chỉnh (mã số 15c.208) luật pháp tại Quyết địnhsố 61/2005/QĐ-BNV tính cho ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành màkhông đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viêntrung học đại lý hạng III thì được bảo lưu giữ và triển khai các chế độ, cơ chế ởngạch hiện giữ trong thời gian không thật 05 (năm) năm tính từ lúc ngày Thông tứ liêntịch này còn có hiệu lực thi hành. Đối với thầy giáo trung học cơ sở hiện nay đang giữngạch giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ chuyên môn cao đẳng) mãsố 15c.208 tính đến ngày Thông bốn liên tịch này có hiệu lực thi hành tất cả tuổiđời dưới 55 tuổi đối với nam với dưới 50 tuổi đối với nữ thì cơ quan, đơn vị chức năng cóthẩm quyền quản lí lý, áp dụng viên chức phải sắp xếp cho viên chức học hành nângcao chuyên môn để đủ tiêu chuẩn chỉnh của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học tập cơsở hạng III. Ví như viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, đk ở chức vụ giáoviên trung học các đại lý hạng III thì cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơquan, đơn vị cai quản viên chức để thấy xét, đưa ra quyết định bổ nhiệm vào chức danhgiáo viên trung học các đại lý hạng III. Trường hòa hợp viên chức được cử đi học tậpnâng cao chuyên môn mà không thâm nhập học tập hoặc kết quả học tập ko đạt yêucầu thì cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức report cơ quan, đối chọi vị làm chủ viênchức coi xét bố trí lại công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Điều 12. Tổchức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này là căn cứđể triển khai việc tuyển dụng, sử dụng và làm chủ giáo viên trung học đại lý trongcác ngôi trường trung học đại lý công lập thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Các trường trung học cửa hàng ngoàicông lập hoàn toàn có thể vận dụng biện pháp tại Thông bốn liên tịch này nhằm tuyển dụng, sử dụngvà quản lý đội ngũ thầy giáo trung học tập cơ sở.

3. Tín đồ đứng đầu các trường trung họccơ sở công lập trực tiếp cai quản lý, thực hiện viên chức gồm trách nhiệm:

a) rà soát soát những vị trí vấn đề làm của đơnvị, lập phương án bổ nhiệm chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trongcác ngôi trường trung học cơ sở thuộc thẩm quyền cai quản lý, trình cấp có thẩm quyềnxem xét, ra quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

b) ra quyết định bổ nhiệm chức vụ nghềnghiệp so với giáo viên trung học cơ sở thuộc diện cai quản vào những chức danhnghề các đại lý tương ứng trong những trường trung học cửa hàng công lập theo thẩm quyềnhoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpđược cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

4. Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương có tráchnhiệm:

a) lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc phạm viquản lý triển khai bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc và xếp lương đối với viên chứclà cô giáo trung học tập cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập;

b) Phê duyệt phương án vấp ngã nhiệmchức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức là cô giáo trung học cơsở trong những trường trung học cơ sở công lập ở trong phạm vi quản lý từ ngạchviên chức hiện giữ lại sang chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cửa hàng tươngứng mức sử dụng tại Thông tư liên tịch này; giải quyết theo thẩm quyền số đông vướngmắc trong quy trình bổ nhiệm chức danh công việc và nghề nghiệp và xếp lương;

c) ra quyết định bổ nhiệm chức vụ nghềnghiệp và xếp lương so với viên chức là gia sư trung học đại lý thuộc diệnquản lý vào chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học tập cơ sở khớp ứng trong cáctrường trung học cơ sở công lập theo thẩm quyền;

d) báo cáo kết quả chỉ định chứcdanh nghề nghiệp và công việc và xếp lương đối với viên chức là thầy giáo trung học tập cơ sởtrong những trường trung học đại lý công lập ở trong phạm vi làm chủ gửi cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, cỗ Nội vụ.

Điều 13. Tráchnhiệm thi hành

1. Cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngangBộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ; quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai Thông bốn liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện ví như cóvướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh về Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất để tổng hợp và công ty trì, phốihợp với cỗ Nội vụ để thấy xét, giải quyết./.

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Về Tổ Chức Cơ Sở Đảng Viên, Bai Thu Hoach Dang Vien

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG nai lưng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh hiển

nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng Quốc hội; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - cơ sở Trung ương những đoàn thể; - Công báo; Website chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ tứ pháp); - Sở Nội vụ những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Bộ giáo dục và Đào tạo: cỗ trưởng, đồ vật trưởng và những Cục, Vụ; - cỗ Nội vụ: cỗ trưởng, thiết bị trưởng và các Cục, Vụ; - Trang thông tin điện tử của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - Trang tin tức điện tử của bộ Nội vụ; - Lưu: BGDĐT (VT, cục NGCBQLGD); bộ Nội vụ (VT, Vụ CCVC, TL).