*Bạn đang xem: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮNƯỚCCỦA DÂN TỘC VIỆT NAMI. Lịch sử dân tộc đánh giặc giữ nước của dân tộc vn 1. Những trận chiến tranh duy trì nước đầu tiên. Nước Văn Lang ra đời - mở ra lịch sử vẻ vang dựng nước cùng giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những trận chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc KC chống Tần (214 - 208 TCN) cùng KC phòng Triệu (184 - 179 TCN). 2. Cuộc chống chọi giành tự do (TKI- TKX) bên dưới ách đô hộ của đại chiến phương Bắc, nhân dân ta đã kiên cường, quật cường đấu tranh giành độc lập. Với thắng lợi Bạch Đằng (năm 938), vn đã giành lại được độc lập. 3. Các cuộc chiến tranh giữ lại nước (TKX – XIX) Đất nước độc lập, trải trải qua không ít triều đại PK. Thời Lý, Trần với Lê Sơ, việt nam là giang sơn cường thịnh ở á lục - thời kỳ tiến bộ Đại Việt. Tuy vậy, dân chúng ta đang phải tiến hành nhiều trận chiến tranh duy trì nước4. Cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc , lật đổ chính sách thuộc địa nữa phong kiến (TK XIX- 1945) Thực dân Pháp xâm lược với đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi và bền vững của dân chúng ta diễn ra khắp nơi. Khi tất cả Đảng CSVN lãnh đạo, đương đầu của quần chúng ta đang giành thắng lợi bằng cách mạng tháng Tám năm 1945.5. Cuộc tao loạn chống thực dân Pháp thôn tính (1945- 1954)Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần lắp thêm 2. Ta triển khai mọi giải pháp để chiến tranh không xảy ra, tuy nhiên Pháp vô cùng ngoan cố. Ta đã vượt qua nhiều cuộc hành binh to của quân Pháp và với thành công ĐBP đã dứt cuộc KC phòng Pháp.6. Cuộc chống chiến chống đế quốc mỹ (1954 – 1975) Mĩ ráng Pháp xâm chiếm Việt Nam, ta kiên trì tiến hành Hiệp định Giơnevơ tuy thế Mĩ khôn xiết hiếu chiến. Ta đang lần lượt tấn công bại những chiến lược cuộc chiến tranh của Mỹ cùng với thành công của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy ngày xuân 1975, đã kết thúc thắng lợi cuộc phòng chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước.II. Truyền thống quang vinh của dân tộc ta vào sự nghiệp tiến công giặc giữ lại nước 1. Truyền thống lịch sử dựng nước song song với giữ nước - Do ở vị trí chiến lược xung yếu và có tài năng nguyên đa dạng nên từ xưa đến nay trở thành mục tiêu xâm lược của không ít nước khủng Dựng nước song song với giữ lại nước là quy luật tồn tại và cải tiến và phát triển của dân tộc bản địa ta - Thời nào thì cũng vậy, nhân dân ta cũng luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng lực lượng phòng ngừa giặc tức thì từ thời bình. Trong chiến tranh vừa chiến đấu, vừa phân phối và sẳn sàng đối phó với kẻ thù.2. Truyền thống lâu đời lấy bé dại đánh lớn, rước ít địch nhiều.Trong định kỳ sử quân thù của việt nam thường là phần đông nước lớn, tất cả tiềm lực kinh tế, quân sự hơn ta những lần. Vì chưng thế, lấy nhỏ dại đánh to lấy không nhiều địch nhiều, lấy rất tốt thắng số lượng đông, tạo sức khỏe của toàn dân đang trở thành truyền thống tranh đấu giữ nước của dân tộc ta 3. Truyền thống toàn nước chung sức tiến công giặc, toàn dân tiến công giặc, tấn công giặc toàn vẹn - Để đánh chiến hạ giặc, quần chúng ta đã câu kết tạo thành nguồn sức khỏe to béo . - quần chúng ta sớm thừa nhận thức quốc gia là tài sán chung, nước mất thì bên tan. Bởi vì thế, những thế hệ người dân dường như không sợ hi sinh, thường xuyên đứng lên đánh giặc.4. Truyền thống lâu đời thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự độc đáo và khác biệt - Ông phụ vương ta có không ít cách tấn công giặc khác biệt như: Tiên vạc chế nhân (Lý thường Kiệt), tương khắc và chế ngự sức mạnh của địch và phản công khi bọn chúng suy yếu (Trần Quốc Tuấn), đánh dài lâu (Lê Lợi), đánh thần tốc(Quang Trung) - Thời kỳ phòng Pháp và Mỹ ta tiến công địch bằng mọi phương tiện đi lại và phối kết hợp nhiều hình thức. Thẩm mỹ quân sự của ta là chế tạo hình thái cuộc chiến tranh cài răng lược 5.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Một Số Bạn Trong Lớp Cần Phải Học Tập Chăm Chỉ Hơn

Truyền thống cuội nguồn đoàn kết quốc tế - Trong lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa ta luôn luôn có sự kết hợp với các nước khác.6. Truyền thống lịch sử một lòng theo Đảng, tin vào sự chỉ đạo của Đảng, vào chiến thắng của phương pháp mạng vn - Từ lúc ra đời, Đảng đã lãnh đạo biện pháp mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến chiến thắng khác - Trong tiến trình hiên nay, để giữ lại vững chủ quyền dân tộc cùng CNXH, xây dựng non sông giàu mạnh yên cầu phải nâng cấp hơn nữa vai trò chỉ huy của Đảng.