X là một α-amino axit. Mang đến 9 gam X bội nghịch ứng vừa đủ với hỗn hợp KOH, nhận được 13,56 gam muối. Tên thường gọi của X là
Bạn đang xem: Tristearin có công thức là

Đốt cháy trọn vẹn m gam este X nhận được 4,48 lít CO2(đktc) cùng 3,6 gam H2O. Mặt khác, m gam X bội nghịch ứng đầy đủ với 100,0 ml hỗn hợp NaOH 0,5M thu được 4,8 gam muối. Vậy X là:


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2(đktc) vào 200 ml dung dịch bao gồm NaOH 2M và Na2CO31,5M thu được dung dịch X. Cho cục bộ X tác dụng hết với dd CaCl2dư thu được 45 gam kết tủa. Giá trị của V rất có thể là:


Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3và 0,3 mol KHCO3. Thêm rảnh dung dịch đựng 0,525 mol HCl với dung dịch X được hỗn hợp Y cùng V lít CO2(đktc). Thêm dung dịch nước vôi vào dư vào Y thấy sản xuất thành m gam kết tủa. Giá trị của V với m là:


Cho 200 ml hỗn hợp H3PO41M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M cùng KOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối tất cả trong hỗn hợp X là


X là đipeptit Val - Ala, Y là tripeptit Gly - Ala – Glu. Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X và Y bao gồm tỉ lệ số mol nX: nY= 3:2 với dung dịch KOH vừa đủ, sau thời điểm phản ứng chấm dứt thu được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được 17,72 gam muối. Quý giá của m sớm nhất với?


Hòa tan trọn vẹn kim một số loại M bởi một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO44,9% nhận được khí H2và hỗn hợp muối bao gồm nồng độ 5,935%. Kim loại M là:


Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chỉ chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H 2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4dư vào X, chiếm được 35,54 gam kết tủa. Quý giá của a là.


Chất X là nguyên tố chính làm cho màng tế bào thực vật, tạo cho bộ size của cây cối. Thủy phân trọn vẹn X, thu được chất Y. Trong mật ong Y chiếm khoảng tầm 30%. Vào máu người dân có một lượng nhỏ dại Y không thay đổi là 0,1%. Hai hóa học X, Y lần lượt là


Cho m gam fe vào dung dịch đựng 0,2 mol AgNO3và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 4m gam kim loại. Quý giá của m là:


Cho 0,1 mol hóa học X bao gồm công thức làC2H12O4N2Stác dụng cùng với dung dịch cất 0,35 mol NaOH đun nóng thu được hóa học khí có tác dụng xanh giấy quỳ độ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5, Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Toán 5

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam