*

Bài 2. hàng hóa - tiền tệ - thị trường - Câu trang SGK GDCD lớp

+ Chức năng làm thước đo giá trị: được thể hiện khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa được ...

Bạn đang xem: Trái nghĩa với quá khứGiải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 sgk toán 9 tập 1 - Bài trang sgk Toán tập

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy ...


*

Bài 24: cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - sbt - Bài tập trang Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử

- Pháp kí kết với Chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa-Pháp, nhượng bộ một số quyền lợi để được đưa quân ra Bắc. Trước tình hình đó, Chủ ...


*

Language - trang 36 review 1 sgk tiếng anh 10 thí điểm - Vocabulary

4.Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, to complete the sentences. Vocabulary (Từ vựng) 1.Match the phrases in A with their ...


*

Writing - unit 13 trang 144 tiếng anh 12 - WRITING

Đó là một ngày đẹp trời. Trong hiệp đầu, đội của chúng tôi chơi khá tốt. Họ cố gắng giữ bóng xa khung thành và gần càng gần với khung thành của đối ...


Soạn bài thực hành về thành ngữ, điển cố - Bài :

- Đầu trâu mặt ngựa: hình ảnh so sánh cụ thể để biểu hiện tính chất hung bạo, thú vật, vô nhân tính của bọn quan quân đến nhà Thúy Kiều khi gia đình ...


Bài 7: trình bày và in trang tính - Câu trang SGK Tin học

- Sau khi hoàn tất việc canh chỉnh độ rộng, hẹp cho văn bản mà nội dung các trang in vẫn chưa hợp lý, bạn click nút : setup (nằm bên trái nút Margins)-> xuất ...


Giải bài 2.6, 2.7, 2.8 trang 102, 103 sách bài tập giải tích 12 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Giải tích

(mathop {lim }limits_{x to - infty } y = mathop {lim }limits_{x to + infty } y = 0,mathop {lim }limits_{x to {0^ + }} y = + infty ,mathop {lim }limits_{x to {0^ - }} y = - infty ...


Giải bài 68, 69, 70 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1 - Câu trang Sách Bài Tập (SBT) Toán tập

(eqalign{ & a)3,8:(2{rm{x}}) = {1 over 4}:2{2 over 3} cr & Leftrightarrow left( {2{rm{x}}} right).{1 over 4} = 3,8.2{2 over 3} cr & Leftrightarrow left( {2{rm{x}}} right).{1 over ...

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Theo Từng Bài Có Đáp An


Soạn bài luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: trật từ - an ninh - tuần 24 - Câu hỏi:

Nhớ só dù thoại (ĐT) của cha mẹ / Nhớ địa chỉ, số ĐT của người thân / Gọi ĐT 113 hoặc 114, 115. Kêu lớn để người xung quanh biết / chạy đến nhà ...


Bài Tập Hỏi Đáp Là gì Mẹo Hay Học Tốt Nghĩa của từ Công Nghệ Top List Tiếng anh Bao nhiêu Khỏe Đẹp Lớp 9 Lớp 10 Xây Đựng Lớp 12 Ngôn ngữ Lớp 11 Tiếng Anh Tiếng trung Thí điểm Lớp 8 Sản phẩm tốt Toplist Ngữ văn So Sánh Lớp 6 Toán học Hướng dẫn Món Ngon Lớp 5 Lớp 7 Đại học Tại sao Ở đâu Thế nào Lớp 4 Dịch So sánh Máy tính