Bài bao gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm đồ gia dụng lí 11 chương 4: sóng ngắn từ trường (P2). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm tất cả đáp án trực quan sau khoản thời gian chọn kết quả: giả dụ sai thì kết quả chọn vẫn hiển thị red color kèm theo tác dụng đúng color xanh. Chúc các bạn làm bài bác thi tốt..

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 chương 4 có đáp án


Câu 1: Cảm ứng từ bên phía trong một ống dây năng lượng điện hình trụ, gồm độ lớn tạo thêm khi

A. Chiều lâu năm hình trụ tăng lên.B. 2 lần bán kính hình trụ giảm đi.C. Số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều lâu năm tăng lên.D. Cường độ loại điện bớt đi.

Câu 2: Hai điểm M cùng N gần mẫu điện trực tiếp dài, chạm màn hình từ trên M bự hơn chạm màn hình từ trên N 4 lần. Kết luận nào dưới đây đúng?

A. RM = 4rN B. RM = rN/4 C. RM = 2rN D. RM = rN/2

Câu 3: Phát biểu nào không nên ? Lực từ tác dụng lên một quãng dây dẫn MN tất cả dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi

A. Dòng điện thay đổi chiều. B. Trường đoản cú trường đổi chiều.C. Cường độ mẫu điện gắng đổi. D. Mẫu điện và từ ngôi trường đồng thời thay đổi chiều.

Câu 4: Lực từ chức năng lên một quãng dây dẫn có dòng điện chạy qua tất cả hướng phù hợp với hướng của chiếc điện góc α

A. Bao gồm độ lớn cực to khi α = 0. B. Bao gồm độ lớn cực lớn khi α = $fracpi2$C. Bao gồm độ bự không phụ thuộc vào góc α. D. Gồm độ lớn dương lúc α nhọn cùng âm lúc α tù.

Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và phương pháp nhau 10 centimet trong chân không, chiếc điện trong nhì dây thuộc chiều tất cả cường độ I1 = 2 A cùng I2 = 5A. Lực từ chức năng lên 20 cm chiều nhiều năm của từng dây là

A. Lực hút gồm độ to 4.10$^-6$ N. B. Lực đẩy tất cả độ khủng 4.10$^-6$ N.C. Lực hút tất cả độ phệ 2.10$^-6$ N. D. Lực đẩy gồm độ khủng 2.10$^-6$ N.

Câu 6: Ba mẫu điện thẳng nhiều năm đặt tuy nhiên song cùng với nhau trải qua ba đỉnh của một tam giác theo phương vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Cho các dòng năng lượng điện chạy qua bao gồm chiều như mẫu vẽ với những cường độ chiếc điện I1 = 10 A, I2 = đôi mươi A, I3 = 30 A. Biết I1 cách I2 và I3 lần lượt là 8 cm và 6 cm . Lực tổng hợp tác dụng lên mọt mét dây dẫn bao gồm dòng điện I1 là

*

A. 1,12.10$^-3$ N. B. 1,2.10$^-3$ N. C. 1,5.10$^-3$ N. D. 2.10$^-3$ N

Câu 7: Một form dây dẫn phẳng, diện tích S, mang loại điện I đặt trong từ bỏ trường phần lớn B, khía cạnh phẳng form dây tuy nhiên song với những đường sức từ. Mômen ngẫu lực từ chức năng lên size dây là:

A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S D. M = IS/B

Câu 8: Chọn câu sai

Mômen ngẫu lực từ chức năng lên một khung dây tất cả dòng điện đặt trong sóng ngắn đều

A. Tỉ lệ thành phần thuận với diện tích của khung.B. Có mức giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.C. Có giá trị lớn nhất lúc mặt phẳng khung tuy nhiên song với mặt đường sức từ.D. Phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong khung.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn dài l = 0,8 m đặt trong sóng ngắn đều làm sao cho dây dẫn hợp với véc - tơ chạm màn hình từ một góc 60°. Biết cái điện I = 20 A cùng dây dẫn chịu đựng một lực là F = 2.10$^-2$ N. Độ to của cảm ứng từ là

A. 0,8.10$^-3$ T. B. 10$^-3$ T. C. 1,4.10$^-3$ T D. 1,6.10$^-3$ T.

Câu 10: Một đoạn dây dẫn dài l = 0,5 m để trong từ trường sóng ngắn đều sao để cho dây dẫn phù hợp với véc - tơ chạm màn hình từ một góc 45°. Biết chạm màn hình từ B = 2.10$^-3$ T và dây dẫn chịu lực tự F = 4.10$^-2$ N. Cường độ chiếc điện vào dây dẫn là

A. 20 A. B. 20$sqrt2$ A. C. 40$sqrt2$ A. D. 40 A.

Câu 11: Đặt hai rất của hai nam châm hút từ lại ngay sát nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào tiếp sau đây là sai?

A. Hai cực gần nhau của hai nam châm hút từ là hai rất khác tên.B. Nhị cực xa nhau của hai nam châm hút từ là hai rất cùng tên.C. Hai rất gần nhau của hai nam châm hút là hai rất cùng tên.D. Câu C và B đúng.

Câu 12: Chọn câu sai

A. Sóng ngắn từ trường không công dụng lực lên một điện tích vận động song song với các đường mức độ từ.B. Lực từ vẫn đạt giá chỉ trị cực lớn khi năng lượng điện tích hoạt động vuông góc với tự trường.C. Tiến trình của electron hoạt động trong tự trường là một trong những đường tròn.D. Độ béo của lực Lorenxo tỉ lệ với q cùng v.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ công dụng lên cái điện thay đổi chiều khi thay đổi chiều dòng điện.B. Lực từ tính năng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường chạm màn hình từ.C. Lực từ chức năng lên chiếc điện thay đổi chiều khi tăng tốc độ loại điện.D. Lực từ tác dụng lên chiếc điện không thay đổi chiều lúc đồng thời đổi chiều mẫu điện cùng đường cảm ứng từ.

Câu 14: Một electron bay vào không khí có tự trường đông đảo có cảm ứng từ B = 10$^-4$ T cùng với vận tốc ban đầu vo = 3,2.10$^6$ m/s vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ, khối lượng của electron là 9,1.10$^-31$ kg. Nửa đường kính quỹ đạo của electron là

A. 16 cm. B. 18,2 cm. C. 15 cm. D. 17,5 cm.

Câu 15: Một size dây mang mẫu điện I để trong sóng ngắn từ trường đều, khía cạnh phẳng size dây chứa những đường cảm ứng từ, khung có thể quay xung quanh một trục 00" thẳng đứng nằm trong mặt phẳng khung (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng?

*

A. Lực từ tính năng lên các cạnh đều bởi khôngB. Lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng khôngC. Lực từ tính năng lên những cạnh triệt tiêu nhau tạo cho khung dây đứng cân bằngD. Lực từ gây nên mômen có công dụng làm cho khung dây quay quanh trục 00"

Câu 16: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong trường đoản cú trường hầu hết có cảm ứng từ B = 5.10$^-2$ (T). Cạnh AB của khung lâu năm 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Cái điện trong khung dây gồm cường độ I = 5 (A). Giá bán trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên form dây tất cả độ béo là:

A. 3,75.10$^-4$ (Nm)B. 7,5.10$^-3$ (Nm)C. 2,55 (Nm)D. 3,75 (Nm)

Câu 17: Hai hạt bay vào vào từ trường hầu hết với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 1,66.10$^-27$ (kg), điện tích q1 = - 1,6.10$^-19$ (C). Hạt lắp thêm hai có cân nặng m2 = 6,65.10$^-27$ (kg), năng lượng điện q2 = 3,2.10$^-19$ (C). Bán kính quỹ đạo của hạt lắp thêm nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính quỹ đạo của hạt lắp thêm hai là

A. R2 = 10 (cm)B. R2 = 12 (cm)C. R2 = 15 (cm)D. R2 = 18 (cm)

Câu 18: Một ống dây có dòng năng lượng điện chạy qua tạo thành trong ống dây một từ trường những B = 6.10$^-3$ T. Ống dây tương đối dài 0,4m bao gồm 800 vòng dây quấn gần cạnh nhau. Cường độ cái điện chạy trong ống dây là:

A. I = 2,39 A.B. I = 5,97 A.C. I = 14,9 A.D. I = 23,9 A.

Câu 19: Dùng một dây đồng 2 lần bán kính 0,8mm gồm một lớp sơn mỏng dính cách năng lượng điện quấn quanh hình trụ 2 lần bán kính 4cm để triển khai một ống dây. Khi nối nhị đầu ống dây cùng với một mối cung cấp điện tất cả hiệu điện nạm 3,3V thì chạm màn hình từ bên trong ống dây là 15,7.10$^-4$ T. Tính chiều nhiều năm của ống dây và cường độ dòng điện trong ống. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,76.10$^-8$ Ωm, các vòng của ống dây được quấn gần cạnh nhau:

A. 0,8m; 1A.B. 0,6m; 1A.C. 0,8m; 1,5A.D. 0,7m; 2A.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6: Tả Quang Cảnh Lớp Em Trong Giờ Kiểm Tra Ngữ Văn (8 Mẫu)

Câu 20: Cho cái điện độ mạnh 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 35.10$^-5$ T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây rất dài 50cm.