Trắc nghiệm GDQP 11 bài bác 3. Bảo đảm chủ quyền bờ cõi và biên giới quốc gia

*

1. Lãnh thổ tổ quốc được cấu thành từ các yếu tố nào?

a. Lãnh thổ; dân cư; nhà nước

b. Lãnh thổ; dân tộc; hiến pháp; pháp luật

c. Lãnh thổ; dân cư; hiến pháp

d. Lãnh thổ; nhân dân; dân tộc

2. Trong số yếu tố cấu thành giáo khu quốc gia, nguyên tố nào đặc biệt quan trọng nhất, ra quyết định nhất?

a. Dân cư

b. Lãnh thổ

c. Nhà nước

d. Hiến pháp, pháp luật

3. Trọng trách trong đảm bảo chủ quyền lãnh thổ tổ quốc được xác định như nắm nào?

a. Là trọng trách của toàn lực lượng vũ trang với toàn dân

b. Là trọng trách của toàn Đảng và các tổ chức xã hội

c. Là trọng trách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

d. Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng với quân đội

4. Giáo khu thuộc độc lập hoàn toàn, tuyệt vời nhất và vừa đủ của quốc gia bao gồm những phần tử nào?

a. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; sâu dưới lòng đất dưới chúng

b. Vùng đất; vùng trời bên trên vùng đất; lòng đất dưới chúng

c. Vùng đất; vùng nước; vùng trời bên trên vùng đất; dưới lòng đất dưới chúng

d. Vùng đất; vùng trời; sâu dưới lòng đất dưới chúng

5. Lãnh thổ đất nước được cấu thành gồm những vùng nào?

a. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp gần kề lãnh hải

b. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa

c. Vùng đất; vùng trời; vùng độc quyền kinh tế

d. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất

6. Vùng lòng đất tổ quốc là:

a. Toàn thể phần nằm lòng đất thuộc độc lập quốc gia

b. Toàn cục phần nằm dưới lòng đất, vùng nước thuộc tự do quốc gia

c. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng đảo thuộc hòa bình quốc gia

d. Tổng thể phần nằm bên dưới lòng đất, vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia

7. Vùng trời nước nhà là:

a. Ko gian che phủ trên vùng khu đất quốc gia

b. Ko gian che phủ trên vùng đất, vùng đảo quốc gia

c. Ko gian che phủ trên vùng đất, vùng nước quốc gia

d. Ko gian bao trùm trên vùng đảo và vùng biển lớn quốc gia

8. Vùng nước tổ quốc bao gồm:

a. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

b. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

c. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

d. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải

9. Vùng lãnh hải là vùng biển

a. Tiếp liền phía bên ngoài vùng thềm châu lục của quốc gia

b. Tiếp liền phía bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

c. Tiếp liền bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia

d. Tiếp liền phía bên ngoài vùng nước nội thủy của quốc gia

10. Vùng vùng biển rộng bao nhiêu hải lý với tính từ bỏ đâu?

a. 12 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lãnh hải

b. 24 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

c. 12 hải lí tính tự vùng đặc quyền kinh tế

d. 12 hải lí tính từ con đường bờ biển

11. Vùng nội thủy là vùng nước:

a. Nằm ngoài đường cơ sở

b. Bên phía trong đường cơ sở

c. Phía bên trong vùng lãnh hải

d. Dùng làm tính chiều rộng lớn lãnh hải

12. Vùng khu đất của tổ quốc bao gồm:

a. Vùng đất châu lục và các đảo thuộc độc lập quốc gia

b. Cục bộ vùng đất châu lục và những quần hòn đảo thuộc độc lập quốc gia

c. Toàn bộ vùng đất châu lục và các đảo, quần đảo thuộc hòa bình quốc gia

d. Vùng đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc tự do quốc gia

13. Vùng nước trong nước của quốc gia bao gồm:

a. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, váy nằm trên khoanh vùng biên giới

b. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển

c. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, váy đầm nằm ngoài quanh vùng biên giới

d. Biển lớn nội địa, hồ ao, sông ngòi, váy đầm nằm bên trên vùng khu đất liền

14. Vùng nước biên giới của đất nước bao gồm:

a. Biển lớn nội địa, hồ nước ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia

b. Biển nội địa, hồ nước ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia

c. Biển lớn nội địa, hồ ao, sông ngòi ở trong nội địa của quốc gia

d. Biển khơi nội địa, hồ nước ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia

15. Vùng nội thủy của quốc gia được giới hạn

a. Bởi một bên là hải dương rộng, một bên là con đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

b. Vày một mặt là biển cả cả, một bên là mặt đường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lãnh hải

c. Bởi một bên là bờ biển, một mặt là mặt đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải

d. Vị một mặt là bờ biển, một bên là đường ko kể cùng của lãnh hải

16. Vùng trời non sông được quy định như thế nào?

a. Mỗi non sông trên nhân loại có công cụ khác nhau

b. Các nước nhà đều thống nhất và một độ cao

c. Nhờ vào vào khả năng bảo đảm an toàn của tên lửa phòng ko quốc gia

d. Độ cao vùng trời nước nhà ngoài khu vực khí quyển của Trái Đất

17. Tự do lãnh thổ quốc gia là quyền gì?

a. Hoàn hảo và tuyệt vời nhất và đơn nhất của mỗi quốc gia đối với cương vực của giang sơn đó

b. Trả toàn, cá biệt của mỗi non sông đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của đất nước đó

c. Buổi tối cao, hoàn hảo nhất và hoàn toàn hiếm hoi của mỗi đất nước đối với khu vực và trên lãnh thổ của đất nước đó

d. Tuyệt đối của mỗi quốc gia đối với cương vực của đất nước đó

18. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là

a. Văn hóa, là ý chí của dân tộc

b. Trình bày tính nhân bản của dân tộc

c. Truyền thống cuội nguồn của quốc gia, dân tộc

d. Quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quốc gia

19. Xác minh biên giới non sông trên đất liền bằng phương pháp nào?

a. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống sông suối

b. Đánh lốt trên thực địa bởi làng phiên bản nơi biên giới

c. Đánh vết trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới

d. Đánh lốt trên thực địa bằng hệ thống tọa độ

20. Theo Công ước phối hợp quốc về phương pháp biển, phía ngoại trừ vùng lãnh hải còn có những vùng đại dương nào?

a. Vùng nội thủy, vùng tài chính , vùng đặc quyền và thềm lục địa

b. Vùng tiếp tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa

c. Quanh vùng biên giới, vùng quánh khu tài chính và thềm lục địa

d. Vùng biên giới trên biển, vùng độc quyền kinh tế với thềm lục địa

21. Nội dung nào dưới đây về những vùng biển khơi không đúng với cơ chế của Công ước phối hợp quốc về biện pháp biển?

a. Vùng thềm châu lục cách phía đi ngoài đường cơ sở 200 hải lí

b. Vùng độc quyền kinh tế bí quyết phía ngoài đường cơ sở 200 hải lí

c. Vùng độc quyền kinh tế phương pháp vùng vùng biển 200 hải lí

d. Nhãi con giới xung quanh vùng tiếp gần cạnh lãnh hải phương pháp đường các đại lý 24 hải lí

22. Ngôn từ nào sau đây về những vùng biển khơi không đúng với pháp luật của Công ước liên hợp quốc về giải pháp biển?

a. Từ mặt đường cơ sở ra bên ngoài 12 hải lí là vùng lãnh hải

b. Trường đoản cú mép ngoài lãnh hải ra ngoài 12 hải lí là vùng tiếp tiếp giáp lãnh hải

c. Từ bỏ mép ngoài vùng tiếp gần kề lãnh hải ra hải dương là vùng độc quyền kinh tế phương pháp 200 hải lí so với mặt đường cơ sở

d. Tính từ vùng lãnh hải ra biển lớn 200 hải lí lãnh hải là vùng thềm lục địa

23. Trong số những nội dung chủ quyền của giang sơn trên lãnh thổ đất nước là:

a. Quyền thoải mái lựa chọn cơ chế chính trị, gớm tế

b. Không được tự do lựa chọn lĩnh vực kinh tế

c. Do những thế lực bên phía ngoài can thiệp vào nội bộ

d. Do bao gồm sự bỏ ra phối bởi những nước trong khu vực

24. Đường biên giới đất nước trên đất liền của việt nam dài bao nhiêu km?

a. 4540 km

b. 4530 km

c. 4520 km

d. 4510 km

25. Việt nam có chung đường biên giới non sông trên lục địa với những quốc gia nào?

a. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Mianma

b. Trung Quốc, Malaysia, Indonesia

c. Trung Quốc, Lào, Campuchia

d. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia

26. Trở thành Đông tiếp ngay cạnh vùng đại dương của những đất nước nào?

a. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipin

b. Singgapo, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philipin

c. Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia

d. Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philipin, Đài loan

27. đổi mới Đông được bao bọc bởi những đất nước và vùng khu vực nào?

a. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philipin

b. Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Singgapo, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipin, Đài Loan

c. Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Đài Loan

d. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philipin

28. Trong số những nội dung về tư tưởng biên giới giang sơn là gì?

a. Là đường cương vực của một quốc gia

b. Là số lượng giới hạn ngoài của mặt đất quốc gia

c. Là mặt phẳng giới hạn không khí của một quốc gia

d. Là số lượng giới hạn lãnh thổ của một quốc gia

29. Trong những nội dung về hòa bình biên giới đất nước là gì?

a. Là độc lập hoàn toàn và không thiếu thốn của đất nước đối cùng với lãnh thổ

b. Chủ quyền toàn diện của non sông đối cùng với lãnh thổ

c. Là độc lập hoàn toàn và hoàn hảo của đất nước đối với lãnh thổ

d. Thuộc tự do toàn diện của nước nhà đối cùng với lãnh thổ

30. Tên gọi nào dưới đây không chuẩn về tên gọi các bộ phận cấu thành biên cương quốc gia?

a. Đường biên cương trên bộ

b. Biên giới trên không

c. Biên cương trên biển

d. Biên giới quốc gia trên đất liền

31. Xác minh biên giới giang sơn trên đất liền theo phong cách nào?

a. Theo các phiên bản làng vùng biên

b. Theo độ cao, tốt của mặt đất trong quần thể vực

c. Theo những điểm, đường, thiết bị chuẩn

d. Theo trẻ ranh giới khoanh vùng biên giới

32. Phương thức cố định đường giáp ranh biên giới giới tổ quốc không gồm nội dung làm sao sau đây?

a. Cần sử dụng đường vạc quang

b. Đặt mốc quốc giới

c. Sử dụng tài liệu ghi lại đường biên giới

d. Cử lực lượng canh chừng giữ quốc giới

33. 1 trong những các phương thức cố định đường giáp ranh biên giới giới tổ quốc là gì?

a. Desgin làng biên giới

b. Xây tường mốc biên giới

c. Đặt mốc quốc giới

d. Thi công ranh giới quốc giới

34. Với tổ quốc ven biển, đường ranh giới ko kể vùng hải phận của đất liền, của đảo và quần đảo gọi là gì?

a. Là thềm lục địa quốc gia trên biển

b. Là mốc biên giới tổ quốc trên biển

c. Là đường biên giới giới đất nước trên biển

d. Là khu vực biên giới giang sơn trên biển

35. Các nước nhà khác có quyền gì nghỉ ngơi vùng nội thủy của giang sơn ven biển?

a. Chỉ được vào vùng nội thủy lúc được phép của nước nhà ven biển

b. Ko được giang sơn ven biển chất nhận được với bất kể lí vì chưng nào

c. Thoải mái vào vùng nội thủy dù không tồn tại sự đồng ý của nước nhà ven biển

d. Đi qua không gây hại như vùng lãnh hải

36. Các tổ quốc khác có quyền gì sinh hoạt vùng hải phận của quốc gia ven biển?

a. Thoải mái hàng hải

b. Đi qua không khiến hại

c. Ko được phép đi qua

d. Được phép, nhưng tiêu giảm việc đi qua

37. Giữa những quan điểm của Đảng cùng nhà nước ta về đảm bảo an toàn biên giới quốc gia là gì?

a. Phải phụ thuộc dân, trực tiếp là đồng bào những dân tộc ngơi nghỉ biên giới

b. Tăng cường hơn nữa sức mạnh quốc phòng quanh vùng biên giới

c. Tăng cường lực lượng quân đội

d. Desgin nhiều công trình quốc phòng chỗ biên giới

38. Chế độ pháp lí của vùng nội thủy theo Công ước thế giới về cơ chế biển như thế nào?

a. Trực thuộc quyền hòa bình của tổ quốc ven biển

b. Thuộc độc lập hoàn toàn, tuyệt đối và không thiếu thốn của quốc gia

c. ở trong quyền xét xử khá đầy đủ của tổ quốc ven biển

d. Trực thuộc quyền chủ quyền hoàn toàn của đất nước ven biển

39. Trong số những nội dung về vị trí, ý nghĩa sâu sắc xây dựng, cai quản lí khoanh vùng biên giới đất nước là gì?

a. Luôn bức tốc sức táo tợn về quốc phòng

b. Để cải tiến và phát triển nền ngoại giao của khu đất nước

c. Nhằm tăng cường sức khỏe mạnh trong quan hệ tình dục đối ngoại

d. Phòng ngừa chuyển động xâm nhập, phá hoại từ mặt ngoài

40. Cơ chế pháp lí của vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa khác với chế độ pháp lí của vùng lãnh hải như vậy nào?

a. Nhì vùng này ở trong quyền tự do và quyền tài phán của quốc gia

b. Vùng này vẫn thuộc độc lập đầy đầy đủ của quốc gia

c. Nước nhà có chủ quyền tuyệt đối với hai vùng

d. Non sông có độc lập với nhị vùng như vùng Lãnh hải

41. Xác minh biên giới giang sơn trên đất liền giữa các nước gồm chung đường giáp ranh biên giới giới như thế nào?

a. Được hoạch định phân giới gặm mốc theo ý trang bị của nước lớn

b. Phân giới cắn mốc thông qua hành vi quân sự

c. Được hoạch định phân giới gặm mốc thông qua tranh chấp

d. Được hoạch định phân giới cắm mốc thông qua đàm phán mến lượng

42. Xây dựng khu vực biên giới non sông vững mạnh toàn diện gồm văn bản gì?

a. Vững to gan lớn mật về văn hóa, kỹ thuật kĩ thuật, du ngoạn và dịch vụ

b. Vững to gan lớn mật về chủ yếu trị, kinh tế - xóm hội với quốc phòng – an ninh

c. Mạnh khỏe về tứ tưởng - văn hóa, trồng cây gây rừng, cách tân và phát triển kinh tế

d. Mạnh về quân sự chiến lược - an ninh, văn hóa, du lịch

43. đi lại quần bọn chúng tham gia quản lí lí, đảm bảo biên giới gồm nội dung gì?

a. Tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân cho khu vực biên giới

b. Liên tục nắm chắc thực trạng biên giới

c. Giáo dục và đào tạo về ý thức chủ quyền dân tộc, ý thức yêu nước mang lại nhân dân

d. Bức tốc vũ trang đến quần chúng nhân dân

44. Câu chữ nào tiếp sau đây không đúng với những cách nhìn của Đảng nhà nước ta về đảm bảo biên giới quốc gia?

a. Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

b. Xây dựng, cai quản lí, đảm bảo biên giới tổ quốc là nhiệm vụ ở trong nhà nước và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

c. Xây dựng biên thuỳ hòa bình, hữu nghị, giải quyết và xử lý các vụ việc về biên giới quốc gia bằng phương án hòa bình

d. Phải bức tốc sức mạnh khỏe quân sự, sẵn sàng bảo vệ biên giới

45. Nước ta dùng phương pháp nào là đa số để thắt chặt và cố định đường biên cương quốc gia?

a. Đặt mốc quốc giới và sử dụng tài liệu đánh dấu đường biên giới

b. Vạc quang đường giáp ranh biên giới giới và cần sử dụng tài liệu ghi lại đường biên giới

c. Đặt mốc quốc giới và phát quang đường biên giới

d. Đánh dấu bằng những tọa độ và phát quang đường biên giới giới

46. Trong những nội dung tự do của tổ quốc trên lãnh thổ giang sơn là:

a. Chính sách pháp lí so với từng vùng lãnh thổ dựa vào vào mặt ngoài

b. Từ quy định chính sách pháp lí đối với từng vùng phạm vi hoạt động quốc gia

c. Cơ chế pháp lí so với từng vùng lãnh thổ phụ thuộc vào vào quốc tê

d. Cơ chế pháp lí đối với từng vùng khu vực không được xác định

47. Tổ quốc có quyền vận dụng trên giáo khu của mình

a. Những biện pháp cưỡng chế say mê hợp, tịch kí tài sản với tất cả hoạt động

b. Biện pháp tịch thu gia sản của nước ngoài chuyển động trên lánh thổ

c. Các biện pháp chống chế thích hợp, tịch thu gia tài với vận động bất thích hợp pháp

d. Cưỡng chế mê say hợp, tịch thâu tài sản

48. Nội dung, giải pháp xây dựng với quản lí, bảo đảm biên giới giang sơn không bao gồm nội dung làm sao sau đây?

a. Xây dựng khu vực biên giới non sông vững dũng mạnh toàn diện

b. Tải quần chúng nhân dân ở biên cương tham gia từ quản con đường biên

c. Xây cất nền biên phòng toàn dân, nắm trận biên chống toàn dân vững mạnh

d. Tăng cường hoạt rượu cồn ngoại giao khu vực biên giới

49. Trên sông mà tàu thuyền vận chuyển được thì cách xác minh biên giới non sông như thế nào?

a. Không khẳng định biên giới dọc theo sông

b. Giữa lạch của sông hoặc lạch thiết yếu của sông

c. Bên bờ sông bên nào là biên giới giang sơn bên đó

d. Thân lạch ở khu vực cửa sông

50. Trên sông, suối mà tàu thuyền không chuyển vận được thì xác minh biên giới giang sơn ở đâu, giả dụ sông suối thay đổi dòng xác định như cố nào?

a. Thân sông, suối; nếu đổi dòng biên thuỳ vẫn duy trì nguyên

b. Bờ sông, suối của từng bên; biến hóa theo dòng chảy

c. Giữa sông, suối; ví như đổi chiếc biên giới thay đổi theo

d. Không khẳng định được biên giới

51. Trên mặt ước bắc qua sông suối bao gồm biên giới quốc gia, việc xác minh biên giới như thế nào?

a. Đầu cầu bên nào là biên giới đất nước bên đó

b. Biên cương dưới sông, suối nơi đâu thì biên giới trên cầu ở đó

c. Biên giới ở trung tâm cầu, không nói tới biên giới dưới sông, suối

d. Biên giới trên cầu là ở vị trí chính giữa dưới sông, suối

52. Khẳng định biên giới quốc gia trên biển bằng phương pháp nào và ở đâu?

a. Hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ, là nhãi ranh giới phía vào của lãnh hải

b. Hoạch định và lưu lại bằng những tọa độ trên hải đồ, là nhóc giới phía ko kể của lãnh hải

c.


Bạn đang xem: Trắc nghiệm quốc phòng 11 bài 3 có đáp an


Xem thêm: Đầu Số 0888 Là Mạng Nào ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Đầu Số 0888

Hoạch định và lưu lại bằng những tọa độ trên hải đồ, là oắt con giới phía kế bên của vùng tiếp gần cạnh lãnh hải

d. Hoạch định và ghi lại bằng các tọa độ trên hải đồ, là tinh quái giới phía xung quanh của vùng nội thủy