... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGCâu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích kết cấu của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ như minh họa)a. Quy phạm pháp luật: - Là quy tắc ... những bên tham gia dục tình pháp luật đó đều mang đầy đủ quyền nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định.* nguyên tố của quan hệ pháp luật: - cửa hàng của quan hệ tình dục pháp luật ... Chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao tất cả quyền kháng nghị tất cả các bạn dạng án. Câu 12: quan hệ giới tính pháp luật dân sự là gì? Phân tích tổ chức cơ cấu của quan hệ nam nữ pháp luật dân sự (lấy ví dụ như minh họa).* quan hệ pháp...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án


*

*

... Đáp án: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Trang 93 c. 13% d. 20% 54. Bản chất của tôn giáo là gì? a. Là việc phản ánh tồn tại làng hội b. Là sự phản ánh phần đa ... được quyền tự quyết Trang 85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1. Tư tưởng làng hội chủ nghóa là gì? a. Là hệ thống những quan niệm phản ánh nhu cầu, cầu mơ của các kẻ thống trị ... độ lên công ty nghóa xóm hội trên phạm vi cả nước bắt đầu từ khi nào? a. Tháng 2/1930 b. Mon 8/1945 c. Tháng 5/1954 d. Mon 4/1975 43. Trong những cơ cấu phù hợp thành cơ cấu xã hội thì tổ chức cơ cấu nào...
*

*

*

... Toán, đồng tiền giao dịch thanh toán trong hợp đồng dịch vụ thương mại fải là nước ngoài tệ tự do thoải mái chuyển đổia)Đúngb)Sai B. Vì vấn đề lựa chọn đồng xu tiền tính tóan đồng tiền giao dịch thanh toán trog HĐTM là do phía hai bên XK ... NH chuyển ctừ chỉ vào vai trò là trung gian thanh toán, NH sau khi nhận đc bộ ctừ giấy dựa vào thu từ fan XK thì chuyển tổng thể ctừ giấy dựa vào thu quý phái NH fục vụ tín đồ NK nhưng ko fải có ... Hàng bạn lập ctừ sản phẩm & hàng hóa để gửi tặng NH FH L/C (bên NK)Câu 105: Trong giao dịch L/C tín đồ NK dựa vào văn bạn dạng nào để soát sổ ctừ thanh tóan?a)Hợp đồng b)L/C c)Thỏa mong Nh d)Hợp đồng và...

Xem thêm: Yêu Là Gì Mà Làm Người Người Điên Điên Say Say Đến Thế, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân (Cover)


... Việc vận dụng pháp chế độ d) không có các trường hợp trên3. Người có thẩm quyền kháng nghịa) chánh án tòa án ND buổi tối cao, viện trưởng viện kiểm sát về tối caob) chánh án tòa án ND về tối cao cấp tỉnh,viện ... Quan toà toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân về tối cao.d. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp cho tỉnh, toà tài chính toà án nhân dân về tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân buổi tối ... Ban thẩm phán tòa án cấp tỉnh.b) Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao.c) Tòa tài chính tòa án nhân dân tối cao.d) Hội đồng thẩm phán tòan án nhân dân về tối cao. Đáp án : câu Dc) Toà án sơ thẩm...