Tổng hợp bộ 37 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 11: các quy tắc tính đạo hàm gồm đáp án bỏ ra tiết, đúng chuẩn nhất giúp những em củng vậy kiến thức, luyện giải những dạng bài bác tập thành thạo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đạo hàm


Để giúp những em học sinh lớp 11 học tập tập kết quả môn Toán, chúng tôi đã tổng hợp 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm có đáp án và gợi ý giải chi tiết, chắc chắn các em đã rèn luyện kĩ năng giải Toán một cách nhanh và đúng chuẩn nhất. Mời những em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: 37 câu trắc nghiệm Toán 11: những quy tắc tính đạo hàm trên đây.

Bộ 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm

Câu 1: 

Cho hàm số f(x) xác minh trên R vày f(x) = 2x2 + 1. Cực hiếm f'(-1) bằng:

A. 2

B. 6

C. - 4

D. 3

Đáp án: 

Ta gồm : f'(x) = 4x ⇒ f'(-1) = -4.

Chọn đáp án C

Câu 2: 

Cho hàm số f(x) = -x4 + 43 -32 + 2x + 1 xác minh trên R. Cực hiếm f'(-1) bằng:

A. 4

B. 14

C. 15

D. 24

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 3: 

Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = -1 là:

A. -32

B. 30

C. - 64

D. 12

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 4: 

Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 tất cả nghiệm là:

A. -1; 2.

B. -1; 3.

C. 0; 4.

D. 1; 2.

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 5: 

Với . Thì f'(-1) bằng:

A. 1

B. -3

C. -5

D. 0

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 6: 

Cho hàm số f(x) khẳng định trên R bởi . Quý giá f'(0) bằng

A. 0

B. 2

C. 1

D. Ko tồn tại.

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 7: 

Cho hàm số y = -4x3 + 4x. Để y' ≥ 0 thì x nhận các giá trị trực thuộc tập nào tiếp sau đây ?

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 8: 

Tìm m để các hàm số  có y' ≤ 0 , ∀ x ∈ R.

A. M ≤ √2

B. M ≤ 2

C. M ≤ 0

D. M

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 9: 

Cho hàm số , đạo hàm của hàm số tại x = 1 là:

A. Y'(1) = -4.

B. Y'(1) = -3.

C. Y'(1) = -2.

D. Y'(1) = -5.

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 10: 

Đạo hàm của hàm số y = (x3 - 2x2)2016 là:

A. Y' = 2016(x3 - 2x2)

B. Y' = 2016(x3 - 2x2)2015(3x2 - 4x).

C. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 4x).

D. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 2x).

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 11: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 12: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là biểu thức như thế nào sau đây?

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 13: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là:

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 14: 

Đạo hàm của  bằng:

Đáp án: 

Chọn câu trả lời A

Câu 15: 

Đạo hàm của hàm số là 

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 16: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x)

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 17: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 18: 

Cho hàm số: .Giải phương trình : y' = 2

A. S = 0; 1

B. S = 0; -1

C. S = 1; -1

D. S = -1; 0; 1

Đáp án: 

Chọn đáp án B

Câu 19: 

Tính đạo hàm cuả hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 20: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 21: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 22: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn lời giải A

Câu 23: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 24: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn câu trả lời A

Câu 25: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x).

Đáp án: 

Chọn câu trả lời C

Câu 26: 

Cho hàm số  đạo hàm của hàm số trên x = 1 là:

A. - 4

B. - 5

C. - 3

D. -2

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 27: 

Cho hàm số . Tính y'(0) bằng:

A. 1/2

B. 1/3

C. 1

D. 2

Đáp án: 

Chọn đáp án A

Câu 28: 

Cho hàm số y = 4x - √x. Nghiệm của phương trình y’ = 0 là

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 29: 

Giải bất phương trình f'(x) ≥ 0 với f(x)= 2x3 - 3x2 + 1

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 30: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 31: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn lời giải A

Câu 32: 

Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 33: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 34: 

Cho hàm số .Để x = 1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 1 khi và chỉ khi:

A. M ≥ 1

B. M ≤ -1

C. -1 ≤ m ≤ 1

D. M ≥ -1

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 35: 

Tìm m để những hàm số y = (m - 1)x3 - 3(m + 2)x2 - 6(m + 2)x + 1 gồm y' ≥ 0, ∀ x ∈ R

A. M ≥ 3

B. M ≥ 1

C. M ≥ 4

D. Đáp án khác

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 36: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Xem thêm: Chế Độ Bao Cấp Là Gì, Nghĩa Của Từ Bao Cấp, Thời Bao Cấp Là Gì

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 37: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để tải về hướng dẫn trả lời bộ 37 thắc mắc trắc nghiệm các quy tắc tính đạo hàm file word, pdf hoàn toàn miễn phí.