thiết lập 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học tập kì 1 môn công nghệ lớp 11 - câu hỏi trắc nghiệm môn technology lớp 11
tải 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn công nghệ lớp 11 - thắc mắc trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 9 83 0
Tải câu hỏi trắc nghiệm technology 10 - Phần 6 - câu hỏi trắc nghiệm technology 10 gồm đáp án 3 171 4
Tải câu hỏi trắc nghiệm technology 10 - Phần 5 - thắc mắc trắc nghiệm công nghệ 10 có đáp án 3 91 2
Tải câu hỏi trắc nghiệm technology 10 - Phần 3 - câu hỏi trắc nghiệm technology 10 bao gồm đáp án 4 139 1
Tải thắc mắc trắc nghiệm technology 10 - Phần 2 - câu hỏi trắc nghiệm technology 10 tất cả đáp án 4 100 3
Hình biểu diễn các đường bao của đồ thể nằm xung quanh phẳng cắt hotline là phương diện cắt.... Hình biểu diễn mặt cắt và những đường bao của trang bị thể sau mặt phẳng cắt hotline là hình cắt.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 11 hk1 có đáp an

(1)ƠN TẬP HỌC KÌ I CƠNG NGHỆ 11 NĂM HỌC: năm 2016 – 2017  I Lý thuyết: Câu 1: Từ mẫu giấy A3 mong muốn có khổ giấy nhỏ dại khổ giấy A4 ta làm cho thế nào? A phân chia đôi chiều rộng khổ giấy B chia đôi mẫu giấy C chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 2: Từ mẫu giấy A2 muốn có khổ giấy nhỏ dại khổ giấy A3 ta có tác dụng thế nào? A phân chia đôi chiều rộng khổ giấy B phân tách đôi khổ giấy C phân tách đôi chiều nhiều năm khổ giấy D Cả B C Câu 3: Từ khung giấy A1 mong muốn có khổ giấy bé dại khổ giấy A2 ta làm cho thế nào? A phân chia đôi chiều rộng khổ giấy B phân chia đôi khung giấy C phân chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 4: Từ mẫu giấy A0 ước ao có khổ giấy nhỏ khổ giấy A1 ta làm thế nào? A phân chia đôi chiều rộng khổ giấy B chia đôi khung giấy C phân chia đôi chiều dài khổ giấy D Cả B C Câu 5: khổ giấy A1 khủng gấp lần khung giấy A4? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 6: khổ giấy A1 mập gấp lần khung giấy A3? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 7: khung giấy A2 béo gấp lần khổ giấy A4? A lần B lần (2)Câu 8: khổ giấy A0 lớn gấp lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D 16 lần Câu 9: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, chia lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D lần Câu 10: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, phân tách lần khổ giấy A4? A lần B lần C lần D lần Câu 11: Theo TCVN, từ khổ giấy A1, chia lần khổ giấy A3? A lần B lần C lần D lần Câu 12: Theo TCVN, từ mẫu giấy A1, phân chia lần mẫu giấy A4? A lần B lần C lần D lần Câu 13: cho thấy vị trí form tên vẽ kĩ thuật: A Góc trái phía vẽ B Góc cần phía vẽ C Góc đề xuất phía vẽ D Góc trái phía vẽ Câu 14: tỉ trọng là: A tất cả tỉ lệ phóng to, tỉ lệ thành phần thu nhỏ tuổi tỉ lệ mặc định B Là số thể vẽ, số thập phân C Tỉ số kích thước hình biểu diễn form size thực trang bị thể D Tỉ số form size thực vật thể kích cỡ hình màn biểu diễn Câu 15: Nét tức tốc đậm dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh mệnh chung C Đường tâm, con đường trục đối xứng D Đường gióng, đường kích cỡ Câu 16: Nét lập tức mảnh dùng làm vẽ: (3)Câu 17: đường nét đứt mảnh dùng để vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh mệnh chung C Đường tâm, đường trục đối xứng D Đường gióng, đường size Câu 18: Nét gạch ốp chấm mảnh dùng làm vẽ: A Đường bao thấy, cạnh thấy B Đường bao khuất, cạnh tắt hơi C Đường tâm, mặt đường trục đối xứng D Đường gióng, đường size Câu 19: Theo TCVN, hình dáng chữ dùng bảng vẽ kỹ năng là: A kiểu chữ ngang B hình dáng chữ đứng C hình trạng chữ nghiêng C Tùy ý Câu 20: Đường gióng vẽ vượt qua đường size khoảng: A  6mm B  3mm C  4mm D  6mm Câu 21: Đường kích cỡ vẽ bằng: A Nét ngay thức thì mảnh, tuy vậy song với bộ phận ghi size B Nét ngay tắp lự mảnh, vng góc với phần tử ghi size C Nét tức thời đậm, tuy vậy song với thành phần ghi size D Nét tức thời đậm, vng góc với bộ phận ghi kích cỡ Câu 22: Đường gióng size vẽ bằng: A Nét tức tốc mảnh, tuy vậy song với bộ phận ghi kích cỡ B Nét tức tốc mảnh, vng góc với phần tử ghi kích thước C Nét ngay lập tức đậm, tuy nhiên song với phần tử ghi size D Nét tức thời đậm, vng góc với thành phần ghi size Câu 23: lựa chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao trang bị thể nằm khía cạnh phẳng giảm gọi mặt phẳng cắt B Hình biểu diễn mặt phẳng cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt call hình cắt C Đường form size vẽ nét tức khắc mảnh, tuy vậy song với phần tử ghi kích thước. D Hình chiếu trục đo hình trịn hình trụ Câu 24: chọn phát biểu sai: (4)B Hình biểu diễn mặt cắt đường bao đồ dùng thể sau khía cạnh phẳng cắt điện thoại tư vấn hình cắt C Đường form size vẽ nét liền mảnh, vng góc với phần tử ghi kích thước. D Hình chiếu trục đo hình trịn hình elip Câu 25: chọn phát biểu sai: A Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm khía cạnh phẳng cắt gọi mặt phẳng cắt B Hình màn biểu diễn hình giảm đường bao đồ gia dụng thể sau khía cạnh phẳng cắt hotline hình cắt C Đường size vẽ nét ngay tức khắc mảnh, song song với phần tử ghi kích thước.

Xem thêm: Đầu Số 0888 Là Mạng Nào ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Đầu Số 0888

D Hình chiếu trục đo hình trịn hình elip Câu 26: chọn phát biểu sai: A Hình màn biểu diễn đường bao đồ gia dụng thể nằm sau phương diện phẳng giảm gọi mặt phẳng cắt B Hình biểu diễn mặt phẳng cắt đường bao thứ thể sau phương diện phẳng cắt hotline hình giảm C Đường kích cỡ vẽ nét ngay tức thì mảnh, song song với phần tử ghi kích thước. D Hình chiếu trục đo hình trịn hình elip Câu 27: Hình chiếu đặt so cùng với hình chiếu đứng?( PPCG3) A bên trái B Ở C Ở D Bên đề xuất Câu 28: Hình chiếu cạnh đặt so cùng với hình chiếu đứng?( PPCG3) A phía trái B Ở C Ở D Bên yêu cầu Câu 29: Hình chiếu để so với hình chiếu đứng?( PPCG1) A phía trái B Ở C Ở D Bên cần Câu 30: Hình chiếu cạnh đặt so với hình chiếu đứng?( PPCG1) A phía trái B Ở C Ở D Bên đề nghị Câu 31: Trong phương thức hình chiếu vng góc, phía chiếu từ bỏ xuống ta thu được: (5)Câu 32: Trong phương thức hình chiếu vng góc, phía chiếu trường đoản cú trước ta thu được: A Hình chiếu tùy ý B Hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh D Hình chiếu Câu 33: Trong phương thức hình chiếu vng góc, phía chiếu trường đoản cú trái lịch sự ta thu được: A Hình chiếu tùy ý B Hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh D Hình chiếu Câu 34: Trong phương pháp hình chiếu vng góc, phía chiếu trường đoản cú bên đề xuất ta thu được: A Hình chiếu tùy ý B Hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh D Hình chiếu Câu 35: Đối với phương pháp chiếu góc thứ ba thì: A mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay đề xuất 900. B khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh xoay trái 900 C phương diện phẳng hình chiếu cạnh chuyển phiên lên 900. D mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay xuống 900. Câu 36: Đối với cách thức chiếu góc thứ ba thì: A phương diện phẳng hình chiếu xoay buộc phải 900. B phương diện phẳng hình chiếu xoay trái 900 C mặt phẳng hình chiếu xoay lên 900. D khía cạnh phẳng hình chiếu luân phiên xuống 900. Câu 37: Đối với phương pháp chiếu góc máy thì: A khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh xoay đề nghị 900. B phương diện phẳng hình chiếu cạnh luân chuyển trái 900 C khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh luân chuyển lên 900. D khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh luân phiên xuống 900. Câu 38: Đối với phương pháp chiếu góc trang bị thì: (6)B mặt phẳng hình chiếu luân phiên trái 900 C khía cạnh phẳng hình chiếu luân phiên lên 900. D khía cạnh phẳng hình chiếu xoay xuống 900. Câu 39: Đường bao mặt cắt chập vẽ : A nét đứt mảnh B đường nét lượn sóng C Nét ngay thức thì đậm D Nét ngay tắp lự mảnh Câu 40: Đường bao mặt cắt rời vẽ : A đường nét đứt mảnh B đường nét lượn sóng C Nét ngay tắp lự đậm D Nét tức thì mảnh Câu 41: mặt phẳng cắt chập vẽ đâu so với hình chiếu tương ứng: A bên trái hình chiếu B ngay lên hình chiếu C Bên cần hình chiếu D mặt ngồi hình chiếu Câu 42 : mặt phẳng cắt rời vẽ đâu so với hình chiếu tương ứng: A bên trái hình chiếu B ngay lập tức lên hình chiếu C Bên buộc phải hình chiếu D mặt ngồi hình chiếu Câu 43: Hình cắt toàn dùng để biểu diễn: A đồ dùng thể đối xứng B dạng hình bên vật dụng thể C kiểu dáng bên ngồi đồ vật thể D tiết diện vng góc vật thể Câu 44: Hình cắt nửa dùng để làm biểu diễn: A đồ thể đối xứng B kiểu dáng bên đồ dùng thể C kiểu dáng bên ngồi thiết bị thể D ngày tiết diện vng góc đồ dùng thể Câu 45: nên lựa chọn câu vấn đáp nhất: A Hình chiếu phối cảnh hình trình diễn xây dựng phép chiếu vng góc B Hình chiếu trục đo hình màn trình diễn ba chiều thứ thể xuất bản phép chiếu song song C bạn dạng vẽ khí vẽ tương quan đến thiết kế, thi công, đính ráp, kiểm tra, áp dụng máy móc, trang bị (7)Câu 46: hãy lựa chọn câu vấn đáp nhất: A Hình chiếu phối cảnh hình màn trình diễn xây dựng phép chiếu xuyên trung ương B Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều đồ vật thể xuất bản phép chiếu vng góc C bản vẽ khí vẽ tương quan đến thiết kế, thi công, đính ráp, kiểm tra, thực hiện máy móc, thiết bị D phiên bản vẽ thành lập vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, đính thêm ráp, kiểm tra, thực hiện cơng trình chế tạo Câu 47: Góc trục đo hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng có: A X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 900 ; X’O’Z’= 1350 B X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Z’= 900 C X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200 D X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1350 Câu 48: Góc trục đo hình chiếu trục đo vng góc có: A X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 900 ; X’O’Z’= 1350 B X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Z’= 900 C X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200 D X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1350 Câu 49: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có thông số biến dạng là: A p = q = r = 0,5 B phường = r = 1; q = 0,5 C phường = q = r = D phường = q = 1; r = 0,5 Câu 50: Hình chiếu trục đo vng góc có thông số biến dạng là: A p. = q = r = 0,5 B p = r = 1; q = 0,5 C phường = q = r = D p = q = 1; r = 0,5 Câu 51: vào hình chiếu trục đo, p hệ số biến tấu theo trục nào? A O’X’ B O’Z’. C O’Y’ D OX. Câu 52: vào hình chiếu trục đo, q thông số biến dạng theo trục nào? A O’X’ B O’Z’. C O’Y’ D OY. Câu 53: vào hình chiếu trục đo, r hệ số biến dạng theo trục nào? A O’X’ B O’Z’. (8)Câu 54: hình thành ý tưởng xác định đề tài xây cất giai đoạn trình thiết kế: A B C D Câu 55: thu thập thông tin Tiến hành thiết kế giai đoạn trình thiết kế: A B C D Câu 56: làm cho mơ hình demo nghiệm sản xuất thử tiến độ trình thiết kế: A B C D Câu 57: Thẩm định, reviews phương án xây đắp giai đoạn trình thiết kế: A B C D Câu 58: phương diện là: A Hình cắt ngơi đơn vị đước giảm mặt phẳng nằm ngang qua hành lang cửa số B Hình chiếu vng góc ngơi nhà lên phương diện phẳng thắng đứng C Hình cắt tạo mặt phẳng cắt tuy vậy song với khía cạnh đứng ngơi công ty D Hình chiếu cơng trình khu đất xây dựng Câu 59: Mặt toàn diện và tổng thể là: A Hình cắt nhà đước cắt mặt phẳng nằm theo chiều ngang qua cửa sổ B Hình chiếu vng góc ngơi bên lên mặt phẳng win đứng C Hình cắt tạo khía cạnh phẳng cắt song song với mặt đứng ngơi đơn vị D Hình chiếu cơng trình khu đất nền xây dựng Câu 60: mặt đứng là: A Hình cắt nhà đước cắt mặt phẳng nằm hướng ngang qua hành lang cửa số B Hình chiếu vng góc nhà lên phương diện phẳng chiến hạ đứng C Hình giảm tạo phương diện phẳng cắt tuy vậy song với phương diện đứng ngơi đơn vị D Hình chiếu cơng trình khu đất nền xây dựng Câu 61: Hình cắt là: (9)B Hình chiếu vng góc ngơi nhà lên mặt phẳng win đứng C Hình giảm tạo khía cạnh phẳng cắt tuy nhiên song với phương diện đứng ngơi nhà D Hình chiếu cơng trình khu đất xây dựng Câu 62: Mặt tổng thể và toàn diện thể hiện: A vị trí cơng trình với hệ thống đường sá, xanh B Vị trí, size tường, vách ngăn, cửa đi, C Hình dáng, cân đối vẻ đẹp mặt ngồi ngơi nhà D Kết cấu phận ngơi nhà, kích thước, tầng đơn vị theo chiều cao, cửa ngõ sổ, … Câu 63: mặt thể hiện: A địa chỉ cơng trình với khối hệ thống đường sá, xanh B Vị trí, size tường, vách ngăn, cửa đi, C Hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên ngồi ngơi đơn vị D Kết cấu phận ngơi nhà, kích thước, tầng bên theo chiều cao, cửa sổ, … Câu 64: phương diện đứng thể hiện: A địa điểm cơng trình với hệ thống đường sá, xanh B Vị trí, form size tường, vách ngăn, cửa đi, C Hình dáng, bằng vận vẻ đẹp bên ngồi ngơi bên D Kết cấu phận ngơi nhà, kích thước, tầng công ty theo chiều cao, cửa sổ, … Câu 65: Hình cắt thể hiện: A vị trí cơng trình với hệ thống đường sá, xanh B Vị trí, kích cỡ tường, vách ngăn, cửa đi, C Hình dáng, phẳng phiu vẻ đẹp mặt ngồi đơn vị