13 tháng Sáu, 2021glaskragujevca.net✅ công thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 8

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN LỚP 8

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
*
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
*
8. Phép trừ hai phân thức
*
5. Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
*Xem thêm: Cách Để Tính Đường Kính - Lý Thuyết Hình Tròn, Tâm, Đường Kính, Bán Kính

4. Quy tắc gửi vế
*

HÌNH HỌC

*
4. Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang
*
5. Đối xứng trục
*
6. Hình bình hành
*
8. Hình chữ nhật
*
9. Đường thẳng tuy vậy song với một con đường thẳng mang lại trước
*
9. Đường thẳng song song với một đường thẳng mang đến trước
*

BẢNG TỔNG KẾT

*

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

*

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

*
3. Định lí TaLet trong tam giác
*
6. Tính chất đường phân giác vào tam giác
*
6. Tính chất đường phân giác vào tam giác
*
9. Các trường thích hợp đồng dạng của tam giác thường
*

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

*

B. HÌNH CHÓP ĐỀU

*
2. Hình chóp đều
*
3. Hình chóp cụt đều
*
*

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CHƢƠNG I – ĐẠI SỐ 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

*
*
*
*

ĐỀ CHƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 8

*
*
*

*
Trước đó

✅ công thức Toán lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐