Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu công thức môn chất hóa học đại cương. Tài liệu này giữ hộ đến chúng ta những công thức tương quan đến hóa học đại cương, bao gồm cả những cách làm cho sẵn vào đề thi.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa đại cương


*

Nguyễn Vina, gia sư môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích và Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 1/4CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG lưu giữ ý: Những phương pháp cho sẵn vào đề thi được lưu lại (*)CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN MDạng 1: Tính đương lượng hóa học CT: Đ = nDạng 2: Tính khối lượng, số mol một chất trong phản bội ứngCT: m =NĐV, NAVA=NBVB, N =CM.nDạng 3: Pha dung dịch tiêu chuẩn từ dung dịch cội CT: N1V1=N2V2CHƯƠNG II: NHIỆT ĐỘNG HỌCDạng 1: biến đổi thiên nội năng CT: ΔU = ΔH - PΔV = ΔH – ΔnRT (*)a)Tính ΔU , ΔHb)So sánh ΔU và ΔH (dựa vào Δn)Dạng 2: xác minh năng lượng thoải mái đẳng áp,chiều bội phản ứngCT: ΔG = ΔH– T. ΔS (*)a)Làm quen thuộc với cách tính ΔS, ΔGb)Tính ΔG, xác minh chiều phản bội ứng nhờ vào ΔG HDạng 3: khẳng định nhiệt độ thỏa mãn điều kiện nhất thiết CT: ΔG > SDạng 4: Tính nồng độ, áp suất khí của bội phản ứngCT: ΔG = ΔH– TΔS = -RTlnKp (*) ; Kp=Kc. ( RT ) n (*)Dạng 5: Tính ΔHưa)Dựa vào phương trình phản ứngb)Dựa vào sinh nhiệt, thiêu nhiệt những chất NGUYỄN VINA CHÚC CÁC BẠN ÔN VÀ THI TỐT VÌ MỘT VNUA KHÔNG AI HỌC LẠI, KHÔNG AI CẦN GIA SƯNguyễn Vina, giáo viên môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích và Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 2/4CHƯƠNG III: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC  tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng  thăng bằng hóa họcDạng 1: Sự biến hóa của tốc độ phản ứng khi biến hóa thể tích của hệCT: v = kc .m.n v = kp. PAm . PBn k 2 t1 v2 (t 2  t1)Dạng 2: Hệ thức Van-hôp CT:  n = = = cùng với n = (*) k1 t 2 v1 10a)Tốc độ phản bội ứng biến hóa khi chuyển đổi nhiệt độ (khi mang lại γ, Eh, ΔT)b)Thời gian phản nghịch ứng thay đổi khi biến hóa nhiệt độ (khi mang lại γ, Eh, ΔT) k2 Eh 1 1Dạng 3: Tính năng lượng hoạt hóa (Eh) CT: ln = .( - ) (*) k1 R T1 T 2Dạng 4: cân bằng hóa họca)Sự di chuyển của của một làm phản ứng khi thay đổi áp suất, sức nóng độ, nồng độ(dựa vào ΔH, Δn, C)b)Tính nồng độ các chất khí của thăng bằng hóa học, tính Kc kt C  .D  p. QCT: Kc = = m n kn A .B CHƯƠNG IV: DUNG DỊCHDạng 1: bài bác toán tương quan đến áp suất thẩm thấuTính P, m, M? CT: P=R.T.C (*) (C=n/V, n=m/M)Dạng 2: Định chính sách Raun II về độ tăng,giảm ánh sáng sôi của hỗn hợp mCT:  t = K.C=K. (*) MDạng 3: Tính T, s (theo g/l hoặc mol/l), số mol hóa học tan trong 1 lít TRÊN ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNGNguyễn Vina, cô giáo môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích với Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 3/4 TAmBnCT: s = mn (*) m m .n nDạng 4: Tính pH, độ điện li α nđ Cđ KđCT: α %= .100= .100, α= no teo CoDạng 5: Tính pH của dung dịcha)pH của axit mạnh, bazo dũng mạnh (hoặc láo lếu hợp)CT: pH= -log H   (*) pOH= -log OH   (*) (pH+pOH = 14) (*)b)pH của axit yếu đuối (trung bình), bazo yếu đuối (trung bình)CT: pH= ½pKa -1/2logCa (*) pOH= ½pKb – ½ logCb (*) (pKa+pKb = 14) (*)c)pH của hỗn hợp đệm (hơn hèn 1 H  ) CbCT: pH= pKa + log (*) Cad)pH của muối axit yếu và bazo mạnh(nếu xem như là bazo yếu đuối tính như phần b), muốiaxit mạnh mẽ và bazo yếu(nếu xem là axit yếu hèn tính như phần b) 1 1 1 1CT: pH=7+( pKa + logCmuối) pH=7-( pKb+ logCmuối) 2 2 2 2e)pH của các thành phần hỗn hợp 2 axit yếu hèn và mạnh dạn hoặc 2 bazo yếu với mạnhDạng việc ngược: mang lại pH tính nồng độ, khối lượngDạng 6: Sự chuyển đổi màu của chỉ thị (quỳ tím, phenolphthalein) khi bỏ vào mộtdung dịch (axit, bazo, trung tính), lý giải bằng phương trình hóa họcCHƯƠNG V: ĐIỆN HÓA HỌCDạng 1: Tính cố gắng điện rất 0,059a)Điện cực sắt kẽm kim loại CT: ɛ =  0 + log C Mn (*) n TỰ HÀO SINH VIÊN VNUA – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMNguyễn Vina, thầy giáo môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích cùng Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 4/4b)Điện rất oxi hóa – khử CT: ɛ =  0 + 0,059 log oxh  n kh 0 có thể ảnh hưởng bởi pH môi trườngVí dụ 1: MnO4  +8 H  +5e  Mn 2 +4H2O 0,059 MnO4 .

Xem thêm:
Cư Dân Mạng - Mạng Xã Hội Facebook

H  8CT:  MnO4 / Mn 2= oMnO4/ Mn2 + 5 log Mn2 Ví dụ 2: Cr 2O7 2 +14 H  +6e  2 Cr 3 +7H2O 0,059 Cr 2O72 . H  14CT:   Cr 2O 72 / 2Cr 3 = oCr 2O72/ 2Cr3 + 6 log Cr 3 Dạng 2: Tính suất điện hễ củaa) Pin có 2 điện cực sắt kẽm kim loại : CT: E =   -  b) Pin oxi hóa – khử : CT: E =  1 -  2c) pin nồng độ: CT: E = 0,059 log Mn  n Mn Dạng 3: luật lệ α, khoảng oxi hóa của một hóa học ɛ1