Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.88 KB, 1 trang )

Bạn đang xem: PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ÂN THI

ĐỀ THI

TRƯỜNG THCS BÃI SẬY

HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN 8

(Thời gian làm bài 60 phút)

Câu 1( 1.5đ) . Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a. 7x2 – 7xy - 5x+ 5y

b. 4x2 - 12x +9

Câu 2( 1.5đ) : Tìm x, biết:

a) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

b) 4x2 – 36 = 0

Câu 3( 1.0đ) . Chứng minh rằng biểu thức (x – 1 )(2x2 + x + 1) – ( x - 2)(2x2 +3x +6)

Có giá trị khơng phụ thuộc vào các biến?

Câu 4( 1.5đ) . Tìm số m để đa thức 2x3 – 3x2 + x + m chia hết cho x + 2

Câu 5 ( 2đ) . Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D, kẻ DN

vng góc với AC và DM vng góc AB . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC . a. Tứ giác AMDN là hình gì ? Vì sao?

b. Tìm vị trí điểm D trên cạnh BC thì MN có độ dài nhỏ nhất ? vẽ hình đúng với vị trí của điểm D đó?

c. Tính số đo góc MHN ?

Câu 6; ( 2.5đ)

a) Tìm các giá trị x ; y nguyên dương sao cho 9xy +3x +3y =51

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức N = x2 + 5y2 - 4xy + 6x - 14y + 15

Tài liệu liên quan
Bạn đang xem: Tải tài liệu

*

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 1) (10) 3 392 1
*

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 2) 5 316 1
*

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên hùng vương phú thọ (chuyên toán) 1 344 1
*

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội (vòng 1) (2) 6 502 2
*

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội (vòng 2) (5) 1 370 1
c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên lam sơn thanh hóa 4 245 1
c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên quốc học TT huế (6) 5 349 0
c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 2018 môn toán sở GD và đt an giang 4 375 2
c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 2018 môn toán trường chuyên lê quý đôn bình định (chuyên toán) 4 284 1


Xem thêm: Cách Giải Rượu Khi Nôn Khi Say Rượu Hiệu Quả, 16 Mẹo Giải Rượu Bia Nhanh, Hiệu Quả Ngay Lập Tức

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD và đt bắc giang 5 353 0