Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó tất cả chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được từng nào bộ áo xống với cùng độ lớn đó cùng còn quá mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ xống áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và quá 2m

Bài 3: Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi vật dụng hai. Hỏi nên lấy sinh sống túi sản phẩm hai bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi thứ hai để số gạo ở nhì túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi sản phẩm công nghệ hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì mỗi túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A gồm 40 học viên được chia thành 4 tổ, từng tổ lại chia hầu như thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ gồm số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm có số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn câu trả lời đúng

a.Số ngay lập tức sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng tâm số 9068 và 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 và 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội đó đào được từng nào m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, bà bầu mua đến Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và sở hữu một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn sót lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng từng nào tiền để sở hữ thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền người mẹ dùng đề cài thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhắn nhất bao gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng phần lớn trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đa số trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm với chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm và chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 con gà nhốt các vào 9 chống chuồng. Tín đồ ta chào bán đi số nhỏ gà bằng số gà nhốt trong 2 chống chuồng. Hỏi người ta đã bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số kê đã bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính cực hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã chào bán ¼ số kg đường đó cùng 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường siêu thị đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng sót lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: tất cả 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm như nhau chưa tổng số 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Xem thêm: Em Bé Thông Minh Thuộc Thể Loại Nào, “Em Bé Thông Minh”

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng đã chào bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bửa tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe nửa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe thiết lập chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng có 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng download được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng gồm số chi phí là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng tải được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thế nhiệm vụ được giao 2 cây nên tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó tất cả bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số cây là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số kilomet là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học sinh đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu nhát thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng tốt nhất 5 lít thì toàn bô dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một phần số dầu thùng vật dụng hai là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng lắp thêm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ở thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn tín đồ ta kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 fan ngồi. Trên thực tế có cho 108 bạn đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi hàng ghế có số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số mặt hàng ghế phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa khối lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cây ăn quả có 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn dở là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?