Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.a) Tính chu vi khu vườn đó.b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 166 ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình


Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài \(120m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) \(\times \,2\).

- Tính diện tích = chiều dài \(\times\) chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

\(120 \times \dfrac{2}{3} = 80\;(m)\) 

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:

\((120 + 80) \times 2 = 400\;(m)\) 

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

\(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\)

\(9600m^2= 0,96ha\)

Đáp số: a) \(400m\) ;

b) \(9600m^2\); \(0,96ha\).


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ \(1 : 1000\). Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông. 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính độ dài thật của đáy lớn, đáy bé, chiều cao của mảnh đất bằng cách lấy đáy lớn, đáy bé, chiều cao trên bản đồ nhân với \(1000\).

- Đổi số đo độ dài vừa tìm được sang đơn vị mét.

- Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Lời giải chi tiết:

Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

\(5 × 1000 = 5000\;(cm)\)

\(5000cm = 50m\)

Độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là :

\(3 × 1000 = 3000\;(cm)\)

\(3000cm\) \(= 30m\)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

\(2 × 1000 = 2000\;(cm)\)

\(2000cm= 20m\)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

\(\dfrac{(50+30)\times20}{2}=800\;(m^2)\)

Đáp số: \(800m^2\).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông \(ABCD\).

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4cm\) và \(4cm\).

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn có bán kính là \(4cm\) trừ đi diện tích hình vuông \(ABCD\).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình vuông \(ABCD\) bằng \(4\) lần diện tích tam giác \(BOC\). Tam giác \(BOC\) là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là \(4cm\) và \(4cm\).

Diện tích tam giác vuông \(BOC\) là:

\(\dfrac{{4 \times 4}}{2} = 8\;(cm^2)\) 

Diện tích hình vuông ABCD là:

\(8 × 4 = 32\; (cm^2)\) 

b) Quan sát hình đã cho ta thấy hình tròn tâm \(O\) có bán kính là \(OA = OB = OC = OD = 4cm\).

Xem thêm: Lời Bài Hát Long Phụng Sum Vầy, Lời Bài Hát Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn có bán kính là \(4cm\) trừ đi diện tích hình vuông \(ABCD\).