Một cửa hàng bao gồm 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu đã phân phối được 180kg muối.

Bạn đang xem: Toán có lời văn lớp 4 có đáp án

Số muối còn lại đã cung cấp hết trong 6 ngày sau.

Hỏi :

a) trung bình mỗi ngày chào bán được từng nào ki-lô-gam muối ?

b) trong 6 ngày sau, vừa đủ mỗi ngày phân phối được từng nào yến muối ?

Bài 2:

Một công viên hình chữ nhật có chu vi bằng 1280m, chiều dài hơn chiều rộng 160m.

Tính diện tích của khu vui chơi công viên đó.

Bài 3:

Môt cửa hàng gồm 2 tấn gao, trong đó số gao nếp bằng 3/5 số gao tẻ.

Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ ?

Bài4:

Mẹ hơn bé 30 tuổi với tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người.

Bài5:

Một vườn cây bao gồm 540 cây hồng, cây na, cây bưởi. Trong đó, số cây

hồng bằng 1/2 số cây na, số cây mãng cầu bằng 1/3 số cây bưởi. Hỏi trong vườn

đó có bao nhiêu cây hồng, từng nào cây na, từng nào cây bưởi ?

Đáp án

Bài1:

Bài giải

tạ = 1500kg

Tổng số ngày cửa hàng phân phối muối là :

4 + 6 = 10 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã chào bán được là :

1500 : 10 = 150 (Kg)

b) Số ki-lô-gam muối cửa hàng phân phối được vào 6 bữa sau là:

1500 – 180 = 1320 (kg)

Trong 6 ngày sau, mức độ vừa phải mỗi ngày cửa sản phẩm đã cung cấp được là :

1320 : 6 = 220 (kg)

220kg = 22 yến

Đáp số: a) 150kg muối ;

b) 22 yến muối.

Xem thêm: Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến Và Đột Biến Đầy Đủ Nhất, Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến

Bài2:

Bài giải

Nửa chu vi của khu dã ngoại công viên là :

1280 : 2 = 640 (m)

Chiều rộng của khu vui chơi công viên là :

(640 – 160) : 2 = 240 (m)

Chiều dài của khu dã ngoại công viên là :

240 + 160 =400 (m)

Diện tích của khu dã ngoại công viên là :

400 X 240 = 96000 (m2)

Đáp số: 96 000m2.

Bài3:

Bài giải:

*

2 tấn =2000kg

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

3+ 5 = 8 (phần)

Cửa hàng bao gồm số ki-lô-gam gạo tẻ là :

2000 : 8 X 5 = 1250 (kg)

Bài4:

Bài giải:

Mẹ: |..........|...........|...........|...........|.............|............|.............|

Con: |..........|

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7-1=6 (phần)