Bài học tập với nội dung: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Một loài kiến thức không quá khó tuy vậy đòi hỏi các bạn học sinh phải nắm được cách thức để xử lý các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, glaskragujevca.net đã tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và khuyên bảo giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu bổ ích giúp những em học tập tập xuất sắc hơn
Bạn đang xem: Toán 10 phương trình quy về bậc nhất bậc hai

*

A. Tổng thích hợp kiến thức

I. Phương trình

1. Phương trình bậc nhất

Dạng tổng quát:
$y=ax+b, (a eq 0)$
Nghiệm tổng quát:

*

2. Phương trình bậc hai

Dạng tổng quát:
$y=ax^2+bx+c, (a eq 0)$
Nghiệm tổng quát:

*

3. Định lí Vi-ét

*

II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình cất ẩn trong dấu quý hiếm tuyệt đối

Phương pháp giải

Dùng quan niệm của giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất hoặc bình phương nhị vế để khử dấu cực hiếm tuyệt đối.

2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Phương pháp giải

Bình phương nhị vế để lấy về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn

B. Bài xích tập và lý giải giải


Câu 1: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải những phương trình:

a) $fracx^2+3x+22x+3=frac2x-54$

b) $frac2x+3x-3-frac4x+3=frac24x^2-9+2$

c) $sqrt3x-5=3$

d) $sqrt2x+5=2$


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải cùng biện luận các phương trình sau theo tham số m:

a) $m(x - 2) = 3x + 1$

b) $m^2x + 6 = 4x + 3m$

c) $(2m + 1)x - 2m = 3x - 2$


=> Xem trả lời giải

Câu 3: Trang 62 - sgk đại số 10

Có hai rổ quýt chứa số quýt bởi nhau. Nếu đem 30 quả sinh hoạt rổ thứ nhất đưa thanh lịch rổ sản phẩm hai thì số quả sinh sống rổ đồ vật hai bởi $frac13$ của bình phương số quả còn sót lại ở rổ thiết bị nhất. Hỏi số trái quýt sinh hoạt mỗi rổ lúc ban sơ là bao nhiêu?


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a) $2x^4 - 7x^2 + 5 = 0$

b) $3x^4 + 2x^2 - 1 = 0$


=> Xem lí giải giải

Câu 5: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải những phương trình sau bằng máy tính xách tay bỏ túi (làm tròn công dụng đến chữ số thập phân máy ba)

a) $2x^2 - 5x - 4 = 0$

b) $-3x^2 + 4x + 2 = 0$

c) $3x^2+ 7x + 4 = 0$

d) $9x^2- 6x - 4 = 0$


=> Xem lí giải giải

Câu 6: Trang 62, 63 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a) $|3x - 2| = 2x + 3$ 

b) $|2x - 1| = |-5x - 2|$

c) $fracx-12x-3=frac-3x+1left $

d) $|2x + 5| = x^2 + 5x + 1$


=> Xem trả lời giải

Câu 7: Trang 63 - sgk đại số 10

Giải những phương trình:

a) $sqrt5x+6=x-6$

b) $sqrt3-x=sqrtx+2+1$

c) $sqrt2x^2+5=x+2$

d) $sqrt4x^2+2x+10=3x+1$


=> Xem lí giải giải

Câu 8: Trang 63 - sgk đại số 10

Cho phương trình $3x^2 - 2(m + 1)x + 3m - 5 = 0$ (1)

Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp cha nghiệm kia. Tính những nghiệm vào trường vừa lòng đó.


=> Xem khuyên bảo giải
Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc nhì

Bình luận


Giải bài tập hồ hết môn khác
Giải SGK 10 Kết nối trí thức
Soạn văn 10 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải vật lí 10 liên kết tri thức
Giải hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 liên kết tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng bình yên 10 liên kết tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 10 liên kết tri thức
Giải giờ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng chế
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải đồ dùng lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử dân tộc 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo kinh tế lao lý 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng an toàn 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng tạo
Giải technology trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giờ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải vật lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học tập 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo kinh tế điều khoản 10 cánh diều
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải technology trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm chất hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm thiết bị lý 10
Trắc nghiệm lịch sử 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án đồ gia dụng lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học tập lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk trang bị lí 10
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk lịch sử hào hùng 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk tiếng anh 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10 mới
*Xem thêm: Viết Đoạn Văn Chứng Minh Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ, Please Wait

Kết nối: