Tổ chức cộng sản như thế nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng

D. An nam giới Cộng sản đảng

Đáp án đúng là C. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt phái nam là Đông dương Cộng sản đảng.

Bạn đang xem: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở việt nam?

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu quy trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Tóm tắt quá trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

-Năm 1929, với sự vạc triển của trào lưu công nhân, nội bộ Hội Việt Nam cách mạng giới trẻ đã tất cả sự phân hóa

+ tháng 6-1929, các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan liêu ngôn luận của Đảng.

+ mon 8-1929, cán bộ lãnh đao tiến tiến vào Tổng bộ cùng Kì bộ của Việt Nam phương pháp mạng tuổi teen quyết định thành lập An nam giới Cộng sản đảng, lấy tờ báo Đỏ làm cơ quan lại ngôn luận của đảng.

-Tháng 9-1929, những người giác ngộ vào Đảng Tân Việt tuyên bố Đông Dương Cộng sản liên đoàn thiết yếu thức được thành lập.

Cơ sở mang lại sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng

Trong những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp quần chúng. # lao động Việt Nam kéo lên mạnh mẽ và có ý thức bao gồm trị vô sản rõ rệt. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn giải pháp mạng, những người tiên tiến vào Việt Nam biện pháp mạng tuổi teen Bắc Kỳ thấy cần thiết phải bao gồm một đảng thật sự của giai cấp công nhân, một Đảng Cộng sản, mới tất cả đủ khả năng để tiếp tục đưa cách mạng Việt nam giới tiến lên.

*
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội -Nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt nam giới (tháng 3/1929)

Tháng 3/1929, những người tích cực vào Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số đơn vị 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập bỏ ra bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính với Nguyễn Tuân, vì chưng Trần Văn Cung làm bí thư.

*
Ảnh: Đồng chí Ngô Gia Tự (1908-1935), một trong số hội viên của ViệtNamCách mạng tuổi teen thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Chi bộ thảo luận cùng thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp người công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công triệt để của biện pháp mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng mục đích của tổ chức Việt Nam giải pháp mạng bạn trẻ trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không hề đủ sức lãnh đạo trào lưu nữa, vày đó cần giải thể với thành lập một chủ yếu đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ túng bấn mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ và những chi bộ không giống ở tỉnh; trong Đại hội Việt Nam phương pháp mạng giới trẻ sắp tới, sẽ vận động các đại biểu đồng tình chủ trương tổ chức Đảng Cộng sản.

- Vận động những đại biểu địa phương bầu trong số những người vào tổ chức cộng sản đầu tiên có tác dụng đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam biện pháp mạng thanh niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hoá để phạt triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản cùng lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

*
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Cung (1906-1977), túng thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Ngày 28 - 3 - 1929, Đại hội Kỳ bộ Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của bỏ ra bộ Cộng sản đầu tiên đã nhất trí chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.

Xem thêm: Thuật Ngữ Nor Trong Liên Quân Là Gì, Một Vài Thuật Ngữ Trong Game

Sự kiện bỏ ra bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3/1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng giải pháp mạng vô sản ở Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt nam giới đang mạnh mẽ vươn lên giành quyền lãnh đạo giải pháp mạng. Nó là cơ sở mang đến sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này.