Khi điều chế một lượng chất nào kia trong phòng phân tách hoặc trong công nghiệp, bạn ta rất có thể tính được lượng những chất đề nghị dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu như biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm). Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ khám phá cách tính theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Tính theo phương trình hóa học


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tìm trọng lượng của hóa học tham gia và hóa học sản phẩm

1.2. Kiếm tìm thể tích hóa học khí tham gia với sản phẩm

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 22 chất hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 22 Chương 3 hóa học 8


1.1.1. Các bước tiến hànhBước 1: biến hóa số liệu đầu bài sang số mol.Bước 2: Lập Phương trình hóa họcBước 3: phụ thuộc vào số mol của chất đã biết tính số mol chất đề xuất tìm theo PTHHBước 4: Tính theo yêu mong của đề bài.1.1.2. Lấy ví dụ như 1

Nung đá vôi chiếm được vôi sống cùng khí cacbonic: CaCO3

*
CaO + CO2

Hãy tính cân nặng vôi sống CaO thu được khi nung 50 gam CaCO3

Hướng dẫn:

Số mol CaCO3 tham gia phản ứng:

(n_CaCO_3 = fracm_CaCO_3M_CaCO_3 = frac50100 = 0,5mol)

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

0,5mol g nCaO =?

⇒nCaO = 0,5 mol; mCaO = 0,5.56 = 28 gam

1.1.3. Ví dụ 2

Tính khối lượng CaCO3cần dùng để làm điều chế được 42 gam CaO?

Hướng dẫn:

Số mol CaO là:(n_CaO = fracm_CaOM_CaO = frac4256 = 0,75mol)

Phương trình hóa học:

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

(n_CaCO_3)=? (leftarrow) 0,75mol

⇒(n_CaCO_3)=0,75 mol

⇒(m_CaCO_3 = n_CaCO_3.M_CaCO_3)

= 0,75 . 100 = 75 gam


1.2. Bằng cách nào rất có thể tìm được thể tích hóa học khí tham gia cùng sản phẩm?


1.2.1. Cách tiến hànhBước 1: biến đổi thể tích chất khí thành số mol chấtBước 2: Viết phương trình hóa học.Bước 3: dựa vào phương trình làm phản ứng nhằm tính số mol hóa học tham gia hoặc sản phẩm.Bước 4: Áp dụng công thức tính toán theo yêu ước của đề bài.1.2.2. Lấy ví dụ như 1

Cacbon cháy trong oxi hoặc trong không khí ra đời khí cacbon đioxit: C + O2

*
CO2

Hãy tra cứu thể tích khí cacbon đioxit CO2(Đktc) sinh ra, nếu tất cả 4 gam khí O2tham gia làm phản ứng.

Hướng dẫn:

Ta có:(n_O_2 = fracm_O_2M_O_2 = frac432 = 0,15(mol))

PTHH: C + O2

*
CO2

1mol 1mol

0,125mol →(n_CO_2 = ?)

⇒(n_CO_2 = 0,125(mol))

⇒(V_CO_2 = n_CO_2.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8l)

1.2.3. Lấy ví dụ như 2

Hãy tra cứu thể tích khí O2(đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 gam Cacbon.

Hướng dẫn:

Phản ứng hóa học:C + O2

*
CO2

1 mol 1 mol

2 mol→ 2 mol

Số mol Cacbon tham gia phản ứng: (n_C = frac2412 = 2(mol))

Theo phương trình chất hóa học thì số mol oxi gia nhập phản ứng là: 2 mol

Vậy thể tích khí Oxi thâm nhập phản ứng là: V = n. 22,4 = 2. 22,4 = 4,48 ((lit)


Bài 1:

Kẽm công dụng với axit clohiđric theo phương trình:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Nếu gồm 3,25g kẽm gia nhập phản ứng, em hãy tìm:

a) cân nặng HCl yêu cầu dùng.

b) cân nặng ZnCl2 thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2

1 mol 2mol 1mol

0,05 mol→ nHCl→ nZnCl2

Số mol Zn gia nhập phản ứng là:(n_Zn = fracmM = frac3,2565 = 0,05(mol))

a) Số mol HCl đề xuất dùng là: 2. 0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl bắt buộc dùng là: m = n.M = 0,1 . (35,5 + 1) = 3,65 (gam)

b) Số mol ZnCl2tạo thành là: n = 0,05 mol

Khối lượng muối bột ZnCl2tạo thành là: m = n.M = 0,05 (65 + 3,35.2) =6,8 (gam)

Bài 2:

Để đốt cháy một lượng bột sắt cần dùng 4,48 lít khí oxi sinh sống đktc, sau làm phản ứng thu được oxit fe từ (Fe3O4). Tính:

a) khối lượng bột sắt cần dùng.

Xem thêm: Top 11 Ý Nghĩa Trái Tim Màu Tím Emoji, Ý Nghĩa Màu Icon Trái Tim Mà Bạn Chưa Biết

b) cân nặng oxit sắt từ thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

3 mol 2 mol 1 mol

0,3 mol (leftarrow) 0,2 mol → 0,1 mol

Số mol Oxi tham gia phản ứng là:(n_O_2 = fracV22,4 = frac4,4822,4 = 0,2(mol))

a) Số mol Sắt bắt buộc dùng là:(frac0,2 imes 32 = 0,3mol)

Khối lượng Sắt buộc phải dùng là: m = n.M = 0,3 . 56 = 16,8 (gam)

b) Số mol sắt từ oxittạo thành là: n = 0,1 mol

Khối lượng muối hạt sắt từ bỏ oxittạo thành là: m = n.M = 0,1. (56.3 + 16.4) = 23,2 (gam)