Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (89.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn thực hiện phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện các phép tính vào biểu thức, ta tiến hành từ trái qua phải. Nếu như biểu thức gồm dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước. Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tiến hành phéptốn nhân, phân chia trước sau đó mới cho phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính p khi m = 473, n = 138.

Bài 10: đến biểu thức p. = 4752 : (x - 28)

a, Tính phường khi x = 52b, search x để p = 48


Bài 11: mang lại biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145b, search x để A = 373

Bài 12: mang lại biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57b, tìm kiếm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: đến biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí thích

hợp nhằm biểu thức A có giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A bài xích 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + phường + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính quý hiếm của biểu thức (tt) 10 687 3
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 569 0
*
bài soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 780 0
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 480 0
*
Rèn năng lực tính giá trị của biểu thức số mang lại HS lớp 4 32 2 16
*
sáng kiến kinh nghiệm toán: Áp dụng tính chất nghiệm của phương trình vào bài toán tính cực hiếm của biểu thức 21 853 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : rèn luyện tính quý giá của biểu thức tương quan đến phép nhân ppt 3 699 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : luyện tập tính cực hiếm của biểu thức potx 3 721 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Tính quý hiếm của biểu thức ( TT ) potx 3 498 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Ôn tập Tính cực hiếm của biểu thức doc 3 492 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức - bài xích tập ôn tập Toán lớp 4
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

×