*
download xuống (3)
Hiệu điện cầm giữa nhị điểm B, Dkhông đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế lần lượt chỉ hai giá trị U1 và U2.

Bạn đang xem: Tính chỉ số ampe kế

*
biết rằng R2 = 4R1 với vôn kế bao gồm điện trở khôn xiết lớn.Tính hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu B, D theo U1 cùng U2.Giải
*
*
Bài 2:Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Lúc nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV siêu lớn. B. Khi nối giữa A với D 1 ampe kế thìampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch vào từng trường hợp.
*
*
b. Bởi RA rất nhỏ tuổi Þ A º D mạch bao gồm <(R1// R3)nt R2> // R4
*
*
bài bác 3
: mang đến mạch điện như hình vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M và B bởi một vôn kế. Tìm kiếm số chỉ của vôn kếb. Nối M với B bởi 1 am pe kế năng lượng điện trở không đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế, chiều dòng qua A.
*
*
Bài 4:
Cho mạch năng lượng điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bởi một vôn kế bao gồm điện trở rất lớn. Kiếm tìm chỉ sốcủa vôn kế?b. Nối A, D bằng một Ampe kế gồm điện trở không xứng đáng kể. Tìm kiếm số chỉ của Ampe kế với điện trở tương tự của mạch.Giải
*
a. Bởi vì vôn kế gồm điện trở rất lớn nên cường độ cái điện qua nó coi như bằng không.Vậy ta có mạch điện: R1 thông suốt R2 // ( R3 nt R4). Suy ra R34 = R3 + R4 = 8
*
*
*
Bài 4
: đến 4 điện trở R1 = 10 ôm
*
; R2 = R5 = 10 ôm; R3 = R4 = 40 ômđược mắc vào nguồn có hiệu điện nỗ lực U = 60 V cùng mắc như hình vẽ . Ampe kế gồm điện trở lí tưởng bằng 0 a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Ráng ampe kế bằng vôn kế thì số chỉ của vôn kế là từng nào ?c. đổi khác vôn kế bằng một điện trởR6. Biết cường độ mẫu điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính giá trị điện trở của R6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TH1: mẫu điện đi tự M mang đến N U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 – U­v = 4 – 2 = 2V U3 = U – U4 = 12 – 2 = 10 V I34 = U3 / R3 = 10/6 =5/3 AR4 =U4 / I34 = 2/5/3= 1,2 TH2: Dũng năng lượng điện đi từ N mang lại M U2 = I12.

Xem thêm: Chính Thức Công Bố Điểm Chuẩn An Ninh 2021, Điểm Chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân 2021

R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 + U­v = 4 + 2 = 6V U3 = U – U4 = 12 – 6 = 6 V I34 = U3 / R3 = 6/6 =1 A R4 =U4 / I34 = 6/1= 6