Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x thuộc n biết

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tìm x nằm trong N, biết:

a, 2x-15=17

b, 2xx 4=128

c, (2x+ 1 )3= 125

d, (7x- 11)3= 25x 52+ 200

e, x15= x

f, x10= 1x

g, (x - 5)4= (x - 5)6


*

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

a, 2x . 4 = 128b, x15 = x 1c, (2x + 1)3 = 125d, (x – 5)4 = (x - 5)6e, x10 = xf, (2x -15)5 = (2x -15)3


a) 2x. 4 = 128

2x= 32

2x= 25

x = 5

b) x15= x1

x15- x = 0

x(x14- 1) = 0

(orbregincasesx=0\x^14-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x^14=1^14endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=pm1endcases)

c) (2x + 1)3= 125

(2x + 1)3= 53

2x + 1 = 5

2x = 4

x = 2

d) (x - 5)4= (x - 5)6

(x - 5)6- (x - 5)4= 0

(x - 5)4<(x - 5)2- 1> = 0

(orbregincasesleft(x-5 ight)^4=0\left(x-5 ight)^2-1=0endcases)

Khi (x - 5)4= 0 => x - 5 = 0 => x = 5

Khi (x - 5)2- 1 = 0 (x - 5)2= 12(orbregincasesx-5=1\x-5=-1endcasesLeftrightarroworbregincasesx=6\x=4endcases)
Xem thêm: Năm 2021 Mệnh Gì, Tuổi Trâu Mệnh Gì ? 6 Điều Nên Biết Về Tuổi Sửu

Đúng(0)