Giải cái đống $C_1000^k dfrac15^k geC_1000^k+1 dfrac15^k+1$ và$C_1000^k dfrac15^k ge C_1000^k-1 dfrac15^k-1$


Bạn đang xem: Tìm số hạng lớn nhất trong khai triển

*

*Xem thêm: Hình Ảnh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét, Các Đặc Điểm Và Cấu Tạo Của Trùng Kiết Lị

$CMR$ $C^2_2n+C_4^2n+...+C^2n-2_2 n=C^1_2n+C^3_2n+...+C^2n-1_2n-2$ cùng với $ngeq 2$
*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên say mê để ý
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở phía trên
*