Giải cái đống $C_{1000}^k \dfrac{1}{5^k} \geC_{1000}^{k+1} \dfrac{1}{5^{k+1}}$ và$C_{1000}^k \dfrac{1}{5^k} \ge C_{1000}^{k-1} \dfrac{1}{5^{k-1}}$


Bạn đang xem: Tìm số hạng lớn nhất trong khai triển

*

*Xem thêm: Hình Ảnh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét, Các Đặc Điểm Và Cấu Tạo Của Trùng Kiết Lị

$CMR$ $C^{2}_{2n}+C_{4}^{2n}+...+C^{2n-2}_{2 n}=C^{1}_{2n}+C^{3}_{2n}+...+C^{2n-1}_{2n}-2$ với $n\geq 2$
*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên thích để ý
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở đây
*