Bài viết giúp cho bạn tìm đọc định nghĩa tích phân hàm ẩn, phân loại và một trong những bài tập chủng loại thường chạm chán trong những đề thi. Từ bỏ đó giúp bạn cũng cố kiến thức và kỹ năng tích phân cùng thuần thục những dạng bài khác nhau.
Bạn đang xem: Tích phân hàm ẩn: lý thuyết & bài tập vận dụng

Định nghĩa tích phân hàm ẩn

Tích phân hàm ẩn là dạng tích phân nhưng ở kia hàm số bị ẩn đi và không được mang lại dưới dạng một công thức. Để tính được tích phân hàm ẩn, các bạn cần phân dạng đúng mực và áp dụng những công thức cân xứng để xử lý bài toàn một cách gấp rút nhất.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao

Tài liệu tích phân hàm ẩn

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Đặng Việt Đông
Số trang57
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu

Dạng 1: Áp dụng các quy tắc cùng đạo hàm của hàm số hợpDạng 2: phương thức đổi thay đổi (5 dạng)Dạng 3: phương pháp từng phầnDạng 4: Phương trình vi phân đường tính cung cấp 1