Kinh tế bao cấp được diễn vào những năm 1976 đến 1986 trước thời kỳ đổi mới. Đây là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước ta và để lại nhiều dấu ấn hoài niệm xưa.

Bạn đang xem: Thời bao cấp là gì

Vậy trong thời kỳ bao cấp, nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Cơ chế quản lý ra sao? Câu trả lời sẽ được hé lộ chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Kinh tế bao cấp là gì? Cơ chế quản lý thời điểm này ra sao?

Kinh tế bao cấp là một nền kinh tế kế hoạch hoá theo chế độ chủ nghĩa cộng sản. Theo đó, kinh tế tư nhân dần bị xoá bỏ và nhường chỗ cho nền kinh tế nhà nước chỉ huy.

*

Người dân xếp hàng để được nhận lương thực, gạo trong thời kỳ bao cấp

Trong thời kỳ này, cơ chế quản lý nền kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Cụ thể như sau:

- Nền kinh tế do nhà nước quản lý hành chính dựa vào chỉ tiêu pháp lệnh từ trên chỉ đạo xuống.

- Doanh nghiệp bị các cơ quan hành chính liên quan tham gia nhiều vào việc quản lý, sản xuất, kinh doanh.

*

Phiếu thịt thời bao cấp

- Mối quan hệ giữa tiền tệ và hàng hóa chỉ mang tính hình thức, không được xem trọng.

- Bộ máy quản lý phức tạp, nhiều cấp trung gian(từ trung ương tới địa phương) nên hoạt động không nhanh chóng, kịp thời, gây ra nhiều hệ lụy đến quyền và lợi ích của người dân, lao động.

- Nền kinh tế nhiều thành phần không được nhà nước công nhận mà chỉ có kinh tế quốc doanh và tập thể.

*

Đồ dùng trong một gia đình thời bao cấp

3+ Hình thức bao cấp phổ biến của nước ta

Với nền kinh tế chính trị xã hội do nhà nước nắm quyền toàn bộ, chế độ thời bao cấp bao gồm các hình thức sau đây:

*

Hình thức bao cấp qua chế độ tem phiếu mua lương thực, nhận hàng hóa

3+ Hình thức bao cấp phổ biến ở Việt Nam

Chi tiết

Hình thức bao cấp qua số lượng và giá cả hàng hóa

- Hàng hóa được nhà nước quyết định giá trị thấp hơn giá thị trường.

- Làm khan hiếm thị trường hàng hóa.

- Người dân được phát cơm, gạo theo đúng số lượng, tỷ lệ được quy định.

- Nhà nước nắm toàn bộ quyền phân phối nhà cửa cho người dân.

Hình thức bao cấp qua chế độ phân phát tem phiếu

- Phân phối hàng hóa, nhu cầu thiết yếu cho dân thông qua chế độ phát tem, phiếu.

- Lương của người dân lao động được quy ra hiện vật cụ thể.

- Chế độ tem phiếu được quy định như sau:

+ Phiếu A1: Cán bộ cao cấp.

+ Phiếu A: Bộ trưởng.

+ Phiếu B: Thứ trưởng.

+ Phiếu C: Trưởng các Vụ, Cục, Viện.

Hình thức bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhà nước

Các đơn vị được cấp phát vốn của ngân sách nhà nước sẽ không bị các chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất(chủ yếu dựa vào ý thức của các cơ quan).

Xem thêm: Bài Tập Lập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải Bài Tập Số 1, Bài Tập Lập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải

*

Hình ảnh thực tế sổ mua lương thực của người dân trong thời kỳ nền kinh tế bao cấp

Trước tình hình kinh tế bị trệ, khủng hoảng nghiêm trọng như trên, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới trên phạm vị toàn diện lãnh thổ. Hướng nền kinh tế bao cấp trước kia theo định hướng xã hội chủ nghĩa mới, phát triển và xây dựng đất nước tiên tiến.