Câu hỏi: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: They are having their house being painted by a construction company

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Trả lời:

Đáp án đúng: C. being painted

They are having their house painted by a construction company.

being painted ---> painted

*

Cùng đứng top lời giải tham khảo thêm về cấu trúc Have something done này nhé!

1. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE SOMETHING DONE

Have something done được sử dụng khi chúng ta sắp đặt để tín đồ khác có tác dụng một việc gì đấy cho bọn chúng ta.

Cấu trúc đến have something done:

have + tân ngữ + quá khứ phân từ

 Ví dụ:

• Nam"s house was damaged in a rain, so he arranged for somebody

to repair it. Yesterday a workman came & did the job.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà của Nam đã trở nên hư hỏng trong cơn mưa, chính vì như vậy anh ấy đã thu xếp cho

người thay thế nó. Vào trong ngày hôm qua, một người thợ đã đi vào và tiến hành làm quá trình đó.

• phái mạnh had the house repaired yesterday.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà của Nam đã có được sửa lại vào ngày hôm qua.

 Trong ví dụ như này, chúng ta cũng có thể thấy phái mạnh đã sắp đặt cho một tín đồ khác nạm anh ta thay thế ngôi nhà. Anh ta ko trực tiếp sửa.

2. MỘT SỐ VÍ DỤ KHÁC mang đến CẤU TRÚC HAVE SOMETHING DONE

• nam giới repaired the house. (= He repaired it hisself)

Dịch nghĩa: Nam sẽ sửa ngôi nhà. (= Anh ta đang tự sửa lấy)

- phái mạnh had the house repaired. (= He arranged for somebody else to repair it)

Dịch nghĩa: Nam đang nhờ bạn sửa nơi ở - ngôi nhà của Nam đã có được sửa.

(= Anh ấy đã sắp xếp cho ai kia sửa ngôi nhà)

• "Did Hoa make those curtains herself?" "Yes, she enjoy making things."

"Có phải Hoa vẫn tự bản thân làm các bức màn cửa đề xuất không?"" "Đúng vậy, cô ấy say đắm tự bản thân làm số đông thứ"

• "Did Hoa have those curtains made?" "No, she made them herself."

"Có nên Hoa đã nhờ fan làm các bức màn cửa ngõ không?" "Không, cô ấy vẫn tự mình có tác dụng đấy."

Lưu ý: Khi sử dụng kết cấu have something done, chúng ta cần chú ý tới thứ tự từ.

• những động từ làm việc thì vượt khứ phân tự (ví dụ: cut/repaired/...) sẽ tiến hành đặt vùng sau tân ngữ (ví dụ: your hair/ the roof/...

Ví dụ:

• phái mạnh had the house repaired yesterday.

• Where did Hoa have your hair cut?

• Your hair looks nice. Have you had it cut?

• They are having the house painted at the moment.

3. CẤU TRÚC rứa THẾ đến HAVE SOMETHING DONE

Trong giờ anh, bạn cũng có thể sử dụng get something done để sửa chữa thay thế cho have something done. Cấu trúc này thường được thực hiện trong tiếng anh giao tiếp.

Ví dụ:

• When is phái nam going lớn have the roof repaired? = When is phái nam going khổng lồ get the roof repaired?

Dịch nghĩa: Khi như thế nào bạn dự định nhờ bạn sửa mái nhà? 

4. CÁCH SỬ DỤNG KHÁC CỦA HAVE SOMETHING DONE

Have something done hoàn toàn có thể được thực hiện với một nghĩa khác.

Ví dụ:

• Linh và Nga had all their money stolen while they were on holiday.

Linh và Nga đã trở nên trộm không còn tiền khi mà người ta đi nghỉ.

Trong lấy một ví dụ này, bạn có thể thấy họ đang không sắp xếp làm cho ai kia trộm chi phí của thiết yếu họ. Lời nói "They had all their money stolen" chỉ có nghĩa là "Tất cả số tiền giấy họ đã biết thành trộm mất vì ai đó".

=> họ sử dụng cấu tạo have something done để diễn tả sự câu hỏi xảy ra ảnh hưởng tới ai đó hoặc một đồ vật mà của họ sở. Vào trường hòa hợp này, have something done được áp dụng với chân thành và ý nghĩa sự việc xảy ra mang nghĩa ko tích cực.

Ví dụ:

• Lan had her nose broken in a fight. (= her nose was broken)

Lan đã trở nên vỡ mũi trong một vụ ẩu đả. (=mũi của cô ấy đã trở nên vỡ)

• Has Linh ever had her passport stolen?

Linh tất cả từng bị trộm mất hộ chiếu không?

5. BÀI TẬP

Bài 1: Answer the questions using to lớn have something done. Choose from the following: my oto my eyes my jacket my watch clean repair service test

1. Why did you go to the garage? To have my car service.

2. Why did you go khổng lồ the cleaner"s? .........................

3. Why did you go to lớn the jeweller"s? .........................

4. Why did you go khổng lồ the optician"s? .........................

Trả lời

2. To lớn have a my jacket cleaned

3. Khổng lồ have my watch repaired

4. Khổng lồ have my eyes tested

Bài 2: Write sentences in the way shown.

1. Lisa didn"t repair the roof herself. She had it repaired.

2. I didn"t cut my hair myself. I .................

3. They didn"t paint the house themselves. They .................

4. John didn"t build that wall himself. ........................

5. I didn"t deliver the flowers myself. ........................

Trả lời

2. I had it cut

3. They had it painted

4. He had it built

5. I had them delieverd

Bài 3: Use the words in brackets to lớn complete the sentences. Use the structure have something done:

1. We are having the house painted (the house/paint) at the moment.

2. I lost my keyI"ll have khổng lồ ..... (another key/make).

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 3 Đại Số Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 3 Đại Số ( Đề 3)

3. When was the last time you ..... (your hair/cut).

4. ..... (you/a newspaper/deiver) to lớn your house every day or vì chưng you go out & buy one?