Bài học tập Unit 1 Lớp 12 home life phần Speakinggiúp các em luyện tập hội thoại về chủ đề gia đình, thông qua bài đọc đã học ở phần Speaking các em hoàn toàn có thể vận dụng nhằm hỏi và trả lời thông tin về mái ấm gia đình mình.

Bạn đang xem: Đề luyện thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh 12


1. Unit 1 Lớp 12 Speaking Task 1

2. Unit 1 Lớp 12 Speaking Task 2

3. Unit 1 Lớp 12 Speaking Task 3

4.Unit 1 Lớp 12 Speaking Task 4

5. Bài tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Speaking Unit 1


*

Read the following sentences và tick (V) the ones that apply lớn you và your family. (Đọc các câu sau và tích lốt (V) vào các câu mà hoàn toàn có thể áp dụng cho mình và gia đình bạn.)

1. In my family, only my father works. (Trong mái ấm gia đình tôi chỉ có cha tôi đi làm.)

2. Members of my family nói qua the household chores. (Mọi tín đồ trong gia đình đều thuộc nhau thao tác nhà.)

3. My responsibility in the family is to wash the dishes. (Việc của tớ là rửa bát đĩa.)

4. In my family, the interest we tóm tắt closely is watching football. (Trong gia đình tôi, sở thích chung là xem nhẵn đá.)

5. I often chia sẻ my personal secrets with my father. (Tôi share những điều kín cá nhân với thân phụ mình.)

6. I always talk lớn my parents before making an important decision. (Tôi luôn luôn hỏi ý kiến phụ huynh trước khi đưa ra quyết định điều quan trọng đặc biệt nào đó.)

Guide lớn answer

2. My responsibility in the family is lớn wash the dishes. (Trong gia đình, trách nhiệm của tôi là rửa chén bát đĩa.)

4. In my family, the interest we tóm tắt closely is watching football. (Trong mái ấm gia đình tôi, sự thân thương chúng tôi chia sẻ gắn kết với nhau là xem nhẵn đá.)

6. I always talk to lớn my parents before making an important decision. (Tôi luôn luôn luôn hỏi ý kiến cha mẹ trước khi giới thiệu một ra quyết định quan trọng.)


Work in pairs. Prepare a danh mục of questions to lớn ask another student khổng lồ find out whether his/her family life is like yours. You want lớn know (Làm vấn đề theo cặp. Sẵn sàng một list các câu hỏi để hỏi một chúng ta khác xem gia đình bạn ấy bao gồm giống mái ấm gia đình em không.)

who works in the family (ai là lao động chủ yếu trong gia đình)who does the household chores (ai làm việc nhà)your friend’s responsibility in the family (bạn ấy thao tác gì vào nhà)the interest the family members nội dung closely (sở mê thích chung của những thành viên trong gia đình)the person your friend often shares his/her secrets with (bạn ấy thường chổ chính giữa sự với ai)the person your friend talks to before making an important decision (bạn ấy thường hỏi chủ kiến ai trước khi quyết định điều gì quan trọng)Guide lớn answer

List of questions

Who works in your family? (Trong gia đình bạn, ai đi làm?)Who does household chores? (Ai thao tác vặt vào nhà?)What is your responsibility in your family? (Nhiệm vụ/ Trách nhiệm của chúng ta trong gia đình là gì?)What is the interest your family members shares closely? (Sự quan tâm những thành viên trong mái ấm gia đình bạn thường sát gũi chia sẻ với nhau là gì?)Whom bởi vì you often tóm tắt your secrets with? (Bạn thường chia sẻ những kín đáo của mình với ai?)Whom vì chưng you talk to before making an important decision? (Bạn thường hỏi/trao thay đổi với ai trước lúc đưa ra đưa ra quyết định quan trọng?)

Dialogue

A: Can I ask you some questions about your family"s life?B: Sure. No problem!A: In your family who works?B: Only my father.A: Where does he work?B: He teaches in a secondary school.A: I see. So who does the household chores in your family?B: All members. I mean my father, mother and myself. We nói qua the household chores together: each fulfills one"s own duties.A: What’s your responsibility?B: I’m in charge of sweeping the floor, washing-up, & taking out the garbage.A: What interest vị your family members tóm tắt closely?B: We usually chia sẻ with one another joys & sorrows, good or bad experiences or problems we encounter.A: Who vì you often mô tả your secrets with?B: My mother.A: Why not with your father?B: As you know, the mother is the person who is the easiest và most sympathetic to cốt truyện our secrets due khổng lồ her motherly love. Right?A: Alright I see. Who bởi vì you talk lớn before making an important decision?B: Usually with my father and mother. The more ideas, the better the decision.

Bài dịch hội thoại

A: Mình hoàn toàn có thể hỏi bạn một số thắc mắc về cuộc sống thường ngày gia đình bạn không?B: chắc chắn rằng rồi. Không vụ việc gì!A: Trong mái ấm gia đình bạn ai đi làm?B: Chỉ có tía mình thôi.A: ba bạn làm cho gì?B: Ông ấy dạy dỗ học tại một trường THCS.A: Oh mình đọc rồi. Vậy ai là người làm việc vặt, những quá trình trong mái ấm gia đình bạn vậy?B: tất cả các thành viên. Ý mình là cả bố, bà bầu và mình. Gia đình mình chia sẻ các bước nhà cùng với nhau: từng người ngừng tự trách nhiệm của mình.A: Nhiệm vụ/Trách nhiệm của chúng ta là gì?B: bản thân có nhiệm vụ quét, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đi đổ rác.A:Sự quan tiền tâm những thành viên trong mái ấm gia đình bạn thường gần gũi share với nhau là gì?B: gia đình mình thường share những niềm vui, nỗi buồn, phần đông kinh nghiệm tốt và không tốt cũng giống như những vụ việc mà mọi người đang phải đối mặt.A: chúng ta thường chia sẻ những bí mật của mình với ai?B: người mẹ mìnhA: vì sao không cần với bố?B: bạn biết đấy, người mẹ là người thuận lợi thông cảm duy nhất để share những kín đáo vì tình yêu của mẹ dành cho mình. Đúng chứ?A: Đúng vậy, mình hiểu. Vậy các bạn thường thương lượng hay hỏi chủ kiến ai trước khi đưa ra quyết định quan trọng?B: thường thì đối với cả bố với mẹ. Càng nhiều chủ kiến thì càng chỉ dẫn được ý kiến tốt mà.

Work with a different partner. Use the questions you have formed lớn ask your partner about his/her family life. Cảnh báo down the answers in the table. ( làm việc với một chúng ta khác. Hãy cần sử dụng các câu hỏi trên để hỏi về cuộc sống gia đình các bạn ấy. Hãy chú giải câu trả lời vào bảng sau.)

who works in the family

both parent

who does the household chores

your friend’s responsibility in the family

the interest the family members giới thiệu closely

the person your friend often shares his/her secrets with

the person your friend talks to lớn before making an important decision

Guide to answer

Who works in your family?

Both parent

Who does household chores?

Mother, mainly

What is your responsibility in your family?

Cleaning the floor, sweeping theyard, taking out the garbage

What is the interest your family members shares closely?

Joys, sorrows, good or bad experiences as well as problems

Whom bởi you often tóm tắt your secrets with?

Mother

Whom vì you talk khổng lồ before making an important decision?

Both parents


Go back lớn your original pairs. Tell each other the information you have collected. (Trở lại làm việc với bạn làm việc đầu tiên. Kể cho nhau nghe thông tin vừa thu thập được.)

Example: I talked to Tam. Both his parents work. But only his mother does the household chores....

Guide khổng lồ answer

I"ve just had a talk with Minh. In his family, only his father works, & his mother does most of the household chores. His main responsibility is cleaning the floor, sweeping the yard & taking out the garbage, and sometimes helping his mother with the ironing of the clothes. His family’s members enjoy watching children’s programs. Whenever he has a problem, he talks with his father, but he tells his mother his secrets. When he wants to make any important decision, he asks his parents for advice. He said that his family is a very close-knit and happy one & has a great influence on him, especially in the formation of personality.

Bài dịch

Mình vừa gồm một cuộc truyện trò với Minh. Trong gia đình bạn ấy, chỉ có tía bạn ấy đi làm việc và chị em bạn ấy làm đa số các quá trình nhà. Trọng trách chính cảu các bạn ấy là lâu nhà, quét sân và đi đổ rác cùng thỉnh thoảng bạn ấy giúp sức mẹ ủi quần áo. Phần nhiều thành viên trong mái ấm gia đình bạn ấy ưa thích xem đông đảo chương trình giành cho thiếu nhi. Bất cứ khi nào bạn ấy chạm mặt phải sự việc gì, bạn ấy hồ hết tâm sự cùng với bố, nhưng các bạn ấy lại share những kín của mình đến mẹ. Khi chúng ta ấy ý muốn đưa ra quyết định quan trọng nào đó, bạn ấy hỏi ý kiến và xin lời răn dạy từ cả cha và mẹ. Chúng ta ấy nói rằng gia đình bạn ấy rất gắn bó và hạnh phúc bên nhau. Điều này có tác động rất béo đến bạn ấy, đặc biệt là trong việc hình thành tính biện pháp cá nhân.


Nhằm nâng cao kỹ năng nói và không ngừng mở rộng vốn từ cùng với việc áp dụng linh hoạt kết cấu câu, HỌC247 nhờ cất hộ đến các em một số câu hỏi Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Speaking.

Xem thêm: Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân ", Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Giai Cấp Công Nhân


Câu 1:Fill in each numbered blank with one suitable word or phraseThere are many reasons (1) _____ taking regular time with our family is important:

It (2) _____ a place to lớn listen, teach, learn, & (3) _____ ourselves freely và safely. It provides (4) _____ to discuss family joys, issues, and problems. Family members can practice skills in a non-threatening (5) _____. Families are a (6) _____ part of our society and the fabric of our communities - we spend (7) _____ time together lớn get our feelings (8) _____ belonging, our values, tư vấn and understanding. It helps (9) _____ family members together and feel safe in today"s world where (10) _____ can lead to family disintegration.