Thất Phật Dược Sư là 7 tôn tượng tương ứng với 7 Đức Phật Dược Sư, mỗi Ngài đều có những đại nguyện riêng nhưng khá tương đương nhau là giúp bọn chúng sinh bao gồm thân hình không thiếu thốn các căn, lâu mệnh nhiều năm lâu, ko bệnh, tiêu trừ tội lỗi, nghiệp chướng, thoát khỏi xiềng xích trói buộc, cắt được lần đau thể xác… 

*
tượng phật dược bằng đá tạc vẽ gấm đẹp

Thất Phật Dược Sư là ai?

Phật Dược Sư Như Lai có tên gọi đầy đủ là Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Như Lai, Dược Sư lưu lại Ly quang Vương, Phật Đại Y Vương, vương vãi Thiện Đạo… Ngài là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc, có sự gọi biết và thông suốt tất cả y dược của nắm gian, hoàn toàn có thể chữa được hết cả những bệnh khổ của chúng sinh. Ánh sáng của Ngài hoàn toàn có thể chiếu rọi khắp nơi, chiếu tới những tăm về tối vô minh, khiến họ xa lìa mê vọng, diệt trừ những bệnh khổ, phần nhiều điên đảo vọng tưởng mà hướng đến giải thoát. 

Theo ghi chép trong những tài liệu Phật Giáo, bao gồm 7 tôn tượng tương xứng với 7 Đức Phật Dược Sư Như Lai. Tất cả thuyết đến rằng các Ngài là duy nhất thể, được phân thân tự Đức Phật Dược Sư thành 7 ứng thân thị lúc này thế gian. Có thuyết lại đến rằng những Ngài là phần đông ứng thân riêng tất cả đại nguyện riêng biệt từng vị. Cỗ tượng Phật Dược Sư gồm 7 vị, nếu thêm vào đó Đức Phật yêu thích Ca Mâu Ni là 8 vị, hạnh nguyện của các Ngài tương đồng nhau là cứu vớt khổ, ban vui, tiêu trừ tội lỗi, sinh vào thiện đạo, giúp chúng sinh tất cả thân hình tương đối đầy đủ các căn, được xinh đẹp, giàu có, lâu mạng nhiều năm lâu, trừ được những bệnh khổ về thân cùng tâm, được vãng sinh Tịnh Độ… 

*
địa chỉ bán tượng phật dược sư đẹp mắt nhất

Các vị Đức Phật Dược Sư bao gồm:

Thiện danh xưng Cát Tường vương Như Lai sinh hoạt Quang Thắng cụ giới, Ngài được diễn đạt là toàn thân bao gồm màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay buộc phải kết Thí Vô Uý ấnKim dung nhan Bảo quang đãng Diệu Hạnh thắng lợi Như Lai tất cả cõi Tịnh Độ là Viên Mãn hương thơm Tích nắm giới, Ngài bao gồm toàn thân màu vàng nhạt, nhị tay kết Thuyết Pháp Ấn.Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang Âm Tự trên Vương Như Lai, tất cả cõi Tịnh Độ là Diệu Bảo cầm giới, Ngài tất cả toàn thân màu xoàn đỏ, tay đề xuất kết Thí Nguyện ấnVô Ưu về tối Thắng cát tường như ý Vương Như Lai, gồm cõi Tịnh Độ là Vô Ưu núm giới, Ngài gồm toàn thân màu hồng, nhị tay kết Đẳng Trì ấnPháp Hải thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, tất cả cõi Tịnh Độ là Thiện Trụ Bảo Hải cố giới, Ngài có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay cần kết Thí Nguyện ấnPháp Hải Lôi Âm Như Lai, gồm cõi Tịnh Độ là Pháp Tràng cố giới, Ngài bao gồm toàn thân màu sắc vàng, hai tay kết Thuyết Pháp ấnDược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai, bao gồm cõi Tịnh Độ là Tịnh giữ Ly cố giới, Ngài gồm toàn thân greed color ngọc lưu ly, tay trái kết Chánh Định ấn, tay đề xuất kết Thí Nguyện ấn rứa quả A Lỗ Lạt.

Bạn đang xem: Thất phật dược sư

Một số mẫu tượng Phật Dược Sư Đẹp

*
địa chỉ chào bán tượng phật dược sư đẹp nhất
*
tượng phật dược sư bằng bột đá trắng đế khổng lồ đẹp
*
tượng phật dược sư bởi bột đá khoáng vẽ gấm cao cấp
*
tượng phật dược sư bởi bột đá xanh ngọc vẽ hoa 3d
*
tượng phật dược sư bởi bột đá white đế sen viền xoàn đẹp
*
tượng phật dược sư bởi bột đá trắng đế lớn đẹp
*
tượng phật dược sư bởi bột đá xanh ngọc đẹp
*
địa chỉ cung cấp tượng phật dược sư đẹp mắt nhất
*
địa chỉ phân phối tượng phật dược sư đẹp nhất nhất

Ý nghĩa của từng tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Tại trung quốc có 7 cỗ Kinh Dược Sư, trong những số ấy 6 phần nói tới 6 Đức Dược Sư ở Quyển Thượng cùng phần còn lại nói đến Đức Phật Dược Sư lưu lại Ly Quang làm việc quyển hạ. Ý nghĩa của mỗi hình tượng Đức Phật Dược Sư có thể hiểu như sau:

1. Thiện tên tuổi Cát Tường vương vãi Như Lai

Theo tài liệu Phật Giáo, sinh hoạt Phương Đông từ thời điểm cách đó hơn tư căn già sa cõi Phật, có quả đât tên gọi là quang Thắng, Phật hiệu là Thiện danh xưng Cát Tường vương vãi Như Lai, an trụ nghỉ ngơi toà sư tử bằng bảy báu đẹp mắt đẽ, trang nghiêm, tất cả vô lượng người tình tát vay mượn quanh. Quốc độ của Ngài thanh tịnh, rất đẹp đẽ, đất bằng vàng cõi Thiệm Bộ, ngang dọc bằng thẳng trăm ngàn. Đất ngơi nghỉ cõi này mềm mại, bằng phẳng, mùi thơm như mùi hương trời, hoa trái sum suê, tươi tối, cây báu trực tiếp hàng, các ao tắm… 

*
Thiện tên tuổi Cát Tường vương Như Lai toàn thân tất cả màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay cần kết Thí Vô Uý ấn

Ngài gồm phát tám nguyện béo là:

Nếu chúng sanh nào bị bệnh nóng, các bệnh khổ bức bách thân thể, bị chất độc hại làm hại, bị quỷ tử thi hại, bị trù ẻo chí tâm xưng niệm thương hiệu Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ các dịch khổ đó đều tiêu diệt.Nếu bọn chúng sinh câm, điếc, đui, ngọn, cùi hủi, khốn đốn, điên cuồng, chí vai trung phong xưng niệm thương hiệu Ngài vẫn được không thiếu thốn các căn, tiêu diệt các bệnhNguyện các tội vô gián, những nghiệp chướng như tham sảnh si, các hạnh xấu, ko tu điều lành, bỉ báng chánh thánh được tiêu diệt hết và không thể chúng sanh như thế nào bị đoạ vào nẻo ác, nhận ra sự an vui thù win của cõi người.Nguyện cho việc đó sanh được đầy đủ, tương đối đầy đủ thốn cơm ăn uống áo mặc, trân bảo, anh lạc, của cải, ngọa cụ, kỹ nhạc… Nguyện cho việc đó sinh ra khỏi xiềng xích trói buộc, không chịu đau khổ hay bị tiến công đậpNguyện chúng sanh bị nạn hiểm, bao gồm thú dữ có tác dụng hại, khi cất tiếng kêu bự niệm thương hiệu Ngài thì được giải ra khỏi sự lớn bố, phạt khởi trung ương từ, được an lạcNguyện hoá giải các tranh bào chữa kiện tụng, những phiền óc để bọn chúng sanh dùng tâm cho với nhauNếu chúng sanh vào sông biển chạm chán gió lớn, không tồn tại chỗ đậu làm nơi ẩn trú chí tâm niệm thương hiệu Ngài sẽ tiến hành tuỳ ý mang lại chỗ an ổn.

Theo gớm Bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai, nếu tất cả tịnh tín phái nam tử cô gái nhơn nào mong cầu phước đức, ý muốn đoạn trừ các phiền não tụng xưng thương hiệu của Ngài, nồng nhiệt tôn kính, cung kính cúng dường đức Thiện tên tuổi Cát Tường Như Lai thì tất cả tội ác, nghiệp chướng, những bệnh khổ hồ hết được tiêu diệt, còn có thể nguyện ước điều bỏ ra cũng được. 

2. Kim dung nhan Bảo quang quẻ Diệu Hạnh thành tựu Như Lai

Kim nhan sắc Bảo quang đãng Diệu Hạnh thành quả Như Lai ở thế giới Viên Mãn hương Tích ở Phương Đông cách đó hơn sáu căn già sa cõi Phật. Cõi Tịnh Độ của ngài thanh tịnh, rất đẹp đẽ, đất bằng như bàn tay, có mùi thơm, có nhiều ao vệ sinh được trang sức quý bằng các thứ báu, cây thơm làm thành sản phẩm lối, các thứ báu cõi trời treo rù khắp nơi… bọn chúng sanh ở trái đất này không có buồn rầu, đau khổ, phiền não, cũng không có nữ giới.

Khi mới phát tâm thực hành thực tế đạo ý trung nhân tát, Ngài tất cả phát bốn nguyện khủng đó là:

Nếu chúng sanh nào tạo thành vô số nghiệp, thịt hại, cắt đứt mạng sống người khác, sau khi chịu khổ địa ngục, nếu được làm người thì chết yểu, những bệnh, chạm chán lửa, dao, gậy, dung dịch độc làm hại, niệm xưng thương hiệu ngài thì những ác nghiệp đã tạo được tiêu trừ, sống lâu, chưa phải chết oanNếu chúng sanh làm sao tạo thâm hiểm trộm cắp buộc phải đọa nẻo ác, khi làm người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, thường chịu đựng khổ, không được đầy đủ cơm ăn áo mặc, chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài sẽ được tiêu trừ họa nghiệp, không hề thiếu thốn y phục, thực phẩmNếu bọn chúng sanh như thế nào nhờn láo, lấn hiếp, khiêu khích, lúc chí trọng tâm xưng niệm thương hiệu Ngài sẽ phát sinh lòng từ như là như cha mẹNếu bọn chúng sanh như thế nào bị sảnh giận, tham dục, ngây ngô si ràng buộc, huỷ phạm học xứ của Như Lai, tạo hiểm sâu phải chịu khổ ngơi nghỉ địa ngục, chí trung khu xưng niệm thương hiệu Ngài đang được tiêu diệt ác nghiệp, đoạn trừ phiền não, vĩnh viễn không có thối chuyền. 

Cũng theo gớm Bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư lưu Ly quang quẻ Như Lai, nếu có tịnh tín nam giới tử bạn nữ nhơn ý muốn cầu phước đức, khát trọng điểm kính tin, tụng niệm, phát âm thần chú Đại lực của Như Lai hoặc giảng thuyết nghĩa lý, phát chổ chính giữa từ bi, hôm sớm sáu thời rửa ráy rửa sạch sẽ, niềm nở cúng dường, mùi hương hoa đèn đuốc, thọ trì chén quan trai giới thì mặc dù nghiệp chướng nặng cũng rất được tiêu diệt. Khi sắp đến cáo chung, những chư Phật hộ niệm sẽ được hóa sanh trong hoa sen của nước. 

3. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang Âm Tự trên Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang Âm Tự tại Vương Như Lai gồm Phật hiệu là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang quẻ Âm Tự trên Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Phật độ của Ngài thanh tịnh, trang nghiêm, rộng rãi, tất cả cây Thiên diệu hương làm thành hàng lối, nhạc trời thường xuyên trỗi, hoa trời rải khắp nơi, báu trời trang sức đẹp toà sư tử…. Đất ngơi nghỉ Diệu Bảo quả đât mềm mại, mịn màng, không có phiền não, không có nữ giới, những chúng bồ tát Bất thối hóa sanh từ hoa sen. 

*
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang quẻ Âm Tự trên Vương Như Lai hoàn toàn có thể giúp bọn chúng sanh tiêu trừ tội nghiệp, tăng thêm tuổi thọ, điều mong muốn cầu được như ý

Khi bắt đầu phát tâm thực hành thực tế đạo tình nhân tát, Ngài bao gồm phát tám nguyện phệ đó là:

Nguyện bọn chúng sanh chí vai trung phong xưng niệm danh hiệu Ngài được tăng trưởng những căn lành, tương đối đầy đủ y phục, thức nạp năng lượng nước uống, bởi bạc, trân bảo, thoát khỏi những khổ trong đường ácNguyện các chúng sinh mười phương được tàn phá các tội nghiệp đời trước, cảm nhận sự vui phấn khởi của chư thiên, không còn chịu phiền não, rét lạnh, đói khátNguyện những người cô bé bị tham dâm bịt tâm, mang thai liên tục, tạo chịu những đau khổ, nghe hoặc xưng niệm thương hiệu Ngài được tiêu trừ các khổ, sau khoản thời gian xả thân được thiết kế nam nhân.Nguyện chúng sinh từ chỗ tối gặp mặt sáng, quỷ thần xấu ác phát trung tâm từ bi, không trở nên quỷ thần man rợ não loạnNguyện chúng sinh trí tuệ nhát cỏi, không tin Tam bảo trí tuệ tăng đột biến lên, tu học hết tía mươi bảy phẩm trợ đạo, kính tín Tam Bảo. Nguyện bọn chúng sinh ưa thích thấp hèn, quay sườn lưng với Vô lượng nhân tình đề, xả kiến chấp Nhị thừa, Bất thối chuyển nơi Vô thượng giácNguyện bọn chúng sinh khổ não, ai oán rầu, nghiệp lực xấu ác được hủy hoại các sự ai oán khổ, khi bị tiêu diệt hóa sinh trong hoa sen của cõi Phật, tu hành thiện pháp.

Nếu tất cả tịnh tín phái nam tử thiếu nữ nhơn đêm ngày ân cần, chí trung ương cung kính cúng nhường nhịn Đức Phật, xưng niệm danh hiệu Ngài. Sinh sản lập hình tượng, hương thơm đốt, âm nhạc, hương thơm xoa, hương thơm hoa, hương thơm bột, trang nghiêm thờ dường, thọ trì tám phần trai giới vào 7 ngày, khởi trọng tâm từ bi với bọn chúng sanh, nguyện về cõi kia thì tất cả các tội nghiệp được tiêu diệt, các tham lam, dở hơi si, sảnh giận dần dần mỏng bớt, tuổi thọ được tăng thêm, không còn các bệnh dịch khổ, điều muốn cầu được như ý. 

4. Vô Ưu buổi tối Thắng cát tường như ý Vương Như Lai

Vô Ưu về tối Thắng cát tường như ý Vương Như Lai nghỉ ngơi Vô Ưu cụ giới, nằm ở vị trí Phương Đông, từ thời điểm cách đây bảy căn già sa cõi Phật. Phật độ của Ngài nghiêm tịnh, khu đất mềm mai, được gia công bằng những thứ báu mịn, tất cả hương thơm, không tồn tại phiền não, không có tiếng khổ, cũng không có người nàng và thú dữ. Âm nhạc thù chiến thắng vi diệu, củ quả sum suê, cây báu thẳng hàng, nước thơm tràn đầy… 

Ngài tất cả phát tứ nguyện bự là:

Nguyện bọn chúng sanh làm sao bị khổ não ràng buộc chí vai trung phong xưng niệm thương hiệu Ngài thì những ưu bi hại não được tiêu diệt, có thể sống lâu an ổnNếu bọn chúng sanh nào chế tạo ra ác nghiệp, sanh nơi u tối trong địa ngục, chịu khổ não, nghe hoặc chí chổ chính giữa xưng niệm danh hiệu Ngài, Ngài tự thân phạt sáng, chiếu soi người đó, giúp hủy diệt nghiệp chướng, giải thoát khỏi các khổ, tùy ý dìm vui sướngNếu chúng sanh nào liền kề sanh, chế tạo ra nghiệp ác, tà dâm, trộm cướp, được làm thân fan thì bị tiêu diệt yểu, dịch tật, nghèo hèn, không được đầy đủ cơm ăn áo mặc, chịu nhiệt lạnh, đói khát được đầy đủ cơm nạp năng lượng áo mặc, bà nhỏ hiền thiện, thân tướng sáng sủa chói, khả ái.Nguyện chúng sanh nghe được danh hiệu, chí trọng điểm xưng niệm thương hiệu Ngài không biến thành dược xoa, quỷ thần quấy nhiều, phát trung khu từ bi, bay khỏi những khổ

Khi tứ nguyện phệ của Phật Vô Ưu về tối Thắng như ý cát tường Vương Như Lai sẽ phát, nếu chúng sanh làm sao nghe danh hiệu, cung kính, chí tâm cúng dường, lễ bái, xưng niệm danh hiệu Ngài sáu ngày đêm, phát trung tâm từ ảm đạm xót chúng sanh thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát ra khỏi buồn khổ, được hóa sinh trong hoa sen cõi Phật, được chư thiên hộ vệ. 

5. Pháp Hải thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Theo lời giảng của Phật mê thích Ca Mâu Ni, Pháp Hải chiến hạ Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai làm việc Thiện Trụ Bảo Hải nắm giới, nằm ở Phương Đông cách đây hơn chín căn già sa Phật độ. Phật độ của Ngài công đức trang nghiêm, như nhau với quả đât của Như Lai Thượng Diệu Bào. 

*
Pháp Hải chiến hạ Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay đề nghị kết Thí Nguyện ấn

Trước khi thành Phật, Ngài tất cả phát tứ nguyện to là:

Nguyện chúng sinh tạo những ác nghiệp làm tổn sợ sinh mạng, có tác dụng cò, trồng trọt, cày bừa, sinh lòng kiêu mạn, coi thường chê tín đồ khác, lập ra chiến trận, thường thao tác sát hại, nghe danh, chí trọng điểm xưng niệm danh hiệu Ngài đang tuỳ tâm được đầy đủ, đồ dùng đời sống không hẳn tìm cầu, hướng trung tâm tu thiện nghiệpNguyện bọn chúng sanh liền kề sanh, sinh sản mười nghiệp ác đề xuất đọa địa ngục, nghe danh, chí trọng tâm xưng niệm thương hiệu ngài sẽ tiến hành thành tựu mười thiện đạo, không hẳn đọa nẻo ácNguyện chúng sinh bị chịu ảnh hưởng người khác, ko được từ bỏ tại, bị gông xiềng xiềng xích ràng buộc, bị cực hình nghe danh hiệu Ngài, chí trung khu xưng niệm thì được bay khỏi các ách nạn.Nguyện bọn chúng sanh nào chế tạo ra nghiệp ác, theo tà kiến hỏng thối, ưa chuộng nẻo tà, thiếu tín nhiệm Tam bảo, huỷ báng kinh Phật… trả sử được gia công người thì mù mù, xa lìa chánh đạo, không có mắt tuệ, giả dụ nghe danh hiệu, chí trọng tâm xưng niệm Ngài thì sẽ tiến hành thoát khỏi các nạn, nhận thấy sự vui thắng dịu, chánh niệm hiện tiền. 

6. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Theo lời giảng của Phật mê say Ca Mâu Ni, Pháp Hải Âm Như Lai ở trái đất Pháp Tràng Phương Đông, bí quyết cõi Phật này hơn tám căn già sa. Quốc độ của Ngài thanh tịnh, sạch mát sẽ, làm từ pha lê, có ánh sáng và mừi hương ngào ngạt, bậc thềm làm bằng vàng bạc, thành quách bằng báu đồ gia dụng màu xanh… Cây thiên hương báu ngay mặt hàng thẳng lối, trên những nhánh cây treo những dải lụa trời, linh báo mọi nơi, gió vơi thoáng qua có âm nhạc vi diệu, hoa thiên diệu hương thơm rơi mọi lối, tứ phía gồm ao tắm, nước thơm tràn đầy. 

Khi tu hành nhân tình tát, Ngài tất cả phát ra bốn nguyện phệ là:

Nguyện bọn chúng sanh xa lìa trung tâm Vô thượng ý trung nhân đề, đối với Tam bảo không tịnh tín trở nên vô minh tà huệ, sanh chánh tín cùng với Tam bảoNguyện bọn chúng sanh ở chốn bia địa, gần bạn ác sinh sản tội nghiệp, sau thời điểm chết đọa nẻo ác sau khi nghe thương hiệu Ngài được tiêu trừ nghiệp chướng, không đọa nẻo ác, gặp mặt được thiện tri thứcNguyện bọn chúng sanh thiếu thốn, do cầu đề xuất tạo nghiệp ác khi nghe danh hiệu Ngài sẽ được đầy đủNguyện bọn chúng sanh do hiểm độc đời trước đề xuất làm sợ hãi lẫn nhau, lúc nghe đến danh hiệu, chí trung ương xưng niệm Ngài vẫn phát trung ương từ bi, thực hành từ bi tin vui xả, không còn hỗ trợ tổn hại nhau. 

Nếu gồm tịnh tín thiện phái mạnh tín nàng nào nghe danh hiệu, chí trung ương lễ kính, cúng dường, thọ trì, niệm tụng thương hiệu Đức Phật sẽ tiến hành tiêu trừ nghiệp chướng, tâm bồ đề thối chuyển, sanh mang đến chỗ hay được thấy Phật, sống lâu, ko bệnh, khi chết được sinh trong nước kia, được không hề thiếu sung túc, sinh sống tuỳ ý khá đầy đủ thốn gì. 

7. Phật Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai

Phật Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Vương Như Lai là tôn chủ của trái đất Tịnh lưu lại Ly, giải pháp cõi Phật mười căn già sa cõi Phật. Ngài bao gồm thân color xanh lưu lại ly, có 32 tướng tốt và 18 vẻ đẹp. Phật độ của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không tồn tại người nữ, không có dục nhiễm, không có âm thanh đau khổ của ba đường ác. Đất bởi lưu ly trong sáng, hành lang, cửa sổ, màn lưới, cung điện, thành quánh… rất nhiều làm bằng bày báu, công đức nghiêm túc như quả đât Cực Lạc làm việc phương Tây. 

*
Phật Dược Sư lưu Ly quang quẻ Như Lai là tôn công ty của trái đất Tịnh lưu giữ Ly, body Ngài có màu xanh lá cây ngọc giữ ly

Khi bắt đầu phát tâm tu hành bồ tát, Ngài có phát 12 nguyện to là:

Phát hào quang, từ bỏ thân sáng sủa chói, chiếu sáng phần lớn chúng sinhCho chúng sanh thấy được ánh sáng của NgàiCho chúng sanh được như sở nguyệnDẫn dắt chúng sinh đi trên phố Đại thừaGiúp bọn chúng sanh giữ giới hạnhChữa những bệnh do sáu giác quan sinh raChữa các bệnh về thân tâm cho chúng sanhCho thanh nữ được tái sinh thành nam giới giớiDắt dắt bọn chúng sanh từ tà kiến trở về chủ yếu đạoTránh chúng sanh sinh sinh sống cõi ác với được sinh làm việc cõi lànhGiúp bọn chúng sanh do đói khát mà tạo ác niệm được tuỳ ý no đủNguyện bọn chúng sanh không được đầy đủ y phục, bị nóng lạnh bức bách được vừa đủ y phục, xa lìa khổ não

Ý nghĩa của cục tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Mỗi tôn tượng của bộ tượng Thất Phật Dược Sư hầu như có chân thành và ý nghĩa riêng, mỗi Ngài đều có những đại nguyện riêng. Tuy nhiên, tựu thông thường thì việc thờ cỗ tôn tượng Thất Phật Dược Sư rất có thể mang những ý nghĩa sâu sắc sau:

Nhờ vào năng lượng bộ nguyện của những Ngài, khi thọ trì, lễ bái, bái dường, chí trung tâm lễ kính những Ngài sẽ giúp ta xong xuôi sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh dịch khổ, thâm trọng điểm an lạc, tiêu trừ bệnh khổ, nhận thấy phước báo vô lượngViệc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí trọng điểm lễ kính các Ngài sẽ tiến hành tiêu trừ nghiệp chướng, ko bệnh, sinh sống lâu, thoát khỏi buồn khổ, toàn bộ tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ hầu như được tiêu trừ, còn rất có thể nguyện ước điều chi cũng được và còn được hóa sinh trong hoa sen cõi Phật, được chư thiên hộ vệ. Việc bái tượng, lễ bái những Ngài để giúp ta vạc tâm ba thí, thực hành từ bi tin vui xả, phát trọng điểm tu học, sinh chánh tín với Tam bảo, một số loại bảo tham dâm, sân hận, thoát ra khỏi gông cùng ràng buộc, không bị phụ thuộc người khác, không hề thiếu thốn cơm ăn áo mặc, được khá đầy đủ ấm noBộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư như một phương pháp chữa bệnh bao gồm yếu tố bí ẩn trong y học Tây Tạng. Một trong những nghi thức như tụng niệm thần chú, cúng dường, lễ bái. Thiền định trên đá Lapis cũng khá được mang đến tác dụng cho mức độ khoẻ, tăng tác dụng chữa bệnh.

Một số chú ý khi thờ bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư

Khi thờ cỗ tôn tượng Thất Phật Dược Sư trên nhà, gia chủ cần lưu ý một số vụ việc sau đây:

Việc thờ, thỉnh tượng Phật thì nên bắt đầu từ sự thành tâm, không nên triển khai khi ngẫu hứng, chỉ nên thỉnh khi một lòng hướng thiện, bao gồm tâm chánh tín Tam bảo.Ngày xuất sắc để thỉnh Phật là ngày vía Phật, ngày mùng 1, 15 và các ngày lễ đặc trưng trong Phật Giáo. Ngày vía Phật Dược Sư là ngày 30/9, tuy nhiên, trong đạo phật thường không quan niệm ngày xấu ngày tốt, đặc biệt quan trọng vẫn là việc thành trung khu của gia chủ
*
Trước lúc thỉnh tôn tượng Thất Phật Dược Sư, gia chủ đề nghị chủ bị bàn thờ Phật đầy đủ, chu đáoTrước khi thỉnh Phật, cần chuẩn bị chu đáo, đề nghị làm lễ khai quang điểm nhãn, lễ rước và lễ an vị, khi rước tượng Phật về thì đi liền mạch một mạch, không để tượng lên bàn và ghế hay ngẫu nhiên nơi nào, đề nghị thượng an tượng Phật lên bàn thờ Nên tham khảo ý kiến của chuyên viên phong thuỷ và những sư thầy để thực hiện các nghi lễ đúng cách. Giữa những ngày thỉnh tượng nên nạp năng lượng chay, trì tụng thập chú, tụng gớm Phật.Khi thờ tượng Phật, nên được đặt bàn thờ tại vị trí trung tâm của ngôi nhà, hướng bàn thờ cúng nhìn ra cửa bao gồm hoặc bàn công, không đặt bàn thờ tổ tiên ở phòng có phòng khác đè lên. Ko đặt bàn thờ cúng Phật ở các hướng như bên bếp, chống ngủ, công ty vệ sinh, bậc thang vì như vậy là vô học với Tam Bảo.Không bái thần thánh khi đang thờ Phật, nếu thờ gia tiên thì đặt bàn thờ tổ tiên gia tiên ở bên trái hoặc bên bắt buộc Phật để những Ngài biến đổi đệ tử của Đức Phật.Không bái ổi, măng cụt, vật mặn… chỉ nên dùng hoa quả tươi, hoa tươi, trang bị chay nhằm cúng. Đặc biệt, hoàn hảo và tuyệt vời nhất không đặt mẫu giấy tiền, đá quý mã, bùa chú lên bàn thờ Phật.

Xem thêm: Cổng Trường Mở Ra Phương Thức Biểu Đạt Của Bài Cổng Trường Mở Ra

Tóm lại, cỗ tôn tượng Thất Phật Dược Sư có ý nghĩa sâu sắc giúp chúng sanh đoạn trừ các phiền não, tiêu trừ những bệnh khổ, có cuộc sống đủ đầy nóng no, được như sở nguyện, đều mong cầu được như ý. Bài toán cầu nguyện Đức Phật Dược Sư sẽ giúp tâm họ được tịnh hoá, được khoẻ to gan sống lâu, cắt được cơn đau thể xác và thoát ra khỏi những nỗi khổ trong lòng hồn.