" class="title-header">Thao tác nào sau đây không bắt buộc là thao tác cập nhật dữ liệu? A. Nhập dữ liệu lúc đầu B. Sửa những dữ liệu chưa tương xứng C.


Bạn đang xem: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

*

45 điểm

Trần Tiến


Thao tác nào tiếp sau đây không cần là thao tác update dữ liệu?A. Nhập dữ liệu ban đầuB. Sửa những dữ liệu chưa phù hợpC. Thêm phiên bản ghiD. Xào luộc CSDL thành phiên bản sao dự phòng
*Xem thêm: Top 20 886 Nghĩa Là Gì ? Mật Mã Tình Yêu ⇒By Tiếng Trung Chinese

Trả lời: thao tác update dữ liệu:+ Nhập tài liệu ban đầu+ Sửa những tài liệu chưa phù hợp+ Thêm bản ghi+ Xóa bạn dạng ghiĐáp án: D

Trả lời: thao tác cập nhật dữ liệu:+ Nhập dữ liệu ban đầu+ Sửa những tài liệu chưa phù hợp+ Thêm bản ghi+ Xóa bạn dạng ghiĐáp án: D