Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là 1,67.10-27kg và điện tích là 1,6.10-19C. Lấy g = 10m/s2, tính vận tốc của proton: 

A. 3.10-3m/s B. 2,5.10-3m/s C. 1,5.10-3m/s D. 3,5.10-3m/s


Bạn đang xem: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

Bạn đang xem: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ.


Đăng bởi: glaskragujevca.net

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ.


*
glaskragujevca.net Send an email Tháng Năm 4, 2022
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger Share via Email Print
*

Các quan hệ tài sản phát sinh trong quá trình sinh hoạt, tiêu dùng của cán nhân, tổ chức là đối tượng điều chỉnh của ngành luật nào sau đây?


Nếu doanh nghiệp quyết định bỏ qua những khác biệt của các đoạn thị trường và thâm nhập toàn bộ thị trường lớn với một sản phẩm thống nhất thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp thực hiện Marketing ……


Do quán của mình vắng khách, trong khi quán của chị S khách ra vào tấp nập nên chị K và anh M đã dàn dựng clip sai sự thật về việc bán hàng của S và đưa lên Facebook. Anh U chia sẻ bài viết của K cho em F. Việc kinh doanh của chị S bị đổ bể hoàn toàn do nhiều người phản đổi chị S. Trong trường hợp này, hành vi của ai không vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?


Trong các bản vẽ mà em đã học nội dung bảng kê có trong loại bản vẽ nào? 


*

Cho 11 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí) thấy có 12,8 g S tham gia phản ứng, tính mFe có trong 11g hỗn hợp?
Xem thêm: Fan Tiếng Việt Là Gì - Fan Là Gì, Nghĩa Của Từ Fan

*

Cho hình vuông có đường chéo là 6( dm ) thì diện tích là ?