Tài khoản 152 – Nguyên liệu, đồ vật liệu dùng để phản ánh trị giá bán hiện gồm và tình hình biến hễ tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật tư trong kho của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Tài khoản nguyên vật liệu

Nguyên liệu, đồ dùng liệu của doanh nghiệp là những đối tượng người tiêu dùng lao động mua ngoài hoặc tự chế tao dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phân loại như sau:

Nguyên liệu, vật tư chính;Vật liệu phụ;Nhiên liệu;Phụ tùng rứa thế;Vật liệu với thiết bị xây dựng cơ bản.

II. Hạch toán tài khoản này đề nghị tôn trọng một vài quy định sau:

1. Kế toán tài chính nhập, xuất tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên thông tin tài khoản 152 cần được triển khai theo nguyên lý giá gốc chính sách trong chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho”. Ngôn từ trị giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật tư được khẳng định tuỳ theo từng mối cung cấp nhập. Giá gốc của nguyên liệu, vật tư mua ngoài, bao gồm: Giá cài ghi bên trên hoá đơn, thuế nhập khẩu đề xuất nộp, thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu đề xuất nộp (nếu có), giá thành vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,. . . Nguyên liệu, vật liệu từ nơi download về mang đến kho của doanh nghiệp, công tác làm việc phí của cán bộ thu mua, giá cả của thành phần thu thiết lập độc lập, các ngân sách chi tiêu khác có liên quan trực sau đó việc thu mua nguyên liệu và số hao hụt tự nhiên trong định nấc (nếu có): Trường đúng theo doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ thì quý giá của nguyên liệu, vật tư mua vào được phản chiếu theo giá chỉ mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của thương mại dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, giá thành gia công,. . . được khấu trừ cùng hạch toán vào thông tin tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” (1331). Trường đúng theo doanh nghiệp thiết lập nguyên liệu, vật tư dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc dùng cho vận động sự nghiệp, phúc lợi, dự án công trình thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản chiếu theo tổng giá chỉ thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có). Đối cùng với nguyên liệu, vật tư mua bằng ngoại tệ thì bắt buộc được quy ra Đồng vn theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn hoặc tỷ giá giao dịch thanh toán bình quân trên thị phần ngoại tệ liên bank do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nhiệm vụ để ghi đội giá trị nguyên liệu, vật tư nhập kho. Giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật tư tự chế biến, gồm những: Giá thực tiễn của nguyên liệu xuất sản xuất và giá cả chế biến. Giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài tối ưu chế biến, gồm những: Giá thực tiễn của nguyên liệu, vật tư xuất mướn ngoài gia công chế biến, ngân sách chi tiêu vận chuyển vật tư đến nơi chế biến và trường đoản cú nơi chế biến về đối kháng vị, tiền thuê ngoài tối ưu chế biến. Giá nơi bắt đầu của vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cp là giá thực tiễn được những bên thâm nhập góp vốn liên kết kinh doanh thống nhất nhận xét chấp thuận.

2. Bài toán tính trị giá của nguyên liệu, vật tư tồn kho, được tiến hành theo 1 trong những bốn phương thức quy định trong chuẩn chỉnh mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”:

Phương pháp giá đích danh;Phương pháp trung bình gia quyền sau các lần nhập hoặc cuối kỳ;Phương pháp nhập trước, xuất trước;Phương pháp nhập sau, xuất trước.

Xem thêm: Tại Sao Nói Sự Ra Đời Của Ba Tổ Chức Cộng Sản Vào Năm 1929 Là Xu Thế Tất Yếu Của Cách Mạng Việt Nam

Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá nào thì phải đảm bảo tính nhất quán trong cả niên độ kế toán.

3. Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải triển khai theo từng kho, từng loại, từng nhóm, máy nguyên liệu, trang bị liệu. 4. Trường vừa lòng doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán vào kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật dụng liệu, thì vào cuối kỳ kế toán đề nghị tính hệ số chênh lệch thân giá thực tế và giá bán hạch toán của nguyên liệu, vật liệu để tính giá thực tiễn của nguyên liệu, vật liệu xuất sử dụng trong kỳ theo công thức:

*

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN
*

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN
*

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CƠ BẢN
*