Thêm –est vào sau tính tự hoặc trạng trường đoản cú ngắn (short adj/ adv) hoặc tính từ gồm hai âm tiết tận cùng bằng –er, -ow, -ly, -le.

Bạn đang xem: So sánh hơn của old

Ví dụ:

Thêm the most vào trước tính tự hoặc trạng từ dài (long adj/ adv)

Ví dụ

:

Ví dụ:

I’m the happiest man in the world. (Tôi là người phụ nữ hạnh phúc)Love is the most important thing. (Tình yêu thương là điều quan trọng nhất)He worked the hardest of the three workers. (Trong bố công nhân, anh ta làm cho việc chịu khó nhất.)Jane speaks Spanish the most fluently in her class. (Trong lớp, Jane nói giờ Tây Ban Nha giữ loát nhất.)

So sánh nhất hoàn toàn có thể được bửa nghĩa bởi much hoặc by far.

Ví dụ:

Amy is the smartest by far. (Amy sáng dạ nhất, hơn mọi fan nhiều)Nicolai’s English was much the worst. (Tiếng Anh của Nicolai tệ nhất, tệ hơn mọi người nhiều)

Hình thức so sánh bất phép tắc (Irregular comparison)

Một số tính từ và trạng tự có bề ngoài so sánh hơn và đối chiếu hơn độc nhất vô nhị bất nguyên tắc (không theo quy nguyên tắc –er/ -est; more/ most)

Adj/ AdvSo sánh hơnSo sánh hơn nhất
Good/ wellBetterbest
Bad/ badlyWorseWorst
Many/ muchMoremost
Littlelessleast
FarFarther/ furtherFarthest/ furthest
oldOlder/ elderOldest/ eldest

Cả farther/ farthest cùng further/ furthest đều rất có thể được dùng để làm chỉ khoảng tầm cách. Không có sự khác nhau về nghĩa.

Ví dụ:

The way from here to lớn the subway station is farther/ further than to the bus stop. (Từ đây mang đến trạm xe năng lượng điện xa hơn đén trạm xe cộ buýt)York is the farthest/ furthest town of the three. (York là thị trấn xa tuyệt nhất trong bố thị trấn.)

+ Further còn tồn tại nghĩa ‘thêm nữa, rộng nữa’ (farther không có nghĩa này

Ví dụ:

Let me know if you have any further news. <=any more news> (Nếu chúng ta có thêm thông tin gì thì hãy cho tôi biết nhé.)

Elder, eldest rất có thể được sử dụng làm tính từ bỏ (đứng trước danh từ) hoặc đại từ bỏ (không bao gồm danh tự theo sau) gắng cho older/ oldest nhằm chỉ sự nhiều tuổi hơn. Chúng chủ yếu được dùng để làm so sánh những thành viên trong và một gia đình.

Ví dụ:

My elder/ older brother is a pilot. (Anh tôi là phi công.)He’s the elder (son) of her two son. (Anh ấy là nam nhi lớn trong hai nam nhi của bà ta.)His eldest/oldest daughter got married last year. (Con gái đầu của anh ấy ta đang lập gia đình năm ngoái.)Are you the eldest/ oldest (person) in your family? (Anh có phải là con đầu trong bên không?)

+ Elder không được dùng với than trong cấu trúc so sánh hơn, vì chưng vậy chỉ  dùng older.

Ví dụ:

He’s two years older than me. (Anh ấy lớn hơn tôi nhị tuổi.)

Một số điểm cần nhớ

So sánh nhất được sử dụng khi đối chiếu ba đối tượng trở lên. Khi trong nhóm chỉ bao gồm hai đối tượng, ta hay được dùng so sánh hơn.

Ví dụ:

I lượt thích Betty & Maud, but I think Maud is the nicer of the two. (Tôi mê say Betty và Maud, nhưng mà tôi cho rằng trong hai người Maud dễ thương hơn.)

More và most được dùng cho những trạng từ bỏ tận cùng là –ly

Ví dụ:

more slowly, more quietly, more easily, more seriously, more carefully….

Nhưng cùng với trạng từ bỏ early, ta không dùng ‘more early/ most early’ mà nên dùng ‘earlier/ earliest’.

Ví dụ:

This morning I got up earlier than usual. (Sáng ni tôi ngủ dậy sớm hơn số đông ngày.)

Một số tính từ bao gồm hai âm tiết hoàn toàn có thể có cả hai hình thưucs đối chiếu (-er/ more và –est/ most): clever, common, cruel, gentle, narrow, pleasant, polite, quiet, simple, stupid.

Ví dụ:

It’s too noisy here. Can we go somewhere quieter/ more quiet? (Ở đây ồn quá. Bọn họ đi chỗ nào đó yên ổn tĩnh rộng nhé?)He is the cleverest/ the most clever in his class. (Anh ấy thông minh duy nhất lớp.)

More với the most được dùng cho tính từ bao gồm 3 âm ngày tiết trở lên, bên cạnh những từ phản nghĩa của các tính từ có 2 vần tận cùng bởi –y.

Ví dụ:

unhappyUnhappierunhappiest
untidyuntidieruntidiest

+ một số trong những tính từ bỏ ghép nhưu good-looking hoặc well-known có thể có hai phương pháp so sánh.

Ví dụ:

*

Less và least là các từ phản nghịch nghĩa của more với most, được dùng để miêu tả sự không bằng nhau ở tại mức độ không nhiều hơn, hoặc không nhiều nhất.

Ví dụ:

He’s got less enthusiastic than he used to have (Anh ta kém vồ cập hơn trước.)The least expensive holidays are often the most interesting. (Những kì nghỉ ít tốn kém nhất thường thú vui nhất)

Tính tự hoặc trạng từ đối chiếu nhất rất có thể dùng mà không có danh tự theo sau thời điểm danh từ đang hoặc sẽ tiến hành đề cập đến.

Ví dụ:

This room is the warmest in the house. (Căn phòng này là căn phòng ấm nhất trong nhà)It’s the warmest of three room. (Đó là căn phòng nóng nhất trong bố căn phòng.)

Sau hiệ tượng so sánh nhất, bọn họ thường dùng những giới trường đoản cú in hoặc of. In được dùng với danh từ bỏ đếm được số ít nhằm chỉ một xứ sở (country, city, town, building, etc.), một đội chức hoặc một nhóm người (class, team, family, company, etc.); of được dùng để chỉ khoảng chừng thời gian xác định hoặc cần sử dụng trước danh trường đoản cú đếm được số những chỉ một trong những lượng xác minh người hoặc vật.

Ví dụ:

Who is the best player in the team? (Ai là cầu thủ nghịch hay độc nhất vô nhị trong đội?)It’s the most expensive hotel in Oxford. (Đó là khách hàng sạn đắt nhất nghỉ ngơi Oxford.)August is the wettest of the year. (Tháng Tám là tháng tất cả mưa những nhất trong năm.)She is the most beautiful of the three sisters. (Cô ấy xinh độc nhất trong ba chị em.)

Trong lối văn thân mật, đại từ có tác dụng tân ngữ (me, him, us, them,…) thường được sử dụng sau than với as. Đại từ cai quản ngữ (I, he, we, they…) và rượu cồn từ thường được sử dụng trong lối văn trọng thể hơn.

Ví dụ:

Mạo trường đoản cú the đứng trước tính từ ở đoạn vị ngữ (predicative adjectives) với trước trạng tự (adverbs) trong bề ngoài so sánh nhất đôi lúc được bỏ đi trong lối văn thân mật.

Xem thêm: Em Hay So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Và Phong Trào Cần Vương (1885

Ví dụ:

Which of the boys is (the) strongest? (Trong những cậu bé bỏng đó đứa nào khỏe khoắn nhất?) He can run (the) fastest. (Anh ta chạy cấp tốc nhất.)

Tuy nhiên lúc ở dạng đối chiếu nhất tại đoạn vị ngữ được sử dụng với một tổ từ khẳng định thì không được bỏ the

Ví dụ:

This dictionary is the best I could find. (Cuốn từ điển này là cuốn tuyệt nhất nhưng tôi kiếm tìm được.) She was the quickest of all the staff. (Cô ấy là fan nhanh nhẹn nhất trong toàn bộ các nhân viên.) 

Không cần sử dụng the khi so sánh cùng một người hay một vật nghỉ ngơi những trường hợp khác nhau.

Ví dụ:

He’s nicest when he’s had a few drinks (Anh ấy tử tế nhất khi đã uống vài ba ly.)

Most + adj thỉnh thoảng được sử dụng với nghĩa very

Ví dụ:

The book you lent me was most interesting. <= very interesting> (Cuốn sách chúng ta cho tôi mượn khôn xiết hay.)