*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit" width="932">

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu chi tiết về sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit nhé!

1. Axit là gì?

- Axit là một hợp chất hóa học bao gồm công thức HxA, tất cả vị chua cùng tan được trong nước để tạo ra dung dịch tất cả nồng độ pH 2. Có những loại axit nào? Phân loại axit

Axit được phân loại dự vào một số tiêu chuẩn như sau:

2.1. Dựa vào tính chất hóa học của axit

-Axit mạnh: Axit clohydric HCl, axit sulfuric H2SO4, axit nitric HNO3,…

-Axit yếu: Hydro sunfua H2S, axit cacbonic H2CO3,…

2.2. Dựa vào nguyên tử oxy

-Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF…

-Axit gồm oxi:H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3…

2.3. Phân loại khác

-Axit vô cơ: HCl, H2SO4, HNO3,…

-Axit hữu cơ – RCOOH: CH3COOH, HCOOH,…

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 2)" width="698">

3. Biện pháp xác định độ mạnh, yếu của axit

-Dựa vào sự linh động của nguyên tử Hydro vào axit đó. Nếu H càng linh động, tính axit càng mạnh cùng ngược lại.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hcl

-Với những axit có oxy trong cùng một nguyên tố, càng không nhiều oxy, axit càng yếu

HClO4> HClO3> HClO2> HClO

-Với những axit của nguyên tố trong thuộc chu kỳ, khi những nguyên tố ở hóa trị cao nhất, nguyên tố trung tâm tất cả tính phi kim càng yếu thì axit đó càng yếu.

HClO4> H2SO4> H3PO4

-Với axit của nguyên tố cùng nhóm A

+ Axit có oxy: Tính axit tăng dần từ dưới lên: HIO444

+ Axit không có oxy: Tính axit giảm dần từ dưới lên: HI > HBr> HCl> HF

-Với axit hữu cơ RCOOH

+ Nếu R đẩy electron (gốc R no) thì tính axit giảm

HCOOH> CH3COOH> CH3CH2COOH> CH3CH2CH2COOH> n-C4H9COOH.

+ Nếu R hút e (gốc R ko no, thơm hoặc gồm nguyên tố halogen,…), tính axit sẽ mạnh

4. Những tính chất của axit

4.1 Tính chất vật lý của axit

-Tan vào nước, có vị chua.

-Khi tiếp xúc với axit mạnh, bao gồm cảm giác đau nhói.

-Là chất điện li nên bao gồm thể dẫn điện.

4.2 Tính chất hóa học của axit

-Làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím, giấy chỉ thị pH, dung dịch phenol phtalein).

-Tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối cùng giải phóng hydro. Đối với axit sulfuric và axit nitric đặc nóng tất cả thể tác dụng với hầu hết những kim loại, tạo khí lưu huỳnh dioxit SO2(H2SO4) hoặc nito dioxit NO2(HNO3)

HCl + sắt -> FeCl2 + H2

2Fe + 6H2SO4-> Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

-Tác dụng với bazo tạo thành muối với nước

Cu(OH)2+ H2SO4-> CuSO4 + 2H2O

-Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối + nước

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2

FeO + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

-Tác dụng với muối tạo muối mới cùng axit mới

4.3 Điều kiện xảy ra phản ứng

-Muối phản ứng là muối tan.

-Muối mới không tan trong axit mới.

-Sản phẩm gồm chứa một chất kết tủa hoặc bay hơi.

H2SO4+ BaCl2→ BaSO4(r) + 2HCl

K2CO3+ 2HCl → 2KCl + H2O + CO2

(axit cacbonic phân hủy ra nước và khí cacbonic)

Axit axetic

Công thức phân tử: C2H4O2

Phân tử khối: 60

a. Tính chất vật lí của Axit axetic

-Axit axetic là chất lỏng, ko màu, vị chua, tung vô hạn trong nước.

b. Cấu tạo phân tử của Axit axetic

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 3)" width="622">

Mô hình phân tử của Axit axetic ở dạng rỗng với đặc

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 4)" width="406">

-Công thức rút gọn: CH3– COOH

-Nhóm (–COOH) này làm cho phân tử tất cả tính axit

c. Tính chất hóa học của Axit axetic

Axit axetic bao gồm tính chất của một axit không?

-Axit axetic là một axit hữu cơ mang tính chất chất của một axit. Mặc dù nhiên, axit axetic là một axit yếu.

-Làm hóa hồng quỳ tím

-Tác dụng với kim loại:

2CH3COOH + Zn→ (CH3COO)2Zn + H2↑ (có sủi bọt khí không màu)

-Tác dụng với bazơ:

CH3COOH + NaOH→CH3COONa + H2O

(chứng minh phản ứng đã xảy ra bằng bí quyết cho chất chỉ thị màu sắc phenolphtalein vào dung dịch kiềm trước thấy dung dịch color hồng, sau đó kiềm bị trung hòa - nhân chính bởi axit có tác dụng màu hồng nhạt dần rối mất hẳn)

-Tác dụng với oxit bazơ:

2CH3COOH + CuO (bột, màu đen)→ (CH3COO)2Cu + H2O (dung dịch Cu2+màu xanh lam)

-Tác dụng với muối:

2CH3COOH + CaCO3→ (CH3COO)2Ca + CO2↑+ H2O (có sủi bọt khí không màu)

-Một số clip tiến hành các phản ứng minh họa mang lại tính axit của CH3COOHnhư sau:

Axit axetic bao gồm phản ứng với rượu etylic không?

-Cách tiến hành:Các em để ý quan sát thí nghiệm sau:

-Hiện tượng:Trong ống nghiệm bao gồm chất lỏng ko màu, mùi thơm, ko tan trong nước, nổi bên trên mặt nước.

-Giải thích:Rượu etylic tác dụng với axit axetic tạo etyl axetat theo phản ứng

C2H5OH + CH3COOHCH3COOC2H5+ H2O

d. Ứng dụng của Axit axetic

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 5)" width="468">Ứng dụng của Axit axetic

e. Điều chế

f. Tổng kết

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 6)" width="926">Sơ đồ tư duy bài Axit axetic

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu etylic (có xúc tác axit). Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn đã bao gồm 44% lượng axit chuyển thành este. Tính khối lượng những chất thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn:

-Lượng axit axetic thâm nhập phản ứng là:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 7)" width="829">

-Phương trình phản ứng:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 8)" width="426">

-Khối lượng axit axetic còn lại là: 180 – 79,2 = 108,8 (gam)

-Khối lượng rượu etylic còn lại là: 138 – 60,72 = 77,28 (gam)

-Khối lượng este thu được là: 116,16 (gam)

Bài 2: đến 150ml dung dịch axit axetic tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,26 gam chất rắn khan. Tính nồng độ mol của dung dịch axit axetic ban đầu.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2019

Hướng dẫn:

-Vì đề bài xích không phân tích là mang lại tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ tốt dư bắt buộc sản phẩm sau khi cô cạn dung dịch sẽ chứa muối CH3COONa và có thể có thêm NaOH rắn, khan.

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH→CH3COONa + H2O

a (mol)→ a (mol)→a (mol)

-Gọi số mol NaOH dư là b

-Ta có: Tổng số mol của NaOH là: a + b = 0,5.0,1 = 0,05 (1)

-Số gam chất rắn khan thu được là: 82a + 40b = 3,26 (2)

-Từ (1) và (2) ta gồm hệ phương trình:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 9)" width="834">

-Nồng độ mol của axit axetic ban đầu là:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 10)" width="393">