XÁC ĐỊNH TRỤC ĐỐI XỨNG, TỌA ĐỘ ĐỈNH, GIAO ĐIỂM VỚI TRỤC TUNG TRỤC HOÀNH CỦA PARABOL

XÁC ĐỊNH TRỤC ĐỐI XỨNG, TỌA ĐỘ ĐỈNH, GIAO ĐIỂM VỚI TRỤC TUNG TRỤC HOÀNH CỦA PARABOL
Table Of Contents:
*

Hàm bậc nhị là gì

Hàm nhiều thức bậc nhị được hotline là hàm bậc hai. Chủ yếu thức, f (x) = ax 2 + bx + c là hàm bậc hai, trong những số ấy a, b cùng c là hằng số thực và a ≠ 0 cho toàn bộ các quý hiếm của x. Đồ thị của hàm số bậc hai là 1 trong những parabol.

Bạn đang xem: Phương trình trục đối xứng

*

Cách tra cứu trục đối xứng của Hàm số bậc nhị

Bất kỳ hàm bậc hai nào cũng hiển thị đối xứng ngang qua trục y hoặc một con đường thẳng tuy nhiên song với nó. Trục đối xứng của hàm số bậc hai hoàn toàn có thể được search thấy như sau:

f (x) = ax 2 + bx + c trong các số ấy a, b, c, x∈R và a 0

Viết x thuật ngữ như một hình vuông đầy đủ họ có,

*

Bằng cách bố trí lại các điều khoản của phương trình trên

*

Điều này ý niệm rằng, cùng với mỗi giá trị rất có thể f (x) bao gồm hai quý hiếm x tương ứng. Điều này hoàn toàn có thể được thấy rõ trong sơ thiết bị dưới đây.

*

hầu hết giá trị này được định vị,

*

khoảng cách bên trái và bên yêu cầu của giá trị -b / 2a. Nói biện pháp khác, cực hiếm -b / 2a luôn luôn là trung điểm của một đường nối những giá trị x (điểm) tương xứng cho bất kỳ f (x) đã mang lại nào.

Vì thế, x = -b / 2a là phương trình của trục đối xứng mang lại hàm số bậc hai vẫn cho có dạng f (x) = ax 2 + bx + c

Cách tìm kiếm trục đối xứng của Hàm số bậc nhì - ví dụ

Hàm số bậc nhị được cho vị f (x) = 4x 2 + x + 1. Search trục đối xứng.

Xem thêm: Cung Sư Tử Nữ Sư Tử Hợp Với Cung Nào Nhất Trong Tình Yêu, Cung Sư Tử Nữ Hợp Với Cung Nào

x = -b / 2a = -1 / (2 × 4) = - 1/8

Do đó, phương trình của trục đối xứng là x = -1 / 8

Hàm số bậc hai được cho do biểu thức f (x) = (x-2) (2x-5)

Bằng cách dễ dàng và đơn giản hóa biểu thức, ta bao gồm f (x) = 2x 2 -5x-4x + 10 = 2x 2 -9x + 10

Chúng ta hoàn toàn có thể suy ra rằng a = 2 và b = -9. Vị đó, bạn có thể có trục đối xứng là

x = - (-9) / (2 × 2) = 9/4


Sự biệt lập giữa giá chỉ trị người tiêu dùng và sự hài lòng của bạn | giá trị của chúng ta so với việc hài lòng của khách hàng hàng

*

Sự khác hoàn toàn giữa giá trị người sử dụng và sự hài lòng của công ty là gì - giá bán trị khách hàng là một thành phần nhà động. Sự hài lòng của khách hàng là một thành phần làm phản ứng

Tim Suy tim vs suy tim sung ngày tiết | biệt lập giữa lose tim và suy tim hoành tim

*

Suy tim thua so với suy tim sung tiết Suy tim là một trong thuật ngữ được sử dụng để bao hàm ba bài trình bày lâm sàng đặc biệt. Trái tim của con người dân có bốn

Sự biệt lập giữa kết cấu bậc hai với bậc ba của protein

*

Sự biệt lập chính giữa cấu trúc bậc hai với bậc cha của protein là cấu trúc chính của protein là đường tính và kết cấu thứ cấp cho của protein hoàn toàn có thể là một chuỗi xoắn ốc hoặc whereas-sheet vào khi cấu tạo bậc cha của protein là hình cầu.