XÁC ĐỊNH TRỤC ĐỐI XỨNG, TỌA ĐỘ ĐỈNH, GIAO ĐIỂM VỚI TRỤC TUNG TRỤC HOÀNH CỦA PARABOL

XÁC ĐỊNH TRỤC ĐỐI XỨNG, TỌA ĐỘ ĐỈNH, GIAO ĐIỂM VỚI TRỤC TUNG TRỤC HOÀNH CỦA PARABOL
Table Of Contents:
*

Hàm bậc hai là gì

Hàm đa thức bậc hai được gọi là hàm bậc hai. Chính thức, f (x) = ax 2 + bx + c là hàm bậc hai, trong đó a, b và c là hằng số thực và a ≠ 0 cho tất cả các giá trị của x. Đồ thị của hàm số bậc hai là một parabol.

Bạn đang xem: Phương trình trục đối xứng

*

Cách tìm trục đối xứng của Hàm số bậc hai

Bất kỳ hàm bậc hai nào cũng hiển thị đối xứng ngang qua trục y hoặc một đường thẳng song song với nó. Trục đối xứng của hàm số bậc hai có thể được tìm thấy như sau:

f (x) = ax 2 + bx + c trong đó a, b, c, x∈R và a 0

Viết x thuật ngữ như một hình vuông đầy đủ chúng ta có,

*

Bằng cách sắp xếp lại các điều khoản của phương trình trên

*

Điều này ngụ ý rằng, với mỗi giá trị có thể f (x) có hai giá trị x tương ứng. Điều này có thể được thấy rõ trong sơ đồ dưới đây.

*

Những giá trị này được định vị,

*

khoảng cách bên trái và bên phải của giá trị -b / 2a. Nói cách khác, giá trị -b / 2a luôn là trung điểm của một đường nối các giá trị x (điểm) tương ứng cho bất kỳ f (x) đã cho nào.

Vì thế, x = -b / 2a là phương trình của trục đối xứng cho hàm số bậc hai đã cho có dạng f (x) = ax 2 + bx + c

Cách tìm trục đối xứng của Hàm số bậc hai - Ví dụ

Hàm số bậc hai được cho bởi f (x) = 4x 2 + x + 1. Tìm trục đối xứng.

Xem thêm: Cung Sư Tử Nữ Sư Tử Hợp Với Cung Nào Nhất Trong Tình Yêu, Cung Sư Tử Nữ Hợp Với Cung Nào

x = -b / 2a = -1 / (2 × 4) = - 1/8

Do đó, phương trình của trục đối xứng là x = -1 / 8

Hàm số bậc hai được cho bởi biểu thức f (x) = (x-2) (2x-5)

Bằng cách đơn giản hóa biểu thức, ta có f (x) = 2x 2 -5x-4x + 10 = 2x 2 -9x + 10

Chúng ta có thể suy ra rằng a = 2 và b = -9. Do đó, chúng ta có thể có trục đối xứng là

x = - (-9) / (2 × 2) = 9/4


Sự khác biệt giữa giá trị khách hàng và sự hài lòng của khách hàng | Giá trị của khách hàng so với sự hài lòng của khách hàng

*

Sự khác biệt giữa giá trị khách hàng và sự hài lòng của khách hàng là gì - Giá trị khách hàng là một thành phần chủ động. Sự hài lòng của khách hàng là một thành phần phản ứng

Tim Suy tim vs suy tim sung huyết | Khác biệt giữa thất bại tim và suy tim hoành tim

*

Suy tim thất bại so với suy tim sung huyết Suy tim là một thuật ngữ được sử dụng để bao gồm ba bài trình bày lâm sàng đặc biệt. Trái tim của con người có bốn

Sự khác biệt giữa cấu trúc bậc hai và bậc ba của protein

*

Sự khác biệt chính giữa cấu trúc bậc hai và bậc ba của protein là cấu trúc chính của protein là tuyến tính và cấu trúc thứ cấp của protein có thể là một chuỗi xoắn ốc hoặc whereas-sheet trong khi cấu trúc bậc ba của protein là hình cầu.