Phương trình quy về phương trình số 1 bậc hai

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.

Bạn đang xem: Phương trình quy về bậc nhất bậc hai

Giải cùng biện luận phương trình

ax + b = 0 (1)


Khi a ≠ 0 phương trình (1) được call là phương trình bậc nhất một ẩn.

2. Giải với biện luận phương trình bậc hai

a

*
+ bx + c = 0, (a ≠ 0) (2)

3. Định lí Vi-ét.

Nếu phương trình (2) bao gồm hai nghiệm x1, x2, thì:

Ngược lại, giả dụ hai số u và v gồm tổng u + v = S với tích uv = phường thì u với v là hai nghiệm của phương trình

*
– Sx + phường = 0.

4. Phương trình tất cả nghiệm trùng phương a

*
+ b
*
+ c = 0, (a ≠ 0) rất có thể đưa về phương trình bậc hai bằng phương pháp đặt t =
*
, (t ≥ 0).

5. Có thể khử lốt giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong phương trình chứa án trong vệt giá trị tuyệt vời nhất nhờ áp dụng định nghĩa:

Đặc biệt, so với phương trình |f(x)| = |g(x)|, ta có:

6. Khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bận nhị ta thường xuyên bình phương nhị vế nhằm khử dấu căn thức và mang lại một phương trình hệ quả.

B. BÀI TẬP MẪU

BÀI 1

Giải với biện luận những phương trình sau theo thông số m

Giải

a)

*
(x + 1) – 1 = (2 – m)x

⇔ (

*
+ m – 2)x = 1 –
*

⇔ (m – 1)(m + 2)x = -(m – 1)(m + 1).

Nếu m = 1 thì tất cả mọi số thực x đông đảo là nghiệm của phương trình.

Nếu m = -2 thì phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện của phương trình là x ≠ 2. Lúc đó ta có:

Nghiệm này thỏa mãn điều kiện của phương trình đã mang lại khi còn chỉ khi

hay -2m – 4 ≠ 2m – 4 ⇔ m ≠ 0.

Với m = 2 phương trình (3) thay đổi 0, x = -8, phương trình này vô nghiệm, cho nên phương trình đã đến vô nghiệm.

BÀI 2

Cho phương trình bậc hai

*
+ (2m – 3)x +
*
– 2m = 0

a) xác minh m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) với mức giá trị làm sao của m thì phương trình gồm hai nghiệm cùng tích của chúng bởi 8? Tìm các nghiệm vào trường hòa hợp đó.

Giải

a) Phương trình gồm hai nghiệm tách biệt khi biểu thức Δ > 0. Ta có

Vậy khi m

b) Phương trình bao gồm hai nghiệm m ≤ 9/4. Theo định lí Vi-ét ta có:

BÀI 3

Cho phường m

*
+ (
*
– 3)x + m = 0

a) khẳng định m nhằm phương trình gồm nghiệm kép cùng tìm nghiệm kép đó.

b) với cái giá trị nào của m thì phương trình x1, x2 thỏa mãn

Giải

a) Phương trình tất cả nghiệm kép m ≠ 0 và Δ = 0. Ta có

Δ =

*
– 4
*
=
*
– 10
*
+ 9.

Phương trình trùng phương

*
– 10
*
+ 9 = 0 có bốn nghiệm m = ±1 cùng m = ±3

Với m = 1 hoặc m = -3 phương trình đang cho gồm nghiệm kép x = 1.

Với m = -1 hoặc m = 3 phương trình đang cho gồm nghiệm kép x = -1.

b) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là

m ≠ 0 và Δ =

*
– 10
*
+ 9 ≥ 0

Theo định lí Vi-ét ta có

BÀI 4.

Giải phương trình sau bằng phương pháp bình phương hai vế:

Hướng dẫn: khi bình phương hai vế của một phương trình, ta được một phương trình hệ quả. Do vậy, lúc tìm ra các giá trị của ẩn số, ta cần thử lại xem quý giá đó có thỏa mãn nhu cầu phương trình đã mang đến hay không.

Giải

a) Điều kiện của phương trình là x ≥ 9/4. Ta có.

b) Điều khiếu nại của phương trình là

*
– 7x + 10 ≥ 0

Ta có

Thử lại ta thấy phương trình sẽ cho chỉ một nghiệm x = 1.

Vậy nghiệm của phương trình đã mang lại x = 1.

BÀI 5.

Giải với biện luận các phương trình sau theo thông số m

Giải

a) Ta xét nhì trường hợp

Với x ≥ 3m/4 phương trình đã mang đến trở thành

4x – 3m = 2x + m ⇔ 2x = 4m ⇔ x =2m.

Ta có 2m ≥ 3m/4 ⇔ m ≥ 0.

Vậy cùng với m ≥ 0 thì phương trình có nghiệm x = 2m.

Với x

-4x + 3m = 2x + m ⇔ 6x = 2m ⇔ x =m/3.

Kết luận: với m > 0 phương trình bao gồm nghiệm x = 2m với x = m/3

Với m = 0 phương trình bao gồm nghiệm x = 0

Với m

b) Ta có

Ta thấy

(1) ⇔ x = 2m + 1

(2) ⇔ 5x = -1 ⇔ x = -1/5

Hay nghiệm này trùng nhau khi 2m + 1 = -1/5 ⇔ 2m = -6/5 ⇔ m = -3/5.

Kết luận. Cùng với m ≠ -3/5 phương trình gồm hai nghiệm phân biệt

x = 2m + 1 và x = -1/5

Với m = -3/5 phương trình có nghiệm kép x = -1/5.

Ghi chú. Vì hai vế của phương trình là đa số biểu thức không âm cần ta cũng có thể bình phương nhị vế để được một phương trình tương đương.

c) Điều kiện của phương trình x ≠ -1. Khi đó ta có

⇔ (m + 3)x + 2(3m + 1) = <(2m – 1)x + 2>(x + 1)

⇔ (m + 3)x + 2(3m + 1) = (2m – 1)

*
+ (2m + 1)x + 2

⇔ (2m – 1)

*
+ (m – 2)x – 6m = 0 (*)

Với m = 1/2 phương trình (*) trở thành

Gia trị x = -2 thỏa mãi đk của phương trình đang cho.

Với m ≠ một nửa phương trình (*) là một trong những phương trình bậc hai tất cả biệt thức

Δ =

*
+ 24m(2m – 1)

= 49

*
– 28m + 4

=

*
 ≥ 0.

Khi m ≠ 2/7 phương trình (*) bao gồm 2 nghiệm phân biệt

C. BÀI TẬP

3.13. Giải cùng biện luận theo thông số m các phương trình sau:

⇒ Xem lời giải tại đây.

3.14. Cho phương trình

(m + 2)

*
+ (2m + 1)x + 2 = 0.

a) xác minh m nhằm phương trình có hai nghiệm trái dấu và tổng nhì nghiệm bằng -3.

b) với mức giá trị như thế nào của m thì phương trình tất cả nghiệm kép? tìm kiếm nghiệm kép đó.

⇒ Xem câu trả lời tại đây.

3.15. Cho phương trình

9

*
+ (2m + 1)x + 2 = 0

a) chứng tỏ rằng cùng với m > 2 phương trình bao gồm hai nghiệm rõ ràng âm.

b) xác định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.16. Giải phương trình.

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.17

Giải cùng biện luận theo tham số m những phương trình sau:

⇒ Xem câu trả lời tại đây.

Bài tập trắc nghiệm

3.18 Nghiệm của phương trình:

A. X = -2/3 B. X = 1

C. X = 1 với x = -2/3 D. X = -1/3

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.19 Trong những giá trị làm sao sau đây, cực hiếm nào là nghiệm của phương trình

|3x – 4| =

*
+ x – 7

A. X = 0 và x = -2 B. X = 0

C. X = 3 D. X = -2

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.20 tra cứu nghiệm của phương trình:

A. X = 50% B. X = 1

C. X = 0 D. Phương trình vô trình.

⇒ Xem giải đáp tại đây.

3.21 Nghiệm của phương trình:

A. X = 0 với x = 1 B. X = 1 và x = 2

C. X = 0 cùng x = 2 D. X = 0 và x = 1

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.22 Nghiệm của phương trình |

*
– 3x – 4| = |4 – 5x| là:

A. X = 0, x = 2, x = 8 cùng x = – 4

B. X = 0 cùng x = 4

C. X= – 2 và x = 4

D. X = 1 với x = -4

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.23 Phương trình

(m + 1)

*
– 3(m – 1)x + 2 = 0

có một nghiệm gấp đôi nghiệm kia khi quý giá của thông số m là:

A. M = 1 B. M = -1

C. M = 0 hoặc m = 3 D. M = 2

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.24.

Xem thêm: 37+ Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Phương trình 

3

*
+ 5x + 2(m + 1) = 0

Có nhì nghiệm âm minh bạch khi tham số m nằm trong tầm nào sau đây?

A. 0

B. -1

C. -2

D. -1

⇒ Xem lời giải tại đây.

3.25 kiếm tìm m nhằm phương trình

*
+ 2(m + 1)x + 2(m + 6) = 0 bao gồm hai nghiệm x1, x2 nhưng x1 + x2 = 4