ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG GIÁC

VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản

* cosx = cosα ↔ x = ± α + k2π

*

*

* tanx = tanα ↔ x = α + kπ

* cotx = cotα ↔ x = α + kπ

Với k nằm trong Z

II. Phương trình bậc hai so với một hàm số lượng giác

* asin2x + bsinx + c = 0. Đặt t = sinx, |t| ≤ 1

* acos2x + bcosx + c = 0. Đặt t = cosx, |t| ≤ 1

* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx

* acot2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotx
Bạn đang xem: Phương trình lượng giác đề thi đại học

III. Phương trình hàng đầu đối với sinx, cosx

asinx + bcosx = c (*)

Điều kiện tất cả nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Cách 3:

*


IV. Phương trình đối xứng: a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0

*

V. Phương trình sang trọng bậc 2 so với sinx, cosx

asin2x + bsinxcosx + ccos2x = 0

- Xét cosx = 0 ↔ x = π/2 + kπ (k ở trong Z) bao gồm là nghiệm không?

- Xét cosx # 0. Chia 2 vế đến cos2x ta nhận được phương trình bậc 2 theo tanx.

Chú ý: nếu là phương trình sang trọng bậc k so với sinx, cosx thì ta xét cosx = 0 cùng xét cosx # 0 phân chia 2 vế của phương trình đến coskx với ta thu được một phương trình bậc k theo tanx

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Giải phương trình:c

*

Giải:

Điều kiện: sinx # 0. Lúc đó:

*


Bài 2: Đại học khối B năm 2011

Giải phương trình: sin2x.cosx + sinx.cosx = cos2x + sinx + cosx

Giải:

*

Bài 3: Đại học tập khối D năm 2011

Giải phương trình:

*

*

glaskragujevca.net tài liệu nhằm xem bỏ ra tiết.


Chia sẻ bởi:
glaskragujevca.net
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 7.918 Lượt xem: 8.426 Dung lượng: 636 KB
Liên kết cài về

Link glaskragujevca.net chính thức:

Ôn thi Đại học môn Toán - chuyên đề: Lượng giác glaskragujevca.net Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần


Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản

Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA