Dãy đông đẳng hơn yếu nhau một hoặc những nhóm CH2, cho nên ta rất có thể quy đổi hỗn hợp phức hợp về các chất đơn giản và dễ dàng ( hay là chất đầu dãy) cố nhiên một lượng CH2 tương ứng

Chú ý:

- CH2 là yếu tố khối lượng, vì chưng vậy có xuất hiện trong các phương trình liên quan tới khối lượng, phản ứng đốt cháy ( số mol O2, số mol CO2, số mol H2O),…

- tuy nhiên, CH2 không phải là một trong chất (nó chỉ nên nhóm metylen –CH2-), nó không được xem vào số mol tất cả hổn hợp ( hoặc các dữ khiếu nại khác liên quan đến tới số mol các chất)

+ những dạng bài tương quan tới este: tách ghép este

Ta có: Axit + ancol ⇔ Este + H2O

⇒ Este = Axit + Ancol – H2O

Do kia ta hoàn toàn có thể quy đổi các thành phần hỗn hợp este thành axit với ancol và trừ đi một ít nước tương ứng

Tương tự: với peptit = aminoaxit – H2O

+ những dạng bài tương quan tới cộng bóc tách hiđro: tách ghép liên kết ℼ

Ankan → anken + H2

⇒ Anken = Ankan – H2

⇒ Ta rất có thể quy đổi tất cả hổn hợp X bất kỳ thành dạng hi đro hóa trọn vẹn của X và một lượng H2 tương ứng

2. Ví dụ như minh họa
Bạn đang xem: Phương pháp đồng đẳng hóa

*
*

Câu 3: Cho X, Y là hai hóa học thuộc hàng đồng đẳng của axit acrylic và bao gồm MX Y; Z là 1 trong những ancol có cùng só nguyên tử C cùng với X; T là este hai chức tạo vì chưng X, Y, Z. Đốt cháy trọn vẹn 11,16g các thành phần hỗn hợp E bao gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 ( đktc), thu được khí CO2 và 9,36g nước. Còn mặt khác 11,16g E tính năng tối đa với dung dịch đựng 0,04 mol Br2. Cân nặng muối chiếm được khi mang lại cùng lượng E trên chức năng hết với hỗn hợp KOH dư là:

A. 4,86g

B. 5,04g

C. 5,44g

D. 5,80g

Giải:

Ta có: T là este hai chức yêu cầu Z là ancol 2 chức

Bảo toàn khối lượng ta có:

mCO2 = mE + mO2 – mH2O = 11,16 + 0,59.32 – 9,36 = 20,68g

nCO2 = 0,47 H2O = 0,52 mol

⇒ Z là ancol no

Z bao gồm cùng số nguyên tử C với X

*

Khi mang lại E tác dụng với hỗn hợp Br2 chỉ tất cả axit bội phản ứng ⇒ a = 0,04 mol

Từ khối lượng E, số mol CO2, số mol H2O ta gồm hệ:

*

⇒ b = 0,11; c=0,02; d=-0,02

Ta ghép CH2 tìm ra axit, ancol ban đầu

*

⇒ mmuối = 0,02.110 + 0,02.124 = 4,68g

⇒ Đáp án A

Câu 4: Hỗn thích hợp X gồm axit đối kháng chức A và axit nhì chức B phần đông không no, mạch hở, ko phân nhánh ( trong những số ấy oxi chỉ chiếm 46% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi dẫn tổng thể lượng thành phầm cháy vào bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy khối lượng bình tăng 28,928g. Khía cạnh khác, rước m gam hỗn hợp X cho tác dụng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 16,848g muối. Để hiđro hóa hoàn toàn m gam X nên dùng 3,4048 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong X sớm nhất với:

A. 64%

B. 66%

C. 68%

D. 70%

Giải:

nH2 hiđro hóa X = 0,152 mol

*

Từ %mO ⇒ 32a + 64b = 0,46.(46a + 90b + 14c – 2. 0,152) (1)

Đốt cháy X ta có: nCO2 = a + 2b + c; nH2O = a + b +c - 0,152

⇒ 44(a + 2b + c ) + 18(a + b + c – 0,152) = 28,298 (2)

*

⇒ mmuối = 68a + 134b + 14c – 2.0,152 = 16,848 (3)

Từ (1)(2)(3) ⇒ a = 0,12; b = 0,032; c = 0,336

Ghép CH2 tìm tất cả hổn hợp ban đầu:

*

⇒Đáp án C

Câu 5: Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit ko no gồm hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no solo chức, Z là ancol no nhì chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp M bao gồm X và T, nhận được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Mang lại 6,9 gam M bội nghịch ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp muối khan E.

Xem thêm: Tra Điểm Tuyển Sinh 10 - Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Lớp 10

Đốt cháy trọn vẹn E, chiếm được Na2CO3: 0,195 mol CO2 cùng 0,135 mol H2O. Phần trăm cân nặng của T trong M có mức giá trị ngay sát nhất với giá trị nào sau đây?